U Centralnoj zoni za gospodarenje otpadom na Marišćini održana je zajednička tematska sjednica komunalnog gospodarstva i Strukovne skupine gospodarenja otpadom i zaštite okoliša na kojoj je direktor TD Ekoplus, Dušan Šćulac, upoznao članove strukovnih skupina s trenutnim stanjem na projektu. Početkom mjeseca predan je zahtjev za ishođenje uporabnih dozvola za ŽCGO Marišćina čemu će prethoditi tehnički pregledi.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja trebalo bi uskoro formirati Povjerenstvo za provedbu tehničkih pregleda i zakazati termin njegovog održavanja. Ukoliko sve bude išlo kako je predviđeno, Ekoplus bi kao krajnji korisnik trebao preuzeti na upravljanje CZGO Marišćina, potkraj svibnja. Predstavnike komunalnih društava najviše je interesiralo pitanje cijene preuzimanja otpada.

“Gospodarenje otpadom i njegovo ekološko zbrinjavanje ima svoju cijenu i ne može koštati isto kao odlaganje otpada na deponij. No, isto tako zdravlje građana i očuvanje okoliša je nemjerljiva vrijednost. Ovdje je riječ o načinu gospodarenja otpadom koji će se odvijati po visokim ekološkim standardima uz najpovoljnije uvjete, a upravo smo to s ŽCGO Marišćina postigli” – istaknuo je direktor Ekoplusa.

Tijekom probnog rada i garantnog perioda Centra, osim performansi postrojenja utvrđuju se i operativni troškovi kako bi se što preciznije formirala cijena po kojoj će Ekoplus preuzimati i obrađivati komunalni otpad. Cijena koju će komunalna društva plaćati Ekoplusu iznosit će do 70 EUR po toni preuzetog otpada, što je prosječna količina koju godišnje proizvede jedna obitelj, na koju će komunalna društva dodavati svoje troškove prikupljanja otpada. Ekoplus je cijenu formirao na bazi troškova nastalih prilikom obrade i zbrinjavanja otpada, obveza prema državi i jedinicama lokalne samouprave i troškova gospodarenja gorivom iz otpada, u skladu s trenutačnim uvjetima na tržištu. Promjenom tih uvjeta, na način da gorivo iz otpada može ostvarivati bolje tržišne uvjete, mogući su i pozitivni efekti na cijenu po kojoj će Ekoplus preuzimati otpad.

Preuzimanjem Centra Ekoplus postaje tvrtka koja će se morati pozicionirati na tržištu i prilagođavati mu se kako bi osigurala stabilno poslovanje.

Skip to content