Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Izvješće o provedenom postupku prikupljanja zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje, temeljem kojeg će biti objavljena Konačna lista prvenstva za kupnju stana. Na kolegiju je također, zbog teških materijalnih prilika učenika u socijalnoj potrebi, gradonačelnik prihvatio zaključak o dodjeli novčane pomoći u obliku poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2013/14.

Informacija o provedenom postupku prikupljanja zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje

Dodjela novčane pomoći u obliku poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2013/14. učenicima u socijalnoj potrebi

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Informaciju o provedenom postupku prikupljanja zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu POS-a donesenoj u veljači 2013. godine, pravo na kupnju stana imali su svi građani – državljani Republike Hrvatske, dok prvenstvo pri kupnji stana imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Zaprimljeno je ukupno 432 zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva, od čega 382 podnositelja po prvi puta imaju mogućnost da steknu u vlasništvo stan za potrebe stanovanja, dok su njih 34 ao vlasnici neodgovarajućeg stana.

Od ukupnog broja podnositelja zahtjeva, njih 398 je iz Rijeke, a 34 podnositelja zahtjeva su iz drugih gradova i općina. Zahtjeve je podnio 51 Hrvatski branitelj, od kojih je 14 dragovoljaca, te 6 HRVI. Prijedlog Liste prvenstva za kupnju stanova objavljen je 6. 5. 2013. godine, a na Listu je podnijeto 19 prigovora od kojih je Povjerenstvo prihvatilo 7, dok su ostali odbijeni. Gradonačelnik je prihvatio Izvješće te zadužio Povjerenstvo da, nakon što izvrši ispravak bodova podnositelja zahtjeva kojima su usvojeni prigovori, utvrdi Konačnu listu prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje, koja će potom biti objavljena te dostavljena Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, radi provođenja postupka prodaje raspoloživih stanova.

Dodjela novčane pomoći u obliku poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2013/14. učenicima u socijalnoj potrebi

Na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, gradonačelnik je prihvatio zaključak o dodjeli novčane pomoći u obliku poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2013/14. učenicima osnovnih škola na području grada Rijeke, koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, a čiji roditelji ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.
Učenicima I. razreda dodijelit će se pomoć i iznosu 500,00 kuna, II. -IV. razreda 400,00 kuna, V. – VIII. razreda 800,00 kuna. Time bi pravo na besplatne udžbenike ostvarilo oko 1.500 učenika za što je u Proračunu Grada Rijeke potrebno osigurati 891.000,00 kuna. Sredstva za tu svrhu nisu bila predviđena u Proračunu za 2013.g. pa će ih se osigurati preraspodjelom, odnosno rebalansom, kazao je gradonačelnik Obersnel. Korisnici će, uz predočenje poklon-bona kojeg će izdavati Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, dio školskih knjiga moći preuzeti u svim knjižarama koje budu zainteresirane za sklapanje ugovora s Gradom Rijeka o realizaciji poklon bona, i to u razdoblju od 26. 8. do 20. 9. 2013. godine.

