Svi poduzetnici, zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, koji su pretrpjeli umanjenje prometa zbog aktualne pandemije koronavirusa, od subote, 20. veljače 2021. godine, mogu podnijeti e-zahtjev za umanjenje zakupnine za mjesec siječanj.

Koji su kriteriji za umanjene zakupnine?

Kriteriji za umanjenje zakupnine su:

  • zakupnicima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
  • zakupnicima s padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentni mjeseci za dokazivanje pada prometa su siječanj 2020. godine, odnosno veljača 2020. godine za one zakupnike koji nisu obavljali djelatnost u siječnju 2020. godine. Za one zakupnike koji nisu poslovali u veljači 2020. godine, jer su poslovne prostore izlicitirali tijekom natječaja objavljenih nakon veljače 2020. godine, kao referentni mjesec određen je listopad 2020. godine.

Kako se podnose zahtjevi?

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokazom smanjenja prometa (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika, zakupnici mogu dostaviti isključivo putem on line obrasca na portalu eUsluga Grada Rijeke, na kojem se nalaze i upute o ispunjavanju.

E-zahtjevi za umanjenje zakupnine za mjesec siječanj 2021. podnose se od 20. veljače 2021. godine do zaključno 28. veljače 2021. godine.

Zakupnici koji u zakupu imaju više poslovnih prostora trebaju podnijeti pojedinačan zahtjev za svaki poslovni prostor.

Tko ne može podnijeti zahtjev?

Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija (konzulati), članske organizacije s šifrom NKD 94.00 – djelatnost članskih organizacija i 94.99 – djelatnost ostalih članskih organizacija d.n. kojima je odobreno umanjenje od 30% bez podnošenja zahtjeva.

Također, od prava na umanjenje zakupnine izuzete su knjižare i antikvarijati, budući da im se ranijim zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%.

Svi zakupnici koji su podnesli zahtjev za nadoknadu fiksnog troška zakupnine Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

Za sva pitanja u svezi umanjenja/oslobađanja plaćanja zakupnine možete se obratiti na email adresu: mjerepomocizakupnina@rijeka.hr.