Na 20. sjednici riječkoga Gradskog vijeća, održanoj 24. travnja 2003. godine, vijećnici su jednoglasno, s 27 glasova, prihvatili prijedlog da za ravnatelja Gradskog kazališta lutaka bude imenovan Srećko Šestan. Šestan se imenuje na vrijeme od 4 godine, a na dužnost stupa 1. lipnja.

Vijećnici su, također, predložili Županijskoj skupštini da imenuje 16 sudaca porotnika riječkoga Općinskog suda. Na dnevni red naknadno je uvršten i prijedlog statutarne odluke o broju članova predstavnika nacionalnih manjina u Gradskom vijeću. Utvrđeno je kako je na izborima održanim 20. svibnja 2001. godine postignuta razmjerna zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina pa nisu potrebni novi izbori.

Mnogo rasprave uzrokovalo je izvješće o zloporabi opojnih droga u Rijeci u prošloj godini. Vijećnici su se složili da je to jedan od najvećih problema modernog društva. Stoga su Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb te Odjel za odgoj i školstvo dobili rok od 6 mjeseci za predlaganje cjelovitog programa borbe protiv ovisnosti. Većinom glasova prihvaćeno je i izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za prošlu godinu.

Bez rasprave usvojeni su Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te Prijedlog plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara. Gradski su vijećnici prihvatili i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Urbanističkom planu uređenja područja Gornji Zamet te izvješće o dodatnim programima specifičnih sadržaja koji se provode u Dječjem vrtiću Rijeka.

Burniju je diskusiju izazvao prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i HKDU-a i vijećnika SNA-a o izradi studije o mogućim štetnim posljedicama ostvarenja projekta DružbeAdrija. Prijedlog je bio da studiju izrade gradske stručne službe vlastitim kadrovima, u roku od 60 dana. Prijedlog je odbijen, prije svega stoga što Studiju o utjecaju na okoliš već izrađuje resorno Ministarstvo. Zato su jednostavno prihvaćeni zaključci gradskog Poglavarstva o toj temi te podržani zaključci Poglavarstva Primorsko-goranske županije. Uz to, zahtijevat će se od Ministarstva da Studiju dostavi Vijeću, kako bi se moglo uključiti u javnu raspravu.

Klub vijećnika HDZ-a i HKDU-a predložio je i osnivanje međustranačkog odbora koji će ispitati sve radnje i transakcije vezane uz projekt izgradnje WTC-a. I taj je prijedlog, s 15 glasova protiv, 8 za i 2 suzdržana, odbačen. Ipak, ostat će zapamćen po tome što je Vladimir Bebić (3. hrvatski blok) od predsjednika Gradskog vijeća Željka Glavana dobio usmenu opomenu zbog vrijeđanja gradonačelnika. Bebić je, naime, poručio kako iza svega stoje moćnici i gradska uprava te da će na kraju netko završiti u zgradi u Ulici žrtava fašizma 7.

Posljednja je točka dnevnog reda bio prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju vijećničke naknade. Naime, primjenom novih propisa netto iznos naknada smanjen je za 20% pa je stoga odlučeno da se brutto iznos poveća za 25%, kako bi netto iznos ostao nepromijenjen. Također je odlučeno da će ubuduće članovi Gradskog vijeća imati pravo na mjesečnu naknadu, neovisno o tome je li održana sjednica Vijeća i neovisno o tome jesu li oni bili nazočni sjednici.

Aktualni sat

Prvi put nakon duljeg vremena aktualni sat nije trajao, kako bi se iz njegova naziva zaključilo, cijeli sat, nego tek dvadesetak minuta. Nekoliko je pitanja ponovljeno s prošle sjednice. Primjerice ono Ivana Šilobada (IDS) o tome je li ugrožena sigurnost putnika u «Autotrolejovim» autobusima jer vozači moraju obavljati i kontrolu karata, te pitanje Vladmira Bebića (3. hrvatski blok) o «Fenixveu» i odnosu Grada i tvrtke «Austrograd». Ognjena Crnkovića (HDZ) zanimalo je hoće li građani na vrijeme biti upoznati s promjenama koje će nastati zbog Papina dolaska u Rijeku, a Dušana Sekulića (PGS) hoće li se i kada sa Srdoča preseliti kamionski terminal.