Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, odlukom Gradskog vijeća, bit će ove godine dodijeljena akademiku Petru Strčiću za cjelokupan doprinos unapređenju i promicanju znanosti te istraživanju povijesti grada Rijeke i zapadne Hrvatske. Dodijelit će se i devet godišnjih nagrada te 6 zlatnih plaketa “Grb Grada Rijeke” zaslužnim pojedincima i institucijama.

Nagrade Grada Rijeke

Na prijedlog Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća, godišnje nagrade Grada Rijeke dobit će prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. za izniman doprinos spoznaji, promociji, popularizaciji i unapređenju biomedicinskih znanosti, prof. dr. sc. Bruno Grbac za ostvarena znanstvena postignuća i doprinos afirmaciji Rijeke kao sveučilišnog grada sa značajnim istraživačkim rezultatima u ekonomskim znanostima u području marketinga, prof. dr. sc. Pavao Komadina za doprinos pomorskoj znanosti, obrazovanju i razvitku pomorskog gospodarstva, prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. za izniman znanstveni i stručni doprinos razvoju riječke gastroenterologije, Damir Orlić za iznimne glumačke kreacije u predstavama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca i HKD Teatra, Zoran Žmirić za stvaralački rad i posebna dostignuća u području kulture tijekom 2010. godine, dr. sc. Rajka Jurdana Šepić za njegovanje čakavskog izričaja, izniman doprinos očuvanju i promicanju čakavštine i popularizaciju znanosti, Samir Barač za sveukupan doprinos promociji vaterpolo sporta i grada Rijeke tijekom dugogodišnje uspješne igračke karijere te Tonči Grabušić za umjetnički nadahnuto i zanatski izvanredno promicanje starih zanata i obrtništva te promoviranje riječkog suvenira.

Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” dobit će Makedonsko kulturno društvo Ilinden za dvadesetu obljetnicu kontinuirane uspješne prezentacije makedonske kulture i tradicije te razvoj suradnje dvaju prijateljskih naroda, Dom učenika Sušak za iznimna odgojno – obrazovna postignuća te unapređenje uvjeta i kvalitete rada u učeničkim domovima, Vladimir Gašparović – Gašo za iznimna postignuća u glazbi, a osobito u organizaciji i umjetničkom vodstvu Jazz time festivala, Planinarsko društvo Kamenjak za doprinos razvoju planinarstva u Rijeci u proteklih 50 godina, dr. med. dent. Željko Miljanić za osobni doprinos uspješnom poslovanju Poliklinike Rident, zapošljavanje i razvoj visokostručnog poduzetništva te Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci za uspješno polustoljetno djelovanje u području tehničkih znanosti, kreativan razvoj znanstvene misli i mnogobrojna ostvarenja u brodogradnji, strojarstvu i elektrotehnici u gradu koji baštini tehnički razvitak i napredak.

20. sjednica Gradskog vijeća (3)

Ana Komparić Devčić, Sandra Krpan i Walter Volk

Vijećnik Liste za Rijeku Danko Švorinić jedini je bio protiv dodjele nagrade za životno djelo akademiku Strčiću, istaknuvši da se radi o kandidatu koji je deset godina svoje karijere posvetio uzaludnoj borbi protiv simbola grada, nije podnosio potpune financijske izvještaje za sredstva dobivena iz javnih izvora te zastupao arhaičan način proučavanja povijesti. Vijećnici SDP-a i HSS-a istaknuli su kako smatraju da je neprimjerenim na takav način govoriti o uglednom građaninu, koji predstavlja instituciju Rijeke.

Vijećnici PGS-a, HNS-a i SDP-a su pak upozorili da se prema svim osobama koji su dobitnici ili samo kandidati za javna priznanja Grada Rijeke treba odnositi s poštovanjem, istaknuvši kako se nije smjelo dogoditi da se rasprava sa sjednica Odbora Gradskog vijeća za javna priznanja prenese u medije. Naime, u medijima se raspravljalo o tome da novinar Andrea Marsanich nije dobio javno priznanje zbog jednog svog teksta objavljenog u tršćanskom Il picollu, dok su članovi Odbora za javna priznanja prisutni na sjednici istaknuli kako bi Marsanich sigurno dobio nagradu da su predlagatelji pomnije slijedili kriterije za dodjelu nagrade i, umjesto za godišnju nagradu, prijavili novinara u kategoriji Zlatni grb “Grb grada Rijeke”.

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2010. godinu. godinu i plan rada za 2011. godinu

Tijekom 2010. godine Savjet mladih pokrenuo je ili proveo je niz projekata, poput omogućavanja polaganja vozačkih ispita osobama s invaliditetom, omogućavanja praćenja predstava HNK-a Ivana pl. Zajca po simboličnim cijenama, edukacija o spolno odgovornom ponašanju u suradnji s Udrugom CroMSIC, sudjelovanje u izradi novog Zakona o savjetima mladih, a Gradsko vijeće usvojilo je i prijedlog Savjeta mladih da se da se odredbe o financiranju političkih stranaka kojim se uređuje pravo na naknadu za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, na odgovarajući način primjene i na financiranje mladih članova Gradskog vijeća i tako potakne političke stranke na kandidiraju više mladih ljudi za vijećnike. Tijekom 2011. godine Savjet mladih planira provesti projekte koji se tiču suzbijanja nasilja među mladima, zapošljavanja mladih, rješavanja problema stambenog pitanja mladih te problema ovisnosti.

Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima dionice ili udjele

Vesna Buterin, Hrvoje Burić

Vesna Buterin, Hrvoje Burić

Članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice Skupštini društva predlagat će Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prethodno provedenog javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje gradonačelnik, a provodi Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik.
Lista za Rijeku podnijela je amandman na odluku, predlažući da umjesto Povjerenstva, javni natječaj provodi postojeći Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Grada Rijeke, no amandman nije usvojen. Vijećnici HDZ-a izrazili su zadovoljstvo što se natječaj za članove nadzornih odbora, nakon državne razine, provodi i na lokalnoj. Riječ je o 13 trgovačkih i komunalnih društava u kojima Grad Rijeka ima svoje predstavnike.

Nova Odluka o najmu stanova

Novom Odlukom propisuju se uvjeti i mjerila za davanje stanova u najam, postupak i tijela za davanje stanova u najam, najamnina te prava i obveze ugovornih strana. Gradonačelnik Obersnel je pojasnio kako se najznačajnija promjena u odnosu na staru odluku odnosi na izmjenu imovinskog cenzusa, odnosno smanjene su visine cenzusa, kako bi pravo za dolazak na Listu za dodjelu stanova u najam ostvariti građani kojima prihodi ni na koji način ne omogućuju dolazak do stana na drugi način. Također, djelomično su promijenjeni kriteriji za bodovanje, pa će tako, između ostaloga, dodatne bodove dobivati osobe mlađe od 35 godina.

Doneseni su također i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. Odlukom Vlade, ukupna sredstva za riječke osnovne škole umanjena za 2,5 milijuna kuna, odnosno 11,80% u odnosu na prošlu godinu, što će se odraziti i na školski standard.

Skip to content