Gradsko vijeće je umjesto Darka Crnkovića i Ivice Plišića, koji su dali ostavke na mjesto članova Poglavarstva kako bi izbjegli mogući sukob interesa po novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, imenovalo Vladimira Predraga i Marka Filipovića. Usvojeno je i izvješće o reviziji poslovanja Grada Rijeke za 2007. te izvještaj o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci 2008. godine.

Vladimir Predrag i Marko Filipović novi članovi Poglavarstva

Odlukom Gradskog vijeća Vladimir Predrag postat će članom Poglavarstva za komunalni sustav, dok će Marko Filipović biti zadužen za sektor urbanizma, ekologije i gospodarenja zemljištem. Pojašnjavajući promjene u Poglavarstvu, gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako su posljednjim izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa donesenim u svibnju na listu dužnosnika dodani zamjenici gradonačelnika i članovi poglavarstva. Napomenuo je pritom kako je potpuno nejasno zašto se zakonodavac odlučio listu proširiti članovima Poglavarstva, budući da se radi o tijelu koje prestaje postojati nakon lokalnih izbora 2009. godine.
“Nakon saznanja o novom zakonu, upozorio sam članove Poglavarstva na činjenicu da ako su vlasnici tvrtki ili udjela u tvrtkama, odnosno ako su članovi uprava trgovačkih društava, moraju ili podnijeti ostavku ili poslovanje tvrtke prebaciti na treću osobu. Nakon toga, Plišić i Crnković su me obavijestili da imaju tvrtke, da nisu spremni krenuti u složen i skup postupak prebacivanja vlasničkih udjela samo nekolik mjeseci prije lokalnih izbora te da će podnijeti ostavku. Njihove ostavke doživljavam kao moralan čin motiviran ne time što se nalaze u sukobu interesa, već zbog toga da ne dođu u sukob interesa,” kazao je gradonačelnik.

Vijećnik Hrvoje Burić zapitao se o sukobu interesa članova Poglavarstva s obzirom na članstvo u nadzornim odborima, na što je Obersnel istaknuo kako prema novom zakonu o sukobu interesa članovi Poglavarstva i dalje mogu biti članovi nadzornih odbora u tvrtkama od posebnog interesa za Grad Rijeku, ali više ne mogu primati naknadu za taj rad.

Božo Vuletić novi vijećnik HDZ-a

Pored promjene u Poglavarstvu, došlo je i do promjene u Gradskom vijeću, pa je na mjesto vijećnika Alana Šustića (HDZ) došao njegov stranački kolega Božo Vuletić.

Ljiljana Črnjar imenovana za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice

Na osobni zahtjev dužnosti je razriješena dosadašnja ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka Marija Šegota Novak, a za vršiteljicu dužnosti imenovana je Ljiljana Črnjar, njezina dosadašnja pomoćnica. Članovi Gradskog vijeća i Poglavarstva zahvalili su se Šegoti Novak na trudu iskazanom u proteklih 14 godina provedenih na mjestu ravnateljice.

30. sjednica Gradskog vijeća

Usvojeno izvješće o reviziji i polugodišnjem izvješću proračuna

Usvojeno izvješće o reviziji i polugodišnjem izvješću proračuna

Gradsko vijeće usvojilo je izvješće o reviziji poslovanja Grada Rijeke u 2007. godinu. Državna revizija izrazila je uvjetno mišljenje o financijskom poslovanju Grada Rijeke, na što je Poglavarstvo istaknulo kako revizori često ne uvažavaju objektivne okolnosti koje su utjecale na način trošenja proračunskih sredstava. U raspravi o izvješću vijećnici HDZ-a istaknuli su kako se iz godine u godinu javljaju primjedbe, posebice kad je riječ o kršenju Zakona o javnoj nabavi. Gradonačelnik Obersnel odgovorio je kako se primjedbe državne revizije odnose na 10 milijuna kuna, odnosno 2,5 posto proračuna, od čega polovica nema nikakve veze s javnom nabavom. Napomenuo je kako je uvjetno mišljenje, pored Grada Rijeke, dobila i većina ministarstava te neka druga tijela državne uprave.

Izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine

Prihvaćeno je i izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine, prema kojem su prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 424 milijuna ili 95,2%, odnosno 40,9% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju rashodi i izdaci iznosili 387 milijuna ili 86,9%, odnosno 37,4% godišnjeg plana, što govori kako se vodi računa da se ne troši više nego što je prihodovano. S obzirom na česte primjedbe oporbe zbog činjenice da Grad Rijeka jamči za neke projekte svojih trgovačkih i komunalnih društava, Poglavarstvo je istaknulo činjenicu kako od početka ove godine Grad više ne jamči za vraćanje komercijalnih zapisa Rijeka prometa, što znači da je to trgovačko društvo uredno platilo svoje obveze. Vijećnici HDZ-a izrazili su zabrinutost zbog toga što su stavke u pojedinim odjelima ostvarene u manjem obimu nego što je bilo planirano, posebno se osvrnuvši na malo sredstava koje se izdvajanja za poduzetništvo i komunalni sustav.

Suglasnost KD-u Autotrolej za kredit kod Erste & Steiermarkische banke za nabavku 10 niskopodnih zglobnih autobusa

30. sjednica Gradskog vijeća

Autotrolej nabavlja 10 niskopodnih zglobnih autobusa.

Gradsko vijeće dalo je suglasnost KD-u Autotrolej da se kod Erste & Steiermarkische banke zaduži u iznosu od 26 milijuna kuna za nabavku 10 niskopodnih zglobnih autobusa. Obnova voznog parka vezana je za Zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim je utvrđeno da se u javnom prijevozu od 2012. godine ne smiju koristiti vozila starija od 18 godina za prijevoz putnika, odnosno od 12 godina za prijevoz djece.

Usvojena je i Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke, Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Rijeke te izmjene i dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. Prihvaćene su i izmjene Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Aktualni sat

Odgovarajući na pitanje vijećnice Nataše Juriše (PGS) o budućem odlaganju otpada, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako odlagalište Viševac, sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli o sanaciji, može prihvatiti određene količine otpada do kraja 2009. godine. Ukoliko u međuvremenu u funkciji ne bude Centralna zona za gospodarenje otpadom Marišćina, postoji mogućnost odlaganja otpada u drugim dijelovima Hrvatske ili inozemstvu, s time da takva mogućnost neće povećati cijenu odlaganja za građane. Osvrćući se na medijske natpise, Juriša je zamjenika gradonačelnika Đanija Poropata upitala hoće li javnosti obznaniti svoju imovinsku karticu. Poropat je kazao kako će, premda nije u obvezi, svoju imovinsku karticu predati Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, pa kad Povjerenstvo objavi sve kartice, podaci o imovini bit će dostupni cijeloj javnosti.

Vijećnike Milana Šušnjara i Bojana Šobera (HDZ) zanimalo je li hoće li Grad Rijeka zatražiti odgovornost zbog činjenice što ju tijekom besplatnog korištenja bazena za građene grupa maloljetnika napravila štetu, odnosno je li se moglo spriječiti prokišnjavanje dijela objekta. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je nakon incidenta na bazenu odlučeno kako svaku skupinu maloljetnika mora pratiti i odrasla osoba, istaknuvši kako od odgovornih osoba neće tražiti odgovornost. Što se tiče prokišnjavanja, član Poglavarstva za sport Luciano Sušanj istaknuo je kako radovi nisu bili dovoljno dobro izvedeni, a sanirat će se u sklopu jamstva izvođača.

Šušnjar upitao je koja je svrha turističkog autobusa ako se njima prevozi jako malo putnika. Gradonačelnik Obersnel odgovorio je kako je turistički autobus dio komunalnog standarda, prilikom čije nabavke je znalo kako prvih nekoliko godina neće ni pokrivati troškove, a kamoli biti profitabilan.