Na Pusni utorak završeni su maškarani dani na Pećinama. Maškarana povorka učenika i nastavnika Osnovne škole Pećine, imenom Ivanini Domaći, uz pratnju djelatnika Policijske uprave Primorsko-goranske županije, prošla je pećinskim ulicama i došla na završnu zabavu u Mjesni odbor Pećine.

U prigodno ukrašenoj dvorani, u jednosatnom programu sudjelovala je i Maškarana grupa Lako ćemo. Na kraju programa djelatnicama OŠ Pećine dodijeljeni su pokloni (društvene igre i lopta). Nabavku ukrasa za dvoranu, nagrada i prehrambenih artikala omogućio je Odjel za gradsku samoupravu i upravu.
(M.M.)