Aleksandar Bulog (SDP) postavio je pitanje vezano uz koncesiju na plaži Ploče. S obzirom na sve što je pisano zadnje vrijeme traži da gradonačelnik objasni što se događa s koncesijskim ugovorom.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako je u zadnje vrijeme plaža Ploče postala predmet političkog prepucavanja. Obersnel je kazao kako je i sam svjestan tog problema i kako je činjenica da je koncesionar neke stvari radio mimo ugovora o koncesiji pa je u tom kontekstu vršena kontrola. Koncesionar je bio upozoravan da se mora pridržavati ugovora. Obersnel je kazao kako je u javnim istupim govorio da će poduzeti određene korake i on ih je odmah nakon svršetka sezone i poduzeo. Naglasio je kako za to postoji zakonska procedura koju se mora poduzeti, a jedino tijelo za utvrđivanje činjenice poštuje li se ugovor je Povjerenstvo za praćenje same koncesije koje je osnovalo ovo Gradsko vijeće, u kojem se sukladno zakonu nalazi predstavnik Ministarstva financija i Lučke kapetanije te jedan predstavnik Grada Rijeke. To tijelo je prema Zakonu o koncesijama jedino nadležno za praćenje koncesije. Gradonačelnik je rekao kako je dao nalog da se Povjerenstvo obavijesti i zatražio njihovo očitovanje kako bi se mogao pripremiti materijal koji će sagledavati ono što treba napraviti prema mišljenju Povjerenstva. Vijećnicima je danas na klupe dostavljen taj materijal iz kojeg se vidi da je nadležni odjel zatražio mišljenje Povjerenstva kako bi se pripremio cjelovit materijal za sjenicu u GV u listopadu

Gordana Petrović (HSU) je kazala kako sa strepnjom otvara novine jer u njima svaki dan pišu loše stvari o situaciji u HNK Ivana pl. Zajca pa traži od gradonačelnik da pojasni što se događa u Kazalištu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako se u Kazalištu ne događa ništa posebno. To što se događa je nešto uobičajeno za primopredaju dužnosti s jednog intendanta na drugog. Manje-više se uvijek pojavljuje ista priča pri primopredaju, da prethodni intendanti ostavljaju dugovanja s kojima se novi intendanti moraju suočiti. Što zbog gospodarske situacije, a dijelom i zbog kašnjenja uplata od Grada Rijeke, Kazalište je iskazivalo gubitak. Gradonačelnik je kazao kako je zagovornik stava da cijelu priču treba obraditi profesionalno te prikupiti sve podatke od nadležnih službi i nema smisla davati podatke koji nisu službeno provjereni. Nakon indicija da postoje ugovori koji nisu iskazani u Izvješću Kazališta aktivirane su mjere prema zakonu, pokrenut postupak za utvrđivanje nepravilnosti, a u Kazalište sam uputio i gradsku internu reviziju i tek nakon što se dobiju sva izvješća moći će se razgovarati o eventualnim postupcima. Bez obzira na sve pokrenuto, djelovanje kazališta neće biti otežano jer će Grad kao osnivač pokriti dugove Kazališta.

Bojan Kurelić (AM) je podsjetio kako 2009. grad Rijeka nije bio domaćin Svjetskog prvenstva u rukometu. Pitao je koji je razlog da Rijeka nije i sada domaćin Europskog prvenstva.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je razlog i sada isti. Nitko tada nije rekao da nemamo dvorane za organizaciju natjecanja jer smo i tada imali Dvoranu mladosti na Trsatu i najavili gradnju Centra Zamet. Po pravilima Svjetske federacije traži se da dvorana raspolaže sa kapacitetima od minimalno 4-5.000 gledatelja. Smatrao sam dane treba graditi tako velike dvorane. Sve ono što se događalo od tog prvenstva do danas pokazalo je da su moje odluke bile ispravne. Na žalost, što se tiče sportskih događanja dvorana Zamet nije nikada bila puna, premda su u njoj nastupali najbolji sportski klubovi. Dvorana je bila u potpunosti puna samo kada su u njoj bila organizirana glazbena ili druga događanja. Gradonačelnik je kazao kako je zanimljivo da se niti jedna zemlja u Europi nije željela kandidirati za Europsko prvenstvo osim Hrvatske te pitao jesu li te zemlje kratkovidne da nisu shvatile vrijednost takvog natjecanja. Kazao je kako bi ponovno donio takvu odluku i nije mu nimalo žao da Rijeka neće biti domaćin natjecanja. Osim kada bude igrala hrvatska reprezentacija dvorane će biti prazne, a troškovi organizacije veliki. Drago mu je da je u Rijeci napravljena dvorana koja ne zjapi prazna poput Arene u Zagrebu koja zjapi prazna, a sportaši u nju ne mogu jer nemaju toliko novaca, a o dvorani u Splitu neće niti govoriti.
Vijećnik Bojan Kurelić je kazao u replici kako bi se složio s mišljenjem Obersnela, kada cijena izgradnje dvorane Zamet ne bi bila tako velika.
Gradonačelnik je kazao kako bilo bi dobro kada vijećnik Bojan Kurelić u svojim istupima ne bi obmanjivao javnost. Podsjetio je kako je cijeli kompleks Centra Zamet koštao 180 milijuna kuna, a sama dvorana s infrastrukturom 80 milijuna kuna pa do iznosa koji Kurelić spominje fali poprilično desetaka milijuna.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavio je pitanje vezano za problematiku djece predškolskog uzrasta s poteškoćama u razvoju. Po njegovim riječima jedino Dječji vrtić Maestral prima takvu djecu koja su smještena u tri skupine po 4 djeteta kojima je potrebna rana prevencija. Statistike pokazuju da se broj takve djece povećava pa je pitao hoće li Grad povećati kapacitete za smještaj djece s poteškoćama u razvoju i zaposliti dodatne stručnjake kako bi se postigao standard da na jedno dijete s poteškoćama u razvoju bude zaposlen osobni asistent.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako ne zna od kuda vijećniku Sabljaku podaci. Grad ima nekoliko vrtića u kojima se provodi program za djecu s posebnim potrebama. Neki dan aktualizirano je pitanje dodatnih ustanova koje nisu vrtići, a brinu za djecu s posebnim potrebama poput Centra za autizam koji radi u prostorima koje je Grad Rijeka u potpunosti obnovio. Kapaciteti su zadovoljavajući jer djeca s posebnim potrebama imaju apsolutni prioritet pri upisu i roditelji svakog djeteta koji žele upisati svoje dijete mogu to učiniti i pri tom ne plaćaju ništa. Što se tiče osobnih asistenata oni nemaju veze s vrtićem jer sve programe u vrtiću provode za to osposobljeni djelatnici sukladno zakonu. Što se tiče osobnog asistenta, riječ je o osobama koje vode brigu o djetetu u dolasku do vrtića, odnosno u dolasku do škole pa i u školama. Vrtići nikada nisu imali zaposlene osobne asistente jer se to rješava kroz druge programe.
Vijećnik Vedran Sabljak je replicirao gradonačelniku kako podaci nisu krivi, a ako treba dovest će i roditelje čija djeca nisu dobila smještaj u vrtić. Smatra da nedostaju stručne osobe i da bi na svako dijete s posebnim potrebama trebala doći jedna stručna osoba.
Gradonačelnik je kazao kako je naš model je u Hrvatskoj prepoznat kao najbolji odjel za brigu djece s posebnim potrebama i kapaciteti su u potpunosti zadovoljavajući.

Predrag Miletić (RI) je kazao kako je njegovo pitanje ujedno i inicijativa da se prilikom uređenja trga Ivana Koblera u Starom gradu postavi ploča Ivanu Kobleru. Podsjetio je da je takva ploča postojala do 50-tih godina prošlog stoljeća te smatra kako bi bilo dobro da se takva ploča vrati natrag. Također je podsjetio na postavljanje ploče Rikardu Zanelliju naglasivši kako je postavljanje te ploče gradonačelnik prihvatio prije četiri godine.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako nema ništa protiv da se takva ploča postavi. Treba dobiti suglasnost vlasnika zgrada na čiju se fasadu ploča postavlja, a zatim dobiti suglasnost konzervatora da se ta ploča baš tamo postavi, te ponovio kako nema ništa protiv da se ploča postavi do kraja obnove trga ako se riješi pitanje suglasnoti.

Nikolina Milčić (Hrvatski laburisti – Stranka rada) je iznijela podatak da je prema navodima DV Rijeka, na dan 25. rujna, na listi čekanja za smještaj 80 djece jasličke dobi i 135 djece jasličke i 150 vrtićke dobi koji nisu zadovoljili bodovnu listu. Naglasila je kako ne spori sustavni rad za povećanje standarda ali smatra kako je evidentan problem obuhvat djece jasličkog uzrasta. S obzirom na najave proširenja kapaciteta pojedinih vrtića za što se Grad natjecao putem ministarstva za sredstva iz europskih fondova za 2015. pitala je da li se razmišlja o korištenju slobodnih gradskih prostora i njihovoj prenamjeni za vrtiće.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako su podaci točni jer ih je vijećnici Milčić uputio Odjel. U međuvremenu se broj djece iz kategorije jasličke grupe nešto smanjio. No problem postoji i bio bi sretan kada bi se sva djeca predškolskog uzrasta mogla smjestiti u vrtiće. To nije zakonska obaveza i za sada takav standard nema nitko u državi. Takav standard nije propisan zakonima iz kojih proizlaze i kriteriji koji se primjenjuju u Rijeci. Prioritet pri upisu imaju djeca čija oba roditelja rade. U protekle 4 godine povećan je kapacitet vrtića za 440 mjesta, no i dalje postoji lista čekanja. Sve manje ljudi se odlučuje za odlazak u mirovinu pa ne funkcionira i popularni baka servis, a i poslodavci imaju agresivniju pristup prema zaposlenicima. Pitanje smještaja djece, unatoč povećanju kapaciteta je i dalje problem, jer je u međuvremenu porastao broj ljudi koji žele da im djeca idu u vrtić. S druge strane cijene koje se plaćaju za smještaj u vrtić su prihvatljive i nisu podizane duže vrijeme što je također povećalo interes za smješta u vrtiće. Što se tiče ideje vijećnice Miličić, adekvatnih praznih prostora nema, a i da ima treba imati sredstva za njihovo uređenje kako bi udovoljili uvjetima za smještaj djece prema standardima koji vrtići zahtijevaju. Obersnel ja kazao kako bi tako nešto trajalo podjednako dugo, kao i čekanje na sredstva za koja smo se natjecali na europskim fondovima.
Vijećnica Nikolina Milčić smatra da troškovi uređenja takvih prostora nisu veliki i zatražila da joj se dostavi popis mogućih slobodnih prostora koji bi se mogli preurediti u vrtiće.

Danko Švorinić (RI) podsjetio je na pitanje s prethodne sjednice vezano uz zastavu grada Rijeke te postavio pitanje vezano uz HNK Ivana pl. Zajca. Kazao je kako je zbunjen gradonačelnikovim zalaganjem da se informacije o stanju u Kazalištu ne iznose prije nego sve bude odrađeno prema zakonu, kada je upravo Grad dao jedno takvo priopćenje. Pitao je gradonačelnik da li on uopće kontrolira priopćenja koja izlaze iz Grada i da li se osjeća odgovornim za način rada dosadašnje intendantice, s obzirom na to da Vijeće nije raspravljalo niti jedno izvješće Kazališta, i s obzirom na to da je bivša intendantica Nada Matošević bila njegovo kadrovsko rješenje i imala njegovo političko zaleđe pa se zato se tako i ponašala kako se ponašala.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako gubitak ne smatra problematičnim te naglasio kako nitko ne tvrdi da je u Kazalištu bilo nekih radnji koje bi ukazivale na nekakav kriminal. Kazalište godišnje dobije 50 milijuna kuna, a mi ogovorimo o iznosu od nekih 800 tisuća, a s obzirom da ne govorimo da je itko išta otuđio cijela priča je apsolutno nepotrebna. Što se tiče pitanja o zastavi, kazao je kako je odmah nakon sjednice uputio zahtjev u Ministarstvo uprave ali još nije dobio odgovor.

Vesna Buterin (HDZ) je naglasila kako su prihodi od poreza najveći prihodi poslovanja. Prema najavama Vlade povećat će se neoporezivo dio prihoda, a najavljene promjene dovest će do manjeg prihoda jedinica lokalne samouprave koje će to teško podnijeti. Pitala je koliko će taj gubitak biti u Gradu Rijeci i na koji način će se taj manjak nadoknaditi.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako očekujem da će Vlada biti dovoljno odgovorna i da će ovakvu nesumnjivo dobru odluku provesti na način da će osigurati da ona ne utječe na jedinice lokalne samouprave. Prema kalkulacijama koje su rađene na temelju dostupnih informacija, kad bi se donio takav zakon, to bi bilo za proračun Grada Rijeke iznosilo manjak od 50 do 60 milijuna kuna. Taj iznos je naprosto nemoguće nadoknaditi bilo čime, pa bi jedino rješenje bilo smanjenje aktivnosti ili povećanje cijena nekih sluga i gradskih poreza, što ne smatram dobrim i što ću nastojati izbjeći, rekao je gradonačelnik. Rijeka nije jedini grad koji se suočava s problemima. S time se suočavaju svi gradovi, osim možda Zagreba, što se vidi niz godišnjeg izvješća Ministarstva. Obersnel je ponovio kako se neće zadirati u socijalna prava ugroženih građana te kazao kako bi bilo dobro ostaviti tu raspravu kada i ako bude izglasan novi Zakon o porezu na dohodak.

Sanjin Kuljanić (HNS) je podsjetio na pitanje o kojem je bilo riječi na 11. sjednici GV vezano uz označavanje pješačkog prijelaza kod DV Veseljko u ulici Janka Polić Kamova. Gradonačelnik je u pisanom odgovoru naveo da će se pješački prijelaz iscrtati kada se bude obnavljala cesta. Cesta je obnovljena ali prijelaz nije ucrtan.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako se prilikom rekonstrukcije ulice Janka Polić Kamova sagledalo sve mogućnosti i učinjeno je ono što je moguće sukladno zakonima. Prema zakonu o sigurnosti u prometu pješački prijelaz ne može biti uz autobusnu čekaonicu. Stoga je prijelaz stavljen tamo gdje je jedino i bilo moguće samo nekoliko desetaka metara udaljen od vrtića koji spominje vijećnik Kuljanić, i to kao nastavak stepenica koje se spuštaju na ulicu J.P. kamova. U kontekstu upozoravanja vozača na vrtić tamo će uskoro biti postavljen treptajući semafor.

Danijel Paliska (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavio je pitanje vezano uz pokazne karte za srednjoškolce i propis koji nalaže da karta za djecu koja stanuju više od 5 km od škole bude subvencionirana. Kazao je kako su djeca iz Rijeke stavljena u diskriminirajući položaj u odnosu na onu s viškova ili Kostrene koji plaćaju subvencioniranu kartu od pedesetak kuna dok riječka djeca plaćaju punu cijenu od 133 kune. Pitao je da li postoji mogućnost sufinanciranja pokazne karte odnosno ima li mogućnosti da KD Autotrolej snizi cijenu tih pokaznih karata.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako se djelomično slaže da je taj propis nelogičan. Razumije namjeru zakonodavca da pomogne učenicima koji iz većih udaljenosti putuju do škole, što je dobro za manje naseljena mjesta. Na žalost propis u Rijeci izaziva probleme jer netko tko putuje iz Martinšćice ima pravo na subvenciju premda se vozi manje od onog koji se vozi s Vežice. Ako sada idemo nešto dirati uvijek ćemo naći nekog koga ćemo zakinuti. Što se tiče Autotroleja treba uzeti u obzir da Grad ionako subvencionira rad tog komunalnog društva kao i veliki broj njegovih korisnika subvencioniran kroz gradske programe, ali će se ako bude moguće riješiti taj problem.

