Od sredine studenog na javnoj raspravi bit će Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo, odnosno prostora u blizini raskrižja Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice, gdje privatni investitor planira izgraditi stambene, poslovne i trgovačke sadržaje.

Kako je istaknuo pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, u izradu urbanističkog plana uređenja krenulo se upravo na prijedlog privatnog investitora, tvrtke Arturus Verona iz Zagreba. Najveći dio obuhvata plana, koji se odnosi na površinu od 3,2 ha, zauzima plato i prateće građevine bivšeg pogona HT-a, te cestovni priključak na Liburnijsku cestu. Sjeverni rub područja obuhvata koristi Streličarski klub Rijeka za otvorenu streljanu i prateću građevinu, na istočnom dijelu uređuju se vrtovi, a na prostoru prema stambenom naselju Toreta smještene su tri privatne kuće.

Prema predloženom planu, na tom prostoru trebao bi se izgraditi poslovno-stambeni sklop, odnosno trgovački centar i stambeni objekti, a velik dio prostora obuhvatit će uređene javne zelene površine, od čega će park zauzimati 3.100 m2. Unatoč planiranim zgradama, pogled na Riječki zaljev s glavne prometnice će se sačuvati. Također, planom se omogućuje rekonstrukcija postojećih obiteljskih kuća, osigurava uklapanje postaje buduće brze gradske željeznice, ali i dovoljan broj parkirno-garažnih mjesta.

Javna rasprava o prijedlogu UPU dijela područja Krnjevo trajat će od 13. studenog do 12. prosinca, a javno izlaganje će se održati u četvrtak, 23. studenoga u 18 sati u Mjesnom odboru Sv. Nikola, Zametska 6.

U ovoj godini 57 milijuna kuna za energetsku obnovu vrtića i škola

U ovoj godini 57 milijuna kuna za energetsku obnovu vrtića i škola

Nastavak energetske obnove dječjih vrtića i osnovnih škola

Grad Rijeka vrlo je efikasan u povlačenju sredstava Europske unije. Tako je samo u listopadu potpisano deset ugovora o dodjeli 15,57 milijuna kuna bespovratnih sredstava za programe energetske učinkovitosti, odnosno obnove fasada, prozora, vrata i krovova na 10 dječjih vrtića i osnovnih škola. Realizacijom radova postigla bi se prosječna projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 67 %. Radovi na školama Ivan Zajc, Kozala i Pećine te vrtiću Krnjevo su već započeli, a tijekom studenog planira se raspisivanje natječaja za radove na školama Gelsi, Podmurvice i Škurinje te vrtićima Podmurvice, Veseljko i Kvarner.

Kako je kazala pročelnica Odjela za gospodarenje imovinom Denis Šulina, ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 57 milijuna kuna, za što je osim 15,57 milijuna kuna europskih sredstava (36% od prihvatljivih troškova), osigurano i  25,3 milijuna kuna iz gradskog proračuna, dok bi ostatak mogao biti financiran iz posebnog fonda za sufinanciranje europskih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, što bi se trebalo znati do kraja godine.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel izrazio je nezadovoljstvo smanjenjem postotka prihvatljivih troškova za projekte energetske obnove u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč tome što postoji mogućnost financiranja ostatka potrebnih sredstava iz posebnog fonda, Grad Rijeka i dalje mora osigurati značajan dio sredstava, što u slučaju značajnog broja odobrenih projekata, kao što je u riječkom slučaju, predstavlja veliki izazov.

Plan gospodarenja otpadom i novi Tržni red na javnoj raspravi

U utorak, 8. studenog započet će savjetovanje s javnošću o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. do 2020. godine. Planom su određene mjere kojima će Grad Rijeka uspostaviti ili unaprijediti javnu uslugu prikupljanja otpadom, ali i odvojeno prikupljanje otpada s pripremom za recikliranje.

Nakon što je tijekom srpnja upravljanje tržnicama preuzela gradska tvrtka Rijeka plus, ukazala se potreba za promjenom Odluke o tržnom redu. Nacrt odluke odražava novi koncept upravljanja tržnicama, s ciljem poboljšanja ponude građanima te unaprjeđenja uvjeta rada prodavača, kao i turističke i kulturne valorizacije tih prostora. Pri izradi prijedloga odluke posebna je pozornost posvećena prijedlozima Mjesnog odbora Luka i trenutnih zakupnika na tržnicama, s time da je dio prijedloga uključen u konačni prijedlog nacrta odluke. Novi Tržni red na javnom savjetovanju naći će se do kraja ovog tjedna.

Na gradonačelnikovom kolegiju o novom tržnom redu

Na gradonačelnikovom kolegiju o novom tržnom redu

Donesen je operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Rijeke u zimskim uvjetima, od 15. studenog 2017. do 15. ožujka 2018. godine, a s obzirom da je osnovan i Stožer zimske službe – grad će spremno dočekati eventualne snježne padaline.

S ciljem nastavka aktivnosti na unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba, Grad Rijeka se uključio u međunarodnu organizaciju Savez za demografske promjene (Covenant on Demographic Change). Savez nudi politički i tehnički okvir za poticanje aktivnog i zdravog starenja te razvoj okoliša prilagođenog starijima, po uzoru na Sporazum gradonačelnika za održivu energiju (Covenant of Mayors on sustainable energy).

U skladu s novim zakonskim rješenjima, imenovan je novi Stožer civilne zaštite Grada Rijeke te donesen pravilnik o njegovom radu.

Nakon posljednjeg provedenog natječaja za prodaju gradskih stanova i poslovnih prostora, prodana su tri stana, čime će Grad Rijeka uprihoditi 368 tisuća kuna.