Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna, koji je pokazao da su prihodi ostvareni u iznosu 359,4 milijuna kuna ili 43,8% godišnjeg plana, dok su rashodi iznosili 337,4 milijuna kuna. Iako bi to značilo da višak u proračunu iznosi 22 milijuna kuna, kako je Grad Rijeka koristio kratkoročne kredite u iznosu od 25 milijuna kuna, realan rezultat proračuna u prvom polugodištu je manjak prihoda u iznosu od 2,9 milijuna kuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Gradsko vijeće prihvatilo polugodišnje izvršenje proračuna Grada Rijeke

Gradsko vijeće prihvatilo polugodišnje izvršenje proračuna Grada Rijeke

Obrazlažući polugodišnje izvršenje proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako u postojećem gospodarskom okruženju zadovoljan ovakvim polugodišnjem izvršenjem proračuna. Izrazio je uvjerenje da će situacija u drugom dijelu godine, s obzirom na najave nekih kupoprodajnih ugovora, biti bolja. Ujedno se osvrnuo na najavu donošenja novog Zakona o porezu na dohodak, budući da bi prema sadašnjim najavama gradski proračun bio na gubitku od 50 do 60 milijuna kuna, istaknuvši kako će se više znati kad zakon postane važeći.

Ljiljana Mihić je istaknula kako će klub vijećnika SDP-ARS podržati polugodišnji izvještaj.
“Poslovanje Grada Rijeke otežano je zbog makroekonomske situacije, no unatoč tome realiziraju se prioritetni projekti, kao što je socijalni program, zadržan je postojeći standard komunalnih usluga, osigurana su sredstva za normalan rad gradske uprave i proračunskih korisnika, uz zadržavanje investicijskog ciklusa Grada Rijeke i njegovih komunalnih i trgovačkih društava,” kazala je vijećnica Mihić.

Vijećnici opozicije glasovali su protiv izvješća, osim vijećnice Hrvatskih laburista Milene Kraljević koja je bila suzdržana. Protivljenje izvješću dio vijećnika je obrazložio niskim postotkom ostvarenja pojedinih pozicija, pa je tako vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) spomenuo nisko ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine te subvencije poduzetnicima, a Ljubica Dujmić Kosovac (Hrvatski laburisti) osvrnula se na ostvarenje rashoda Odjela za kulturu.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je teško planirati prihode i rashode u idealnim dvanaestinama, pa se prihod od prodaje zemljišta može ostvariti u jednom mjesecu, a za ostale stavke stanje do kraja godine može izgledati bitno drugačije.

S obzirom na indicije o postojanju nepravilnosti u financijskom poslovanju HNK Ivana pl. Zajca, vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) upitao je zašto bi vijećnici podržali izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna, čiji su sastavni dio i financijska poslovanja ustanova u gradskom vlasništvu. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako su se indicije o postojanju nepravilnosti pojavile u posljednjih desetak dana te da će se sporne financijske obveze, koje se odnose na potpisane ugovore o autorskom radu, postati sastavnim dijelom proračuna onog trenutka kad budu plaćene.

Polugodišnje izvješće gradonačelnika o radu

Gradsko vijeće rujan 2014 2

Sa sjednice

Usvojeno je izvješće o gradonačelnikovom radu u prvih šest mjeseci ove godine. Podnoseći izvješće, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, koje ipak pokazuje i neke pozitivne trendove u odnosu na protekle godine, Grad Rijeka u suradnji sa svojim komunalnim i trgovačkim društvima n

astavio sa značajnