Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo poslovanjem gradskih komunalnih i trgovačkih društava u 2013. godini, budući da su u teškim gospodarskim vremenima sva osim Energa iskazala dobit, a Energo je smanjio gubitak iz prethodne godine za 50%. Bez značajnijih promjena cijena usluga i uz stabilno poslovanje, komunalna i trgovačka društva u protekloj su godini investirala preko 200 milijuna kuna.

S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućena su izvješća o poslovanju komunalnih društava Autotrolej, Čistoća, Kozala te Vodovod i kanalizacija, kao i trgovačkih društava Rijeka promet, Energo i Rijeka sport. Autotrolej je zabilježio 140,9 milijuna kuna prihoda i 16.558 kuna dobiti, Čistoća 98,2 milijuna prihoda i 1,68 milijuna kuna prihoda, Kozala 26,6 milijuna kuna prihoda i 78.771 kuna dobiti, Vodovod i kanalizacija 115,2 milijuna kuna prihoda i 2,6 milijuna kuna dobiti, Rijeka promet 67,8 milijuna prihoda i 1,73 milijuna kuna dobiti, a Rijeka sport 55,2 milijuna kuna prihoda i 100.945 kuna dobiti.

Podnesena izvješća o poslovanju komunalnih društava Autotrolej, Čistoća, Kozala te Vodovod i kanalizacija, kao i trgovačkih društava Rijeka promet, Energo i Rijeka sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trgovačko društvo Energo ostvarilo je prihod u visini od 132.327.798 kuna te gubitak u iznosu od 5,13 milijuna kuna. Kako je pojasnio direktor Energa Sanjin Kirigin, gubitak je za 50% manji u odnosu na prethodnu godinu. Društvo je u protekloj godini provelo racionalizaciju poslovanja, a gubitak nastao isporukom toplinske energije pokriva se iz prodaje plina. Unatoč gubitku u sektoru toplinarstva, isporuka toplinske energije niti u jednom trenutku nije bila ugrožena. Direktor Kirigin je naglasio kako su svi rezultati ostvareni uz niske cijene usluga – tako je u Rijeci cijena plina 2,5 kn/m3, dok se cijene u ostalim gradovima kreću od 2,8 do 3,20 kn/m3; cijena toplinske energije u Rijeci je 0,37 kn/kwH, no u Rijeci se toplinska energija proizvodi iz plina.

Riječki gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo rezultatima poslovanja komunalnih i trgovačkih društava.
“Uvažavajući činjenicu da su u 2013. godini društva poslovala u otežanim gospodarskim okolnostima – zbog manjeg broja korisnika pružen je manji opseg usluga i ostvareni nešto manji prihodi – sva su društva, osim Energa, zabilježila dobit u poslovanju, a i Energo je smanjio gubitak u odnosu na prošlu godinu za 50%, što možemo smatrati izuzetno dobrim rezultatom. Gubitak Energa je rezultat nepromišljene politike vlade od 2005. do 2011. godine, kada se unatoč kontinuiranom rastu cijena energenata obijalo povećanje cijene usluge isporuke toplinske energije, pa Energo i dalje sektoru toplinarstva bilježi gubitak,” kazao je gradonačelnik Obersnel, dodajući:

“Na sjednicama Gradskog vijeća često se čuju razmišljanja o katastrofičnom stanju i nemogućnosti funkcioniranja gradskih komunalnih i trgovačkih društava, no izvješća o godišnjem poslovanju pokazuju sasvim drugu sliku. Sva društva podmiruju svoje obveze, a uz redovno pružanje usluge te uz 5 do 10% niže plaće od prosjeka za Hrvatsku, ostvaruju izuzetno velik investicijski ciklus, koji je samo u 2013. godini iznosio preko 200 milijuna kuna”, istaknuo je gradonačelnik Obersnel, navodeći samo neke od investicija.

35. gradonacelnikov kolegij 2Tako je KD Vodovod i kanalizacija uložio 79,6 milijuna kuna u 160 razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda Rijeke i riječkog prstena, Energo je izgradio 17 kilometara novog plinovoda, od čega 4 kilometra na području grada Rijeke te u suradnji s Autotrolejom otvorio punionicu stlačenog prirodnog plina. Punionica je prijavljena na program za subvenciju kamata, koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dobio sufinanciranje kamate u iznosu od 800.000 kn, kao najbolje ocijenjeni projekt u svojoj kategoriji. Autotrolej je u 2013. godini nabavio 21 novi autobus, koji kao pogonsko gorivo koristi stlačeni prirodni plin.

Čistoća je nabavila opremu za primarnu selekciju otpada, uložila u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, a u 2014. i završila sanaciju odlagališta opasnog otpada Viševac, koji je tako postao jedino odlagalište u Hrvatskoj u potpunosti sanirano sukladno propisima EU.

Nastavljaju se radovi na sanaciji prometnica u Rijeci
S obzirom na to da se u Rijeci trenutno izvode obimni radovi na sanaciji državnih cesta, gradonačelnik je Gradskom vijeću uputio informaciju o izvedenim i najavljenim radovima na sanaciji, ne samo državnih cesta, već i prometnica o čijem održavanju brine Grad Rijeka, odnosno Rijeka promet.

Na području Grada Rijeke ima gotovo 400 kilometara cesta, za čije održavanje su zaduženi različiti subjekti i koriste se različiti izvori financiranja, s time da su Grad Rijeka i Rijeka promet, nakon što su 1. siječnja 2013. preuzeli brigu o bivšim županijskim cestama, zaduženi za održavanje 350 kilometara prometnica. U fokusu javnosti trenutno se nalazi sanacija 8,2 kilometara državnih prometnica, koja je započela 14. srpnja, u što su Hrvatske ceste investirale oko 10 milijuna kuna. Pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević naglasila je kako bi ovog tjedna trebali završiti radovi na Fiumari, nakon čega počinju radovi u Istarskoj ulici, od Dječje bolnice do tzv. Riječkog zavoja.

“Zahvaljujem vozačima na razumijevanju za gužve koje su se zbog radova stvarale u prometu, ali uz sva nastojanja, drugačijeg modela nije bilo, niti su se radovi mogli izvesti samo tijekom ljetnih mjeseci. Ne tražimo alibi, ali vremenski uvjeti ovog ljeta, uz velik broj kišnih dana, nisu bili naklonjeni izvođačima radova. S obzirom na obim sanacije, koji na pojedinim mjestima nije uključivao samo sanaciju najgornjeg sloja, već i radove na poboljšanju osnovnog sloja prometnice, vjerujem da će vozači biti zadovoljni i ubrzo zaboraviti gužve,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Sljedeće godine izvodit će se radovi u Krešimirovoj i Adamićevoj ulici te Ulici Riva, kao i radovi na izgradnji rotora na lokacijama Plumbum, Panorama i raskrižju Osječke, Kresnikove i Tizianove ulice, što će dodatno pridonijeti poboljšanju uvjeta odvijanja prometa u gradu. Uskoro bi trebali početi radovi na prvoj fazi izgradnje čvora Orehovica na riječkoj obilaznici.

35_ gradonacelnikov kolegij 3
Financiranje pomoćnika u nastavi
Grad Rijeka će i ove godine, šestu godinu zaredom, financirati pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, te će za tri pomoćnika za pet učenika prvih razreda osnovnih škola u ovom obrazovnom razdoblju izdvojiti 44 tisuće kuna. U riječkim osnovnim školama ove će godine biti ukupno 53 pomoćnika u nastavi, no plaće za njih 50 osigurat će se iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Za učenike prvog razreda nije bilo moguće dobiti sredstva iz europskog fonda, jer prilikom raspisivanja natječaja još uvijek nisu imali prikupljenu potrebnu dokumentaciju. Iako je projekt “RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama” prošao fazu prihvatljivosti, ugovor o financiranju još uvijek nije potpisan. Unatoč tome, Grad Rijeka očekuje da će dobiti sredstva te će, s obzirom na to da je školska godina već počela, potpisati ugovore s pomoćnicima u nastavi.

Razvojna agencija Porin postaje Riječka razvojna agencija Porin
Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke prema kojoj bi Grad Rijeka od Primorsko-goranske županije stekao poslovni udjel u trgovačkom društvu Regionalna razvojna agencija u visini od 700 tisuća kuna, bez naknade. Naime, PGŽ je već pokrenula ustrojavanje svoje regionalne razvojne agencije, ali kao javne ustanove, dok će RRA Porin postati Riječka razvojna agencija Porin. Tako bi u budućnosti Porin nastavilo poslovati u isključivom vlasništvu Grada, uz naglasak na razvoj poduzetništva i poduzetničkog inkubatorskog sustava, izradu raznih studija, traženje EU izvora financiranja i strateških ulagača za razvoj gradskih projekata te posebice na savjetovanje poduzetnika oko prijava projekata za EU izvore financiranja.

Gradonačelnik Obersnel izrazio je žaljenje što se Porin gasi kao regionalna agencija, no dodao je kako će i dalje nastaviti s aktivnostima zbog kojih ga je Grad Rijeka 1996. godine i osnovao.
“U ovom trenutku u poduzetničkim inkubatorima posluje 31 poduzetnik koji zapošljava 92 osobe, a samo ta činjenica opravdava postojanje Porina kao riječke razvojne agencije,” zaključio je gradonačelnik Obersnel.