Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je konačne rang-liste za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima prema kriteriju darovitosti kao i konačne rang-liste studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i rang liste učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini. Donesena je i odluka o dodjeli poklon-bonova umirovljenicima za nabavu namirnica u vrijednosti od 300 kuna za božićne i novogodišnje blagdane

Grad Rijeka već 25 godina dodjeljuje stipendije darovitim učenicima srednjih škola i studentima. Godišnje se za stipendije iz proračuna Grada Rijeke izdvoji oko milijun kuna. U školskoj/akademskoj 2016./2017. godini dodijelit će se 11 stipendija Grada darovitim učenicima srednjih škola i 27 stipendija darovitim studentima. Kako je pojasnila pročelnica Sanda Sušanj, na prijedlog konačne liste stigao je samo jedan prigovor. Povjerenstvo za stipendiranje razmotrilo je prigovor pristupnika i odbilo prigovor A.P. iz Rijeke na rang listu studenata kao neosnovan. Radi se o pristupniku koji je na 35. mjestu po rangu sa 45,08 bodova. U skladu s važećim Kriterijima za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i studenata, Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnik nema postignuća na natjecanjima koja bi se bodovala sukladno kriterijima utvrđenim aktima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje. Gradonačelnik Vojko Obersnel sa pročelnicima na 85. kolegijuPrema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini, 5 stipendija dodijelit će se čenicima srednjih škola, a 2 stipendije studentima. „Riječ je o jedinoj kategoriji stipendija koja se dodjeljuje svih 12 mjeseci u godini, kako bi se prije svega učenicima srednjih škola pomoglo da završe školovanje, odnosno izbjegne eventualni prekid školovanja“, kazala je pročelnica Sušanj. Novi stipendisti potpisat će Ugovore o stipendiranju 15. prosinca na zajedničkom druženju s dosadašnjih stipendistima. Grad Rijeka, zajedno s deset stipendija namijenjenih mladima iz Vukovara, godišnje dodjeljuje 150 stipendija.

Poklon-bonovi za umirovljenike grada Rijeke za božićne i novogodišnje blagdane
Grad Rijeka je još 2005. godine započeo s dodatnom zaštitom najugroženije kategorije umirovljenika dodjeljivanjem poklon-bonova za preuzimanje namirnica u pojedinim trgovinama povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Godišnje se dodjeljuje oko 1.000 poklon bonova, a za ovu je namjenu u proteklih 11 godina izdvojeno 3.3 milijuna kuna. Tako će i ove godine, umirovljenicima s najnižim mirovinama, povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Rijeka podijeliti poklon-bonove u vrijednosti od 300 kuna. Pravo na poklon bon ostvarit će svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, a čija mirovina ne prelazi iznos od 1.400,00 kn mjesečno. Poklon bonovi bit će im poslani na kućnu adresu, a preuzimanje namirnica bit će moguće u razdoblju od 15. prosinca 2016. godine do 15. siječnja 2017. godine ,u trgovinama “Plodina” d.d. Rijeka.

Utvrđena Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2017. i 2018. godinu.

Grad Rijeka već dugi niz godina sufinanciranjem Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke povećava spomeničku vrijednost urbane strukture Rijeke s ciljem da to područje učini prepoznatljivijim i u kulturno–turističkom smislu. Provedba Programa dio je aktivnosti u kontinuiranom procesu brige i opredijeljenosti za očuvanje vrijednosti i identiteta na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke. Za provođenje svih programa do danas je iz sredstava spomeničke rente izdvojen ukupan iznos od 17.788.527,60 kn.

Na Poziv objavljen u medijima u ožujku 2016. godine zaprimljeno je ukupno 31 prijava. Sve podnesene prijave odnose se na zgrade unutar Urbanističke cjeline grada Rijeke. Za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2017. i 2018. godinu odabrano je 14 objekata u užem centru grada, čiji vlasnici mogu računati na 50% sufinanciranje iz sredstava Spomeničke rente.

Nakon što vlasnici, odnosno suvlasnici građevina, provedu postupak nabave radova sanacije i obnove građevina, Grad Rijeka će sklopiti ugovore o sufinanciranju njihovih Programa, u kojima će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa. Sredstva za sufinanciranje programa uvrštenih na Listu prioriteta Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu iznose 4.550.000,00 kn, a za 2018. godinu 5.100.000,00 kn..
Novina od ove godine je i mogućnost sufinanciranje sanacije grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat sredstvima spomeničke rente. Riječ je o cjelinama koje su također zaštićena kao Kulturno-povijesne cjeline i čija je spomenička vrijednost iznimna. Na natječaj je pristiglo 12 prijava od kojih je Povjerenstvo za sufinanciranje odabralo 12.

Zamjena zemljišta s trgovačkim društvom SIGMA RIJEKA d.o.o. Zagreb
Na kolegiju je prihvaćem prijedlog o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke na način da će Grad Rijeka trgovačkom društvu SIGMA RIJEKA d.o.o. iz Zagreba ustupiti zemljište površine 2.420 m2, ukupne vrijednosti 3.285.000,00 kn, a zauzvrat dobiti dvije nekretnine procijenjene površine 4.560 m2 i ukupne vrijednosti od 3.285.000,00 kn, uvećane za pripadajuće poreze. Realizacijom ove zamjene, za koju suglasnost treba dati Gradsko vijeće Grada Rijeke, ujedno se rješavaju i imovinsko-pravni odnosi koji stvaraju uvjete za planiranje izgradnje novog, većeg vrtića koji će se graditi na Rastočinama i koji će zamijeniti postojeći. Uz navedeno, to urbano područje dobit će nove parkirališne i zelene površine, dok će tvrtka SIGMA RIJEKA d.o.o. doći u posjed zemljišta koje će joj omogućiti kvalitetnu stambenu izgradnju.

Poslovni prostori
Na pretposljednjem ovogodišnjem natječaju za zakup poslovnih prostora, od ponuđenih 30 izlicitirano je osam poslovnih prostora ukupne korisne površine 420 m2, uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 6.516,95 € bez PDV-a. Najveći iznos izlicitirala je tvrtka ZLATARNA CELJE d.o.o. iz Zagreba za prostore na adresi Korzo 25/A, za trgovinu na malom satovima i nakitom, a dva su prostora izlicitirana u Agatićevoj ulici koja gleda na Klobučarićev trg, na kojem se trenutno uvelike gradi i obnavlja, što je znak da to područje postaje interesantnije potencijalnim zakupcima.

Skip to content