Ljubica Dujmović Kosovac (Hrvatski laburisti – Stranka rada) je podsjetila na sjednicu na kojoj se birao intendant Kazališta naglasivši kako je upozoravala da nije poštovan članak 25. odnosno da pri izboru intendanta nije podneseno financijsko izvješće i nije iznesen jasan financijski plan za mandatni period. Na žalost intendant je izabran, ali je pri tom smatra Dujmović Kosovac napravljen propust, za što odgovornost snosi i Gradsko vijeće kao i ministrica koja je potpisala imenovanje. Sada vidimo da se predloženi program ne poštuje te pitala hoće li se nešto poduzeti vezano Kazališna i Upravna vijeća ustanova i njihovu odgovornost.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako je ta vijeća imenovalo Gradsko vijeće i zna se kako se pitanje njihove odgovornosti pokreće. Poprilično je teško očekivati da će netko tko se javlja na mjesto intendanta unaprijed dati broj osoba s kojima će raditi. To je nakaradan propis jer bi po njemu novi intendant ili ravnatelj morao biti iz te ustanove da dobro pozna stanje u njoj. Ako netko dođe i kaže da će svoj program izvoditi sa 200 ljudi, da li to znači da će preostalih 200 dobiti otkaz pita je gradonačelnik te kazao kako je taj zakon pisao netko tko se s time očito zabavljao. Uostalom i mi radimo imamo trogodišnju projekciju proračuna iz koje se vidi s kojima će se sredstvima raspolagati, kao i godišnju projekciju proračuna. Ako Vlada donese izmjene poreza na dohodak onda naše projekcije ničemu ne služe, pa je očito da je veoma teško program valorizirati ili dovoditi u vezu s osiguranjem fin. sredstava.

Hroje Burić (HDZ) je kazao kako gradonačelnik ne vodi brigu o proračunu. Predložio je da uvede komunalnu naknadu za prazni prostor Tower centra te pitao gradonačelnika hoće li sada, u nestašici novca Grad Rijeka preuzeti upravljanje nad Tržnicama Rijeka s obzirom na to da je ta tvrtka u 2013. imala neto dobit preko 4 milijuna kuna. Pitao je da li Obersnel dobije nešto u džep od te dobiti i zašto Grad gubi preko 4 milijuna svake godine i koji je njegov interes u tome.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako što se tiče ugovora o koncesiji za tržnice on ističe 2017. i kada dođe vrijeme onda će se raspravljati o tome. Zatražio je od predsjednice Gradskog vijeća zaštitu da ga se na sjednici ne proziva lopovom, a vijećnika Burića upozorio kako za gluposti, uvrede i laži koje iznosi može odgovarati pred sudom, jer aktualni sat nije dio sjednice GV.

Snježana Čop (HNS) je kazala kako u ime građana Pašca pita može li se u tom dijelu grada realizirati igralište sa sportskim sadržajima 2015?

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio još nije usvojen proračun za 2015. No primjenom novog zakona o porezu na dohodak proračun će se možda smanjiti pa je izgradnja igrališta upitna. Podsjetio je kako mjesni odbori znaju da se kroz manje komunalne aktivnosti može riješiti dobar dio problema mjesnih odbora jer je za to godišnje proračunom predviđeno 11 mil. kuna iz komunalne naknade i taj se iznos neće smanjivati.

Petra Karanikić (SDP) postavila je pitanje vezano uz asistente u nastavi, odnosno što je Grad po tom pitanju uspio učiniti

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako Grad dugi niz godina financira asistente u nastavi, kojih je sada oko 50-tak, a uz gradsku potporu asistenata ima i u udrugama, pa njihov broj se kreće oko 200-tinjak. Ove godine smo se kandidirali za europska sredstva za dio troškova programa asistenata u nastavi. Dobili smo obavijest da je naš projekt prihvaćen i dobit ćemo oko 1,9 mil. kuna što će biti dovoljno za 45 asistenata. Uz to predviđena su sredstva i za asistente prvašićima. I da nismo dobili ta sredstva financirali bi njihov rad iz proračuna kako je to bilo prijašnjih godina.

Teo Božanić (HDZ) je naveo pitanje o kojem je već bilo ranije raspravljano, a odnosi se na produženje linije 4a do Sv Katarine. Akcija je pokrenuta 2009 g., a on je prije godine dana postavio to pitanje. Mini bus još uvijek ne vozi, a školarci i umirovljenici moraju pješačiti oko 2km, što nije ugodno za školarce jer 400 metara ceste ide kroz šumu. Kazao je kako su djelatnici Rijeka prometa izašli na teren i kako su ispunjeni svi uvjeti i nije mu jasno što se čeka? Autotrolej i Rijeka promet su suglasni, a sporno je samo tri metra kvadratna koja su u državnom vlasništvu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio nije točno da su ispunjeni svi uvjeti jer za okretište autobusa nisu riješeni svi vlasnički odnosi, a da i jesu minibus će krenuti kada se osiguraju i dodatna financijska sredstva. Kada je u pitanju državna imovina to je tehnički problem čije rješavanje dugo traje. Da bi se napravilo okretište moram se ishodovati građevna dozvolu za koju je jedan od preduvjeta riješeni imovinsko pravni odnosi.

Ivan Bogdanić (HDZ) je izrazio zadovoljstvo otvorenjem DV Mavrica na Pehlinu koji je primjer kako vrtić treba izgledati i jedan je od najljepših u državi. Postavio je pitanje vezano uz grdnju kampa HNK Rijeka za koji se radi pristupna cesta koja bi trebala osigurati ulaz u kamp. Kako sada izgleda ta cesta neće biti spojena na naselje Blažićevo, nego će služiti samo za potrebe kampa. Pitao je gradonačelnik što će učiniti da se ta infrastruktura iskoristiti za potrebe cijelog naselja Blažićevo i hoće li se micati postojeće igralište.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako je gradnja ceste uvjet za dobivanje građevinske dozvole. Ako bude bilo moguće uzet će se u razmatranje da se cesta iskoristi na spoj za naselje Blažićevo. Obersnel je naglasio kako je ionako infrastruktura predviđena za spoj s naseljem, a do 2018. bi ionako trebala biti izgrađena potpuna kanalizacijska mreža za cijeli grad. U koliko u fazi realizacije dođe do potrebe da se igralište ukloni,naći će se druga lokacija da se to igralište napravi, kazao je gradonačelnik.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je kazala kako joj se obratila grupa građana iz Vodovodne ulice i poslala slike prostora bivše tvornice rade Končar na kojima se vidi kako im je ispod prozora stanova sve zatrpano građevinskim otpadom i sve je puno štakora. Što će Grad rijeka učiniti s time?

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako se na području cijelog grada provode mjere dezinsekcije i deratizacije. Sanirat ćemo stanje unutar zgrade i na samoj zgradi.

Nikola Ivaniš (PGS) postavio je pitanje vezano uz Izdavački centar Rijeka kojemu je jedan od vlasnika i Grad Rijeka. Doznao je da stečajna nagodba nije uspjela te da stečaj nije pokrenut, a djelatnik ICR-a je otišao za glasnogovornika KD Čistoća. Pitao je hoće li Grad kao suvlasnik pokrenuti stečaj jer se koristi njihov prostor.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako je Grad vlasnik sa 20% udjela, dok drugi dio čine dvije osobe koje su se oglušile o zahtjeve Grada Rijeke vezane za eventualnu dokapitalizaciju, nalaženje novog partnera ili dokup vlasništva pri čemu je dana otkupna cijena koju nije bilo moguće prihvatiti. Društvo se našlo pred problemima u likvidnošću, a vlasnici nisu htjeli učestvovati u snošenju troškova stečaja. S obzirom na dug koji je nastao temeljem duga za prostor Grad će pokrenuti stečaj.