Gradsko vijeće Grada Rijeke nije podržalo prijedlog za iskazivanje nepovjerenja gradonačelniku Vojku Obersnelu, kako su svojim prijedlogom tražili Klub vijećnika HDZ-a uz vijećnike HSP-a, PGS-a i Ljevice Hrvatske. Zahtjev za smjenu vijećnici su obrazlagali tvrdnjom da je gradonačelnik odgovoran za nefunkcioniranje grada, što Gradsko vijeće nije prihvatilo. U nastavku sjednice usvojen je proračun Grada Rijeke za 2009. godinu.

Oporba tražila isazivanje nepovjerenja gradonačelniku Vojku Obersnelu

Razloge za iskazivanje nepovjerenja iznijela je vijećnica HDZ-a Vesna Buterin, istaknuvši kako gradonačelnik snosi odgovornost za politički motiviran i nezakoniti otkaz koji je Klement Grbac dobio u TD Rijeka promet, poduzeću u vlasništvu Grada Rijeke, i time prouzročenu financijsku štetu. Navodi se i slučaj Vladimira Mijića koji je dobio presudu Upravnog suda kojom je poništen izbor Veljka Karabaića za pročelnika Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu. Nadalje, podnositelji prijedloga smatraju da je gradonačelnik odgovoran za preskupu i lošu realizaciju projekata, a kao primjer navedeni su najam zemljište na Preluku i izgradnja kompleksa bazena na Kantridi. Istaknuli su kako je Obersnel odgovoran za nenamjensko trošenje sredstava Proračuna Grada Rijeke, za što vijećnici ni građani nisu dobili objašnjenje. Kao četvrti razlog predlagači su naveli nedobivanje domaćinstva Svjetskog rukometnog prvenstva, budući da drže da je gradonačelnik svojim neodgovornim i nesmotrenim ponašanjem Gradu Rijeci i građanima uskratio održavanje ove značajne manifestacije.

Nakon gotovo četiri sata rasprave, povjerenje gradonačelniku dao je 21 vijećnik, njegovom ostanku na mjestu gradonačelnika usprotivilo se 11 vijećnika, dok je samo vijećnik Franjo Butorac bio suzdržan. Potpisnici prijedloga za izglasavanje nepovjerenja predložili su i tajno glasovanje, no takav zahtjev nije prihvaćen od drugih vijećnika. U ime kluba vijećnika SDP-ARS-IDS-HSU Ivan Ivaniš poručio vijećnicima oporbe da ih nisu uvjerili da je gradonačelnik loš, koji i dalje ima njihovo povjerenje. Prijedlog odluke o iskazivanju nepovjerenja nije podržalo ni Poglavarstvo Grada Rijeke na jutros održanoj sjednici.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako cijeni ovu inicijativu kao demokratsko pravo vijećnika, ali je podsjetio da u proteklih deset godina otkada je gradonačelnik, oporba nikada nije iskoristila mogućnost da skupljanjem sedam potpisa za dnevni red sjednice Gradskog vijeća predloži bilo koju temu za raspravu.

Komentirajući razloge za razrješenje, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je neutemeljena tvrdnja da je odgovoran za otkaz ugovora o radu Klementa Grbca, budući da je pitanje otkaza u nadležnosti uprave društva, a ne skupštine društva, kojoj tada nije bio članom.
“Nakon što je Vrhovni sud donio presudu, zatražio sam ostavku direktora Rijeka prometa Nikole Modrića, a u tijeku je postupak za njegov opoziv. Stoga je sasvim jasno da nisam obmanjivao javnost, već sam učinio ono što sam i najavio 2005. godine na sjednici Gradskog vijeća,” kazao je Obersnel.

Gradonačelnik je dodao i to kako ne stoji činjenica da nikad nije bilo rasprave o nenamjenskom trošenju sredstava proračuna, budući da svake godine Gradsko vijeće usvaja izvješće o izvršenju proračuna. “Ako je takav krimen da Grad Rijeka dobiva uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima, podsjećam da je Državni ured za reviziju u 2007. godini dao 81,8 posto uvjetnih mišljenja, između ostaloga i državnom proračunu i poreznoj upravi.”

O ugovoru o dugoročnom najmu nekretnina na Preluci s tvrtkom Raiffeissen consulting

Sjednica Gradskog vijeća prosinac

Gradsko vijeće usvojilo proračun za 2009. godinu u iznosu od 941,4 milijuna kuna,

Govoreći o ugovoru o dugoročnom najmu nekretnina na Preluci s tvrtkom Raiffeissen consulting, gradonačelnik je istaknuo kako će Grad nakon 25 godina steći u izuzetno vrijedan teren i to za isti iznos od 22 milijuna kuna koliko je ta tvrtka platila za kupnju terena u trenutku kad Grad Rijeka nije imao toliko osiguranih sredstava. Dodao je kako će vrijeme pokazati da je to bio izuzetno dobar i koristan posao za Grad Rijeku, koji je ovim ugovorom želio sačuvati taj prostor za uređenje sportsko-rekreativnih sadržaja. Što se tiče Bazena Kantrida, podsjetio je kako je 180 milijuna kuna planirano samo za građevinu bazena, dok kompleks uključuje i kompletnu infrastrukturu uređenja značajno šireg područja. Nadalje, garaža je u jednom svom dijelu i komercijalni prostori, od čijeg iznajmljivanja se ostvaruje profit za povrat sredstava kojima je garaža izgrađena.

Nakon nekoliko sati rasprave Obersnel je istaknuo kako ne bježi od svoje odgovornosti kad za to postoje elementi: “Moja odgovornost se može utvrditi na dva načina: sudskim putem (što još nitko nije pokrenuo) te demokratskim putem na predstojećim lokalnim izborima, odnosno voljom građana”.

Usvojen proračun Grada Rijeke za 2009. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2009. godinu u iznosu od 941,4 milijuna kuna, što je 11,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje proračuna nije povezano s predviđenom teškom gospodarskom situacijom u 2009. godini, ali prihodi i rashodi, uvažavajući takve projekcije, planirani su s velikim oprezom. Vijećnici HDZ-a i kluba vijećnika HSLS-PGS glasovali su protiv proračuna, opisavši ga nerealnim i nerazvojnim. Vijećnica Buterin (HDZ) istaknula je kako Grad Rijeka nedovoljno ulaže u riječki KBC-a, na što je gradonačelnik istaknuo kako će Grad u novu bolnicu uložiti posredno ili neposredno milijune eura. Uključivši se u raspravu, Željko Jovanović (SDP) kazao je kako je proračun realan, socijalan i razvojan, budući da je 30 posto proračuna namijenjeno kapitalnim projektima. Prihvaćen je prijedlog HSU-a da se iduće godine, umjesto božićnih poklon-paketa najugroženijim umirovljenicima isplati novčani bon u vrijednosti od 300 kuna.

Sjednica Gradskog vijeća prosinac

Program javnih potreba u kulturi za 2009. godinu u visini od 15,2 milijuna kuna

Uz proračun, prihvaćen je Program javnih potreba u kulturi za 2009. godinu u visini od 15,2 milijuna kuna, zatim Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u visini od 4 milijuna kuna te Program javnih potreba u sportu u iznosu od 22,6 milijuna kuna. Vijećnike oporbe zanimali su kriteriji po kojima se izabiru programi koji će biti financirani, istaknuvši kako neki projekti zaslužuju veću potporu. Članovi Poglavarstva zaduženi za resor kulture i sporta istaknuli su kako je predloženi program kompromis između želja i mogućnosti proračuna.

Usvojen je i Plan raspodjele sredstava spomeničke rente, raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora te program gradnje i održavanja objekata te uređaja komunalne infrastrukture. Također, usvojena je Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, te financiranju rada vijeća nacionalnih manjina.

Izrada Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi

Usvojena je Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi koji će se temeljiti na uvjetima gradnje iz provedenog natječaja za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje tih zgrada.

Suglasnost KD-u Vodovod i kanalizacija za kredit kojim će se financirati izgradnja vodoopskrbnog sustava Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina

Gradsko vijeće dalo je suglasnost KD-u Vodovod i kanalizacija za nabavu novčanog kredita u iznosu od 21 milijuna kuna, kojim će se financirati izgradnja vodoopskrbnog sustava Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina