Nakon provedenog javnog poziva, u pedagoškoj, odnosno školskoj 2018./2019. godini iz proračuna Grada Rijeke za ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece i mladih izdvojit će se 7,4 milijuna kuna.

Kako je rečeno na 35. gradonačelnikovom kolegiju, socijalnim mjerama koje poduzima Grad Rijeka nastoji se djecu koja su izložena siromaštvu ili socijalnoj isključenosti izjednačiti s vršnjacima koji žive u znatno povoljnijim životnim uvjetima, kao i osnažiti ih za buduću participaciju u socijalnom i ekonomskom životu.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, socijalno ugrožena djeca i mladi u Rijeci ostvaruju niz različitih specifičnih pomoći i potpora. Svim tim oblicima pomoći mogu se koristiti na osnovi ispunjavanja nekog od uvjeta gradskoga socijalnog programa, a to su socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet jednoroditeljstva, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet oštećenja organizma, uvjet udomiteljstva i poseban uvjet. Tim je uvjetima zapravo definirano koje se skupine djece i mladih smatraju posebno socijalno ugroženima u našem gradu: djeca i mladi iz siromašnih obitelji ili onih kojima prijeti siromaštvo, zatim djeca i mladi s težim ili teškim oštećenjima organizma, djeca stradalnika iz Domovinskog rata te udomljena djeca i mladi.

Uoči školske godine Grada Rijeka je zaprimao je zahtjeve za ostvarivanje prava na niz pomoći koji se tiču djece i mladih iz socijalno ugroženih obitelji. Tijekom provedene akcije ta je prava steklo je ukupno 1.775 djece i mladih osoba iz 1.356 kućanstava, koji će se tijekom 2018./2019. godine koristiti s ukupno 3.455 oblika pomoći namijenjenih izjednačavanju mogućnosti u odgoju i obrazovanju. Grad je za te socijalne mjere osigurao ukupno 7.431.000 kuna, odnosno 4.186,48 kuna po djetetu.

Kako je istaknula pročelnica Mušković, u odnosu na proteklu godinu smanjio se broj djece i mladih, korisnika Socijalnog programa, budući da je protekle godine prava socijalna prava ostvarilo 2.205 djece i mladih, ali su se povećala izdvajanja, koja su u protekloj godini iznosila 3.720,63 kune po djetetu.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo što se smanjuje broj korisnika, dok povećanje izdvojenih sredstava po korisniku pokazuje promišljanje Grada Rijeke vezano uz politiku prema socijalno ugroženoj djeci i mladima, za koje se izdvaja gotovo trećina svih sredstava namijenjenih za provedbu gradskog socijalnog programa.
„Kad govorimo o skrbi o socijalno ugroženoj djeci i mladima, vrlo je važna i uloga niza udruga koje svojom aktivnošću, djelomice financiranom i iz gradskog proračuna, utječu na poboljšanje njihovih životnih uvjeta,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, posebno pritom izdvojivši i-Fest, Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, koji će se sutra održati u HKD-u na Sušaku.

Uvjeti temeljem koje su djeca ostvarila pravo na organiziranu marendu u OŠ

Uvjeti temeljem koje su djeca ostvarila pravo na organiziranu marendu u OŠ

Od prava na besplatan vrtić preko besplatne marende do besplatnih školskih udžbenika i prijevoza

Pravo na podmirenje troškova boravka u jaslicama ili vrtiću ostvarivat će najmanje 505 djece, dakle svaki sedmi mali Riječanin koji polazi jaslice ili vrtić na području grada ili okolnih gradova i općina. Za više od polovicu te djece (56%) troškovi se pokrivaju u cijelosti, a za ostalu djecu (44%) podmiruje se 30% iznosa cijene boravka u jaslicama/vrtiću. Za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama ili vrtiću u ovoj pedagoškoj godini Grad je osigurao 2,85 milijuna kuna.

Pravo na besplatnu marendu koristit će, prema sadašnjim podacima, 859 učenika, dakle gotovo svaki četvrti korisnik organizirane marende u školi. Za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi u školskoj godini 2018./2019. Grad je osigurao 1,6 milijuna kuna. Istovjetna sredstva – 1,6 milijuna kuna – odvajaju se za besplatnu prehranu u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi u osnovnoj školi, na koju trenutno ostvaruje pravo 491 učenik prvih četiri razreda osnovne škole, što pak znači da su plaćanja marende oslobođeni roditelji svakog četvrtog polaznika produženog boravka ili cjelodnevne nastave.

Poklon-bon za nabavu školskih knjiga za osnovnu školu u vrijednosti od 250 do 1.000 kuna, ovisno o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke koji kućanstvo ili dijete zadovoljava, dobilo je 1.042 učenika, što znači da se svaki osmi učenik osnovne škole koristi se knjigama koje su djelomično plaćene iz gradskog proračuna. Grad Rijeka je za poklon-bonove izdvojio 500.000 kuna.

Pravo na besplatan prijevoz javnim gradskim prijevozom do škole ili fakulteta Autotroleja steklo je 480 učenika i studenata. Među njima najviše je redovnih učenika srednjih škola (60%), 21% učenika osnovnih škola i 19% redovnih studenata. Za podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom u u 2018./2019. godini Grad je osigurao približno 800 tisuća kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna stekli su 81 redoviti učenik srednje škole i redoviti student, za što se iz gradskog proračuna izdvaja 81 tisuća kuna.

Djeca i mladi iz socijalno ugroženih obitelji ostvaruju pravo na niz pomoći

Djeca i mladi iz socijalno ugroženih obitelji ostvaruju pravo na niz pomoći

Djeca i mladi iz socijalno ugroženih obitelji dobivaju i druge vrste pomoći

Socijalno ugroženoj djeci i mladima Grad Rijeka nastoji pomoći i nizom drugih mjera. Tako se obiteljima s najmlađom djecom pomaže jednokratnim poklon-bonom za opremu za novorođenče u iznosu od 2.000 kuna i novčanom donacijom u iznosu ovisnom o broju djece u obitelji (prvorođenom djetetu 1.500 kuna, drugorođenom 2.000 kuna a trećem i svakom sljedećem djetetu 3.000 kuna) koje se dodjeljuju u prvoj godini života, dok se dojenčadi rizična zdravstvenog statusa osigurava besplatno adaptirano mlijeko sve do navršene prve godine života.

S ciljem pokrivanja što većeg opsega potreba socijalno ugrožene djece i mladih, usko surađuju Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb te Odjel za odgoj i školstvo, čija je pročelnica Sanda Sušanj istaknula niz programa namijenjenih djeci koja dolaze iz obitelji s otežanim socioekonomskim uvjetima.

Jedan od njih je i „Školsko poslijepodne samo za mene“, namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju od prvog do osmog razreda OŠ Nikola Tesla. Pored učenja i pisanja domaćih uradaka, ciljevi rada su razvoj pozitivnog identiteta, promicanje školskog uspjeha, razvoj socio-emocionalnih vještina te radnih, kulturnih i higijenskih navika. Cilj programa je i stalna i kvalitetna komunikacija te suradnja s roditeljima kroz svakodnevnu interakciju, mjesečne i tjedne informacije, priredbe, kao i kroz organizirane radionice.

Također, učenicima i studentima dodjeljuju se stipendije po socijalnim kriterijima, dok i stipendije za deficitarna zanimanja imaju socijalnu notu.