2. kolegij srpanj 2013.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke za 2012. godinu
Prema Izvješću kojeg je podnio pročelnik mladen Vukelić, 34 vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke realizirala su u 2012.g. brojne aktivnosti s područja sporta, kulture, zdravstva, brige o djeci, ekologije, poduzetništva i drugih oblika društvenog sadržaja, a sve u cilju podizanja kvalitete življenja svojih sugrađana, za što je u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu osigurano 778.800,00 kn. Vijeća su u za odvijanje programskih aktivnosti koristila i sredstva pribavljenih donacija u iznosu od 53.274,34 kn. Tom iznosu valja pridodati sredstva namijenjena financiranju komunalnih prioriteta u visini 10.870.000,00 kuna. Prioriteti manjih komunalnih zahvata usuglašeni su s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav. Dio komunalnih prioritete usvojenih za 2012. godinu realizira se u 2013. godini. Tim sredstvima su uređena nova dječja igrališta i parkovi, revitalizirana postojeća igrališta, uređene javne zelene površine, staze i šetnice, izgrađena nova ili obnovljena postojeća parkirališta, izgrađene nove prometnice, obnovljene postojeće, asfaltirane ili sanirane nerazvrstane ceste, kolnici, prometna raskršća, uređeni i prošireni postojeći nogostupi, postavljeni novi ili obnovljeni oštećeni stupići, fizičke zapreke, rukohvati, postavljena nova ili obnovljena stara signalna oprema, zaštitne ograde, prometni znakovi, ogledala, postavljene su dodatne upojne rešetke i očišćene postojeće, postavljena su nova ili dodatna rasvjetna tijela na pješačkim prijelazima, parkovima, igralištima, u ulicama, sanirani su zidovi i suhozidi, stubišta, postavljene su nove autobusne čekaonice, klupice, koševi za sitne otpatke.
Poboljšanje kvalitete stanovanja, zaštita i očuvanja okoliša područja mjesnog odbora ostvareno je pokrenutim inicijativama vijeća i ekološkim akcijama. Tako je u 2012. g. 16 mjesnih odbora u suradnji sa KD Čistoća, Gradskim društvom Crvenog križa, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, provelo 39 ekoloških akcija i 4 akcija čišćenja okoliša u koje su bila uključena 983 volontera.
Vijeća su bila aktivna i na području prijave komunalnog nereda i komunalnih oštećenja. Za komunalni nered podnesene su 1453 prijave, od kojih je riješeno 1325, odnosno 91,19 %, a za oštećenja komunalnih objekata dostavljeno je 1658 prijava, od čega je riješeno je 1517, odnosno 91,50%. Deset Vijeća MO izdalo je u 2012 godini 12 biltena. Na kolegiju je prihvaćen i Prijedlog standarda sukladno kriterijima za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima na području Grada Rijeke prema podacima dobivenim od Rijekapromet d.d. Rijeka, Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Energo d.o.o. Rijeka.
Po opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zaostaju Mjesni odbori: Drenova, Gornji Zamet, Pehlin, Brašćine – Pulac, Srdoči, Kantrida, Grbci, Škurinje, Škurinjska Draga, Zamet, Podmurvice, Draga, Sveti Nikola, Sveti Kuzam, Turnić, Svilno i Orehovica. Gradonačelnik Obersnel je Izvješće prihvatio te predložio da se oba materijala na jednoj od sjednica predstave novoizabranim vijećnicima Gradskog vijeća.

2. kolegij srpanj 2013.Prva tri mjeseca rada novog prihvatilišta za beskućnike Udruge “OAZA
Gradonačelnik je prihvatio i Informaciju o radu novog prihvatilišta za beskućnike Udruge “OAZA” u kojem je u prva tri mjeseca rada primljeno 19 različitih korisnika, od kojih 18 temeljem Zahtjeva za smještaj Centra za socijalnu skrb Rijeka i jedan CZSS Opatija. Trenutno je u prihvatilištu smješteno 11 korisnika dok je 6 korisnika napustilo prihvatilište jer su našli drugi smještaj ili posao sa smještajem. Jedan korisnik upućen je na liječenje od ovisnosti u terapijsku zajednicu Susret, a jedan je korisnik napustio prihvatilište zbog grubog kršenja kućnog reda. Primijećeno je da je dio korisnika boravio u prihvatilištu OAZA ali i Prihvatilištu za beskućnike Ruže svetog Franje pa je gradonačelnik zadužio Odjel gradske uprave za zdravstvo socijalnu skrb da održi sastanak sa predstavnicima Centra za socijalnu skrb Rijeka i Prihvatilišta za beskućnike Ruže svetog Franje kako bi se dogovorila suradnja i razmjena informacija te da se o radu prihvatilišta OAZA izvješće podnosi svaka tri mjeseca. S obzirom na ukazane potrebe Udruge “OAZA” odobreno je korištenje o davanju na korištenje stambenog prostora.

Prihvaćen je i prijedlog zaključka o provedbi akcija Hrvatske turističke zajednice: “Više cvijeća manje smeća”, “Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor” i “Naj-naj” te prijedlozi zaključka o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom TRADEXCO d.o.o. iz Svete Nedjelje i TRAST d.d. Split. Gradonačelnik Obersnel je zatražio da se napravi zbirno izvješće koliko je predstečajnih nagodbi ostvareno i kakvi su efekti njihova prihvaćanja na proraču