Cjelodnevnim programom održanim u zgradi gradske uprave Grada Rijeke održana je prva aktivnost u sklopu EU projekta Grad po mjeRi mladih. Cilj projekta je povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

U sklopu aktivnosti sudionicima je predstavljen Program za mlade, odnosno predstavljena su im tri planirana razvojna stupa – obrazovanje i (samo)zapošljavanje mladih; dobrobit i osamostaljivanje mladih, te poticanje osnaživanje i dijalog s mladima.  Metodom world caffea, mladi su s ambasadorima Programa za mlade, odnosno predstavnicima različitih odjela Grada Rijeke, uz koordinaciju osoba koje rade s mladima, razgovarali o svakom od navedenih razvojnih stupova kao i o najboljima načinima kako potaknuti bolju suradnju mladih i predstavnika Grada Rijeke u realizaciji Programa za mlade.

Grad Rijeka je u cilju zadovoljavanja financijskih pretpostavki za provedbu Programa za mlade uspostavio tzv. Fond za mlade. Fond prikazuje proračunska sredstva osigurana za mlade na godišnjoj razini, koja za 2023. godinu iznose 1.3 milijuna eura.

Unutar tri navedena stupa razgovaralo se primjerice o mogućnostima (samo)zapošljavanja, razvoju poduzetništva za mlade, kao i problemu rješavanja stambenog pitanja za mlade, ali i o ulaganjima u sportske programe namijenjene mladima, problemima mentalnog zdravlja, prehrane u školama, kao i općenito o temama o kojima bi više željeli čitati i slušati. U tom smislu, predstavljeno im je i kako gradski portal Moja Rijeka postaje portal za mlade te kako su i sami pozvani s prijedlozima kreiranja sadržaja.

Cjelodnevni program započeo je ujutro ispred Salona Grada Rijeke, na kavi s gradonačelnikom Markom Filipovićem. U neformalnom razgovoru s prvim čovjekom Grada Rijeke, mladi su imali prilike iznijeti teme oko kojih bi voljeli razgovarati.

Projekt Grad po mjeRi mladih provodi Grad Rijeka u partnerstvu s Udrugom “Delta” i Centrom tehničke kulture Rijeka, a financiran je sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program.

Današnji susret s mladima prva je od ukupno 12 projektom planiranih aktivnosti koje će tijekom 2023. i 2024. povezati mlade i predstavnike Grada u ostvarenju ciljeva i rezultata Programa za mlade.