Grad Rijeka uskoro će raspisati natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Stambenog područja Rujevica, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Radi se o području veličine 40 hektara, na kojem se planira izgradnja oko 3.000 stanova s pratećim sadržajima, a izrađivači idejnog rješenja ponudit će i način rješavanja pitanja tzv. romskog naselja.

Kako je kazao pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, prvi put se raspisuje natječaj za osmišljavanje cijelog stambenog naselja s pratećim sadržajima, od vrtića do opskrbnog centra. Područje ima izuzetnu vrijednost, kako zbog male udaljenosti od središta grada, kako i zbog prekrasnih vidika koji se pružaju s Rujevice, pa je na Gradu Rijeci, rečeno je, velika odgovornost da na adekvatan način osmisli naselje.
“S obzirom na vrlo veliku površinu – 40 hektara, koji odgovara otprilike površini četiri Stara grada, i postojeće romsko naselje, radi se o vrlo zahtjevnom programu. Ovim urbanističko-arhitektonskim rješenjem i detaljnim urbanističkim planom koji će se naslanjati na njega, važno je pomoći integraciji onih stanovnika koji će ostati živjeti na ovom području, ali u uvjetima potpunog stambenog i komunalnog standarda. Budući da se radi o osjetljivom pitanju proveli smo nekoliko krugova razgovora s predstavnicima nacionalnih manjina koje žive na tom području, nakon kojih se iskristalizirao pozitivan stav prema raspisivanju natječaja,” kazao je Škunca.

Stambeno podrucje Rujevica

Zbog izuzetno zahtjevnog programa pomno su birani članovi Ocjenjivačkog odbora, kojeg između ostalih čine i članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i članica Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. Jadranka Vranek te Tea Čaljkušić- Mance, predsjednica Odbora za nacionalne manjina Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Obersnel kazao je kako tzv. romsko naselje s 6-7 hektara čini manji dio prostora Rujevice, naglasivši kako će se na elementima struke nastojati izvidjeti mogućnost djelomične legalizacije naselja. Idejno rješenje moglo bi biti gotovo krajem ove ili početkom sljedeće godine, no do konačne realizacije Stambenog naselja Rujevica moglo bi proći još dugo.

Uspješan Riječki program lokalnog partnerstva
Prihvaćen je izvještaj o realizaciji projekata u okviru Riječkog program lokalnog partnerstva za 2009. godinu, u sklopu kojeg je za pet projekata iz gradskog proračuna utrošeno 150 tisuća kuna, dok je volonterskim radom i sponzorstvima osigurano dodatnih 274 tisuće kuna. Protekle su godine tako u suradnji grupa građana, mjesnih odbora i gradske uprave dodatno uređeni dječji vrtići Bulevard i Veseljko, potom igrališta na Srdočima i Potoku, kao i dio površine u Dražičkoj ulici na Grbcima.

Uređenje igrališta u ulici A. B. Šimića

Prema riječima pročelnika Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladena Vukelića, tijekom šest godina provođenja potvrđena je uspješnost Riječkog programa lokalnog partnerstva, budući da su uz manja sredstva grada postignuti značajni ekonomski efekti kroz doprinos lokalne zajednice u obliku volonterskog rada i sponzorstva, omogućeno je brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture onih građana i mjesnih odbora koji su bili spremni na osobno angažiranje i učešće u rješavanju svojih problema a čiji su projekti odabrani te je ostvaren partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju. Već se ostvaruju i projekti za 2010. godinu, a gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se radi o vrlo dobrom projektu koji će Grad Rijeka nastojati podupirati i daje.

Grad Rijeka starijima od 65 godina s najnižim primanjima plaća godišnju kartu Autotroleja
Donesena je odluka prema kojoj će godišnju kartu po cijeni od 30 kuna za prijevoz u javnom prometu za građane starije od 65 godina s prihodima nižim od 2.000,00 kuna mjesečno podmiriti Grad Rijeka, koji će snositi i troškove godišnje karte prijevoza za građane starije od 65 godina koji ispunjavaju uvjete Odluke o socijalnoj skrbi, a koji se odnosi na višestruke darivatelje krvi, ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji te osoba s invaliditetom i teške bolesnike. Ova je odluka donesena kako bi se zaštitio životni standard osoba starijih od 65 godina s niskim prihodima, a nakon što je uvedene godišnje karte za osobe starije od 65 godina u okviru priprema za modernizaciju postojećeg sustava naplate usluge prijevoza uvođenjem magnetskih i chip kartica, koji zahtjeva da svi putnici imaju putnu kartu.

Upisi u dječje vrtiće bez potrebe ishođenja potvrde o prebivalištu
28. gradonačelnikov kolegij svibanj 2010.Gradonačelnik je dao suglasnost na Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2010./2011. godinu. Prijave za upis djece predškolske dobi zaprimat će se za program vrtića i jaslica u centrima predškolskog odgoja od 17. do 28. svibnja, radnim danom od 12,00 do 18,00 sati. Rezultati prijave upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 16. lipnja. Prednost upisa imaju je djeca s prebivalištem na području grada Rijeke, kao i nekim dodatnim kriterijima.

Prema riječima ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka Gordane Rene, ove je godine uvedena novost u postupku upisa vezana uz utvrđivanje prebivališta, važnog radi utvrđivanja mjesečne cijene vrtića. Tako dosadašnji korisnici usluga čije dijete kontinuirano koristi usluge Dječjeg vrtića Rijeka, svojim potpisom na prijavi za upis djeteta potvrđuju valjanost već priloženog uvjerenja o prebivalištu, dok ustanova zadržava pravo provjere kod Policijske uprave Primorsko-goranske, dok će za novoupisane korisnike usluga s prebivalištem na području Grada Rijeke uvjerenja o prebivalištu pribaviti Dječji vrtić Rijeka. Obrazac prijave kao i ugovor, roditelji mogu preuzeti i popuniti u podcentrima u kojem prijavljuju upis djeteta ili putem mrežnih stranica Dječjeg vrtića Rijeka.

Novi Cjenik građevinskog zemljišta
Donesen je novi Cjenik građevinskog zemljišta, usklađen s novom Odlukom o građevinskom zemljištu. Cjenikom su u cilju stimuliranja stambene izgradnje za 15 do 30% smanjene cijene zemljišta za stambenu namjenu u kategoriji višeobiteljskog stanovanja, odnosno građevina s 3 do 8 stanova te je, između ostaloga, predložena izmjena kojom se cijena za zemljišta na kojima će se graditi garaža smanjenje za 20% u odnosu na postojeći obračun.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada u 2009. godini. Od ukupno, 1,014 milijuna kuna najveći dio sredstava utrošen je u održavanje plaža te sanaciju stijenskih pokosa. Također, u 2009. godini zaprimljeno je 237 zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja. Od toga je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja.u izdalo 225 odobrenja, za koje je plaćena naknada u iznosu od 852.483,67 kn.