Gradsko vijeće usvojilo je Program za mlade koji će određivati gradsku politiku prema mladima u području obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture i slobodnog vremena, sporta te području mobilnosti, informiranja i savjetovanja u mandatnom periodu.

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2009. – 2013. godine

Program za mlade Grada Rijeke gradonačelnik je ocijenio jednim od najznačajnijih dokumenata ovog saziva Vijeća, koji definira politiku prema mladima u narednom periodu. O njemu je svojedobno raspravljalo Poglavarstvo, a gradonačelnik je inzistirao da se s obzirom na kraj mandata, njegovo usvajanje prenese u novi saziv vijeća jer se donosi za mandatni period 2009.-2013.
Budući da oko 20% stanovništva Rijeke čine mladi u dobi od 15 do 29 godina, Program sadrži sve odredbe gradske politike prema mladima te obuhvaća sve ono što će poduzimati za mlade s definiranim ciljevima i mjerama te rokovima do kada se te mjere moraju provesti.

Koordinator izrade Programa bio je Odjel za odgoj i školstvo uz sudjelovanje drugih odjela gradske uprave, a provoditelj aktivnosti Regionalni informativni centar za mlade iz Rijeke koji je koncem 2008. organizirao javnu raspravu, sedam tematskih radionica te u siječnju ove godine prezentaciju programa. U izradi je bilo uključeno preko 1.100 različitih zainteresiranih pojedinaca, a jedna od najvažnijih zadaća bit će uspostava sustava koordinacije za provođenje i praćenje programa u Gradu Rijeci, kazao je gradonačelnik, najavivši donošenje strategije za osobe s invaliditetom te za starije osobe, kako bi se poboljšala kvaliteta života svih naših sugrađana.
SDP-ov vijećnik Vuk Prica je naglasio da je potvrda odnosa prema mladima njihov premalen broj na mjestima gdje se odlučuje, poput Sabora ili gradskog vijeća, u kojem su samo dva člana mlađa od 30 godina i to oba iz redova koalicije na vlasti, dok je nekim strankama poput Liste – Ri, koja je na izbore izašla u koaliciji s Akcijom mladih i ima dva vijećnika, to samo deklarativno, budući da su oba izabrana vijećnika s Liste za Rijeku, a ni oni ne spadaju u tu dobnu skupinu. O važnosti donošenja programa za mlade govorio je i Zoran Stevanović, u ime Regionalnog infocentra za mlade.

Gradsko vijece listopad 2009

Prihvaćen Sporazum o suradnji Grada Rijeke i Općine Bitola

Sporazum o suradnji Grada Rijeke i Općine Bitola

Gradsko vijeće prihvatilo je odluku o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Rijeke i Općine Bitola (Republika Makedonija) čime je stvorena mogućnost uspostave prijateljske prijateljskih odnosa dvaju gradova. Inicijativu za uspostavu prijateljske suradnje pokrenulo je Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku, a pismo namjere je gradonačelnik Obersnel potpisao rujnu ove godine. Suradnja će se pokrenuti u područjima vezanim uz gospodarstvo i poduzetništvo, razvoj lokalne samouprave, urbanog turizma, kulture i sporta te među sveučilištima.
Gradsko vijeće prihvatilo je konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja stambenog područja Minakovo. Riječ je o većinom neizgrađenom području Pehlina, na kojem će biti moguća gradnja dva bloka stambenih zgrada s oko 160 stanova i 450 garažnih mjesta te poslovni prostori. Također, planirana je i izgradnja nekoliko obiteljskih kuća, novog gradskog parka te sakralnog objekta.

Gradsko vijece listopad 2009.

Prihvaćeno je i izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2008. godinu

Izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Prihvaćeno je i izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2008. godinu, kojoj je jedan od osnivača i Grad Rijeka. Cilj Zaklade je trajna novčana potpora akademskoj zajednici. Izvješće je podnijela nova ravnateljica Zaklade Sanja Barić naglasivši da je zaklada u protekloj godini provela osam natječaja putem kojih je podijeljeno preko milijun kuna. Zaklada se raznovrsnim aktivnostima svrstala među vodeće zaklade u Hrvatskoj.
Usvojena je i nova odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Usprkos tome što se njome određuje način držanja kućnih ljubimaca u višestambenim zgradama, u slučaju nepridržavanja odredbi odluke, kako je pojasnila pročelnica Irena Miličević, što se tiče kažnjavanja, stanarima ostaju samo mogućnosti privatne tužbe protiv nemarnih vlasnika.