Prema obavijesti Hrvatskih cesta d.o.o. od 8. travnja 2019. uredit će se servisni priključak državne ceste DC 404.

U tu svrhu postavit će se betonska ograda jer je uočeno kako se nepoznati korisnici koriste nevedenim priključkom te nepropisno skreću u lijevo, čime krše prometne propise i ugrožavaju sigurnost prometa.
Sve navedeno evidentira se u nadzornom centru Čavle.
Priključak je propisno obilježen prometnim znakovima sukladno svojoj namjeni odnosno potrebama redovitog održavanja.

Skip to content