Zaprimanje zahtjeva za dodjelu božićnice za umirovljenike, starije osobe bez osobnog prihoda i dugotrajno nezaposlene osobe

Grad Rijeka od 10. studenog do 16. prosinca u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za dodjelu božićnice za umirovljenike s niskim mirovinama, osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina te dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina.

Grad Rijeka ove je godine povećao iznos božićnice za umirovljenike i osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda na 400 kuna te proširio broj korisnika, odnosno po prvi puta ove godine osigurao je božićnice u visini od 300 kuna za dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina. Također, novost je i da se božićnica za umirovljenike više ne dodjeljuje prema visini mirovine već prema visini prihoda kućanstva čime je proširen obuhvat umirovljenika koji ostvaruju pravo na ovu jednokratnu financijsku pomoć za božićno-novogodišnje blagdane. Procjenjuje se da će navedeno pravo na pomoć ostvariti oko 2.500 umirovljenika i starijih osoba te oko 300 dugotrajno nezaposlenih osoba. Božićnica će se isplatiti korisnicima na tekući račun, odnosno zaštićeni račun.

U gradskom je proračunu za ovu svrhu osigurano ukupno 1.100.000,00 kuna.

Božićnica za umirovljenike

  • Božićnica je jednokratna novčana potpora u iznosu od 400 kuna (53,09 Eura)
  • Božićnicu može ostvariti umirovljenik uz uvjet da je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samačko kućanstvo 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), te da nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor u Republici Hrvatskoj.

Božićnica za osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina

  • Božićnica je jednokratna novčana potpora u iznosu od 400 kuna (53,09 Eura)
  • Božićnicu može ostvariti osoba starija od 65 godina bez osobnog prihoda uz uvjet da je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samačko kućanstvo 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), te da nema u (su)vlasništvu drugu nekretninu u Republici Hrvatskoj (stan ili kuću koja joj ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor).

 

Božićnica za dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina

  • Božićnica je jednokratna novčana potpora u iznosu od 300 kuna (39,82 Eura)
  • Božićnicu može ostvariti osoba starija od 50 godina prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Rijeka duže od 12 mjeseci uz uvjet da je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samačko kućanstvo 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), te da nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor u Republici Hrvatskoj.

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev se preuzima na mrežnim stranicama Grada Rijeke ili u šalter-sali Gradske uprave i podnose uz prateću dokumentaciju putem:

  • e-maila na adresu zdravstvo@rijeka.hr
  • pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3, 51 000 Rijeka
  • osobno radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5.

Zahtjevi se podnose od 10. studenoga do 16. prosinca 2022.

Tko ne treba podnositi zahtjev?

Zahtjeve ne trebaju podnositi umirovljenici s najnižim mirovinama i osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda koji u 2022. godini primaju redovnu mjesečnu pomoć, odnosno oni koji su obuhvaćeni Socijalnim programom.