Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj je prvoj radnoj sjednici u ovom mandatu usvojilo novi statut Grada Rijeke u koji su ugrađene nove ovlasti gradonačelnika i Gradskog vijeća te utvrđena manjinska pitanja. Imenovani su i novi članovi radnih tijela Gradskog vijeća te usvojena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Kako je pojasnio gradonačelnik Vojko Obernel predložen je novi statut, a ne samo izmjene statuta, s obzirom na značajne novine u zakonskoj regulativi, posebno u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te činjenicu da je Statut već doživio niz izmjena i dopuna.
Amandmane na prijedlog Statuta podnijeli su PGS i Lista za Rijeku, koji Gradsko vijeće na nije usvojilo. Kako je istaknuo Nikola Ivaniš u ime Kluba PGS-a, najvažniji amandman odnosio se na mogućnost osnivanja gradskih četvrti, razine između mjesnih odbora i gradske uprave, koju imaju svi veliki gradovi – Zagreb, Split i Osijek, što je predložila i Lista za Rijeku.
“Osnivanjem gradskih četvrti jača se mjesna samouprava, povećava se broj građana koji će participirati u vlasti i povećava se demokratski doseg upravljanja javnim poslovima i poticanje decentralizacije ovlasti na razini grada. Što se tiče dodatnog opterećenja gradskog proračuna, smatramo da uvođenjem ove razine vlasti neće biti potrebna dodatna sredstva niti dodatno zapošljavanje,” kazao je Ivaniš, čija stranka predlaže osnivanje 8 četvrti, koje bi činilo 3 do 5 mjesnih odbora. Druga grupa predloženih izmjena odnosila se dodavanje brige o braniteljima u samoupravni djelokrug Grada Rijeke, “čime se želi povećati stupanj brige lokalne zajednice o braniteljskoj populaciji”.

Gradsko vijeće Grada Rijeke

novi statut Grada Rijeke, U novi Statutsu ugrađene nove ovlasti gradonačelnika i Gradskog vijeća

Analiza potrebe osnivanja gradskih četvrti

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako neće prihvatiti amandman vezan uz gradske četvrti, ali će uskoro donijeti zaključak kojim će nadležnom odjelu naložiti da, u suradnji s predstavnicima vijeća mjesnih odbora, do kraja godine sačini analizu, o potrebi osnivanja gradskih četvrti i predloži način osnivanja, teritorijalni obuhvat, ustrojstvo i djelokrug rada.
“Načelno nisam protiv prijedloga, ali smatram da bi, zalažemo li se za demokratičnost i decentralizaciju, da se prvo vijeća mjesnih odbora trebala očitovati o tome trebaju li im uopće četvrti, kakva imena predlažu, odnosno slažu li se s predloženim grupiranjem mjesnih odbora,” kazao je Obersnel, istaknuvši kako predstavnici Zagreba, Splita i Osijeka dolaze u Rijeku da vide kako funkcionira model mjesne samouprave. Podsjetio je kako je Zagreb održao izbore za mjesne odbore tek u svibnju, dok u Rijeci mjesni odbori postoje gotovo od samog osnutka Grada Rijeke kao jedinice lokalne samouprave.
Što se tiče amandmana posvećenog zaštiti branitelja, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je bi proširivanje djelokrug rada uvođenjem brige o braniteljima bilo u suprotnosti sa Zakonom o jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Dodao je kako ne može prihvatiti ocjenu da branitelji ne osjećaju dovoljnu zaštitu jedinica lokalne samouprave kod rješavanja njihovih problema, budući da je Rijeka učinila mnogo za branitelja, pa je naš grad prvi u Hrvatskoj po broju dodijeljenih stanova i zemljišta.

Amandmani Liste za Rijeku

Gradsko vijeće Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj je prvoj sjednici usvojilo novi statut Grada Rijeke

Amandmane je podnio i Denis Pešut u ime Liste za Rijeku, koja je predložila da se u Statutu navedu gradski simboli – grb, zastava i svečana pjesma, kao i da se doda članak u kojem bi stajalo da 1. veljače svečano obilježava kao dan ujedinjenja i sjećanja na sve Riječane. Bio bi to spomen, kažu, na 1948. godinu kad je formalno završen proces ujedinjenja Rijeke i Sušaka te na sve one građane koji su, ne svojom voljom, morali napustiti grad. Članovi Liste za Rijeku smatraju da bi, po uzoru na nagrade Ivo Kalina i Drago Gervais, i druge nagrade trebale biti imenovane po zaslužnim Riječanima.

Predložili su da se doda stavak u kojem će se naznačiti da Rijeka posebno surađuje s općinama i gradovima Riječkog prstena, te predložili niz članaka posvećenih zaštiti autohtonih i kulturnih osobitosti Grada Rijeke, uz zahtjev da se riječi koje imaju rodno značenje formuliraju u muškom i ženskom rodu. Također, predložili su da u Statutu stoji da se jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća u pravilu bira iz reda autohtone nacionalne manjine.
“Kako je novim Zakonom o lokanoj samoupravi zajamčeno mjesto zamjenika gradonačelnika manjini čiji broj u stanovništvu prelazi 5%, predlaže se da mjesto potpredsjednika Gradskog vijeća u pravilu pripada autohtonoj nacionalnoj manjini (Talijani),” stoji u amandmanima Liste za Rijeku.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako su prijedlozi Liste za Rijeku u mnogočemu u suprotnosti sa zakonom, primjerice kad je u pitanju grb, zastava i svečana pjesma, a dijelom i nepotrebni, primjerice, zahtjev za uvrštavanjem obilježavanja 1. veljače ili suradnja s gradovima i općinama u Riječkom prstenu.
“Rijeka je, i bez formalno-pravne procedure, jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj, koji s ‘građanima koji su, ne svojom voljom, morali napustiti grad’ vrlo korektno surađuje. Također, posljednjih nekoliko godina mjesečno se održavaju koordinacije gradonačelnika i načelnika Riječkog prstena,” kazao je Obersnel.

Osvrnuvši se na prijedlog članka o autohtonim osobitostima i brizi o zaštiti nacionalnih manjina, Obersnel je istaknuo kako se u Rijeka o svemu tome odavno vodi briga. “Ponosan sam na činjenicu da se u Gradu Rijeci vodi briga o zaštiti manjina i prije donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – to proizlazi iz načina života, a nije rezultat pravne norme,” kazao je Obersnel.

Predstavnik talijanske nacionalne manjine u Gradskom vijeću Oskar Skerbec istaknuo je kako smatra da je zahtjev da jedan od potpredsjednika bude iz redova autohtone manjine tek formalnost kojom se odvlači pažnja s bitnih stvari, a to je inzistiranje na povećanju kvalitete života pripadnika nacionalnih manjina, ali i svih građana Rijeke.

Usvojena je Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine.

Osnovana su tri kluba vijećnika, i to Klub vijećnika HDZ-a na čelu s Tomislavom Zečević-Pedić, koji broji 8 članova, potom Klub vijećnika SDP-IDS-ARSa na čelu s Anom Komparić-Devčić, koji broji 15 članova, kao i Klub vijećnika PGS s 4 člana, kojim predsjeda Nikola Ivaniš.

Skip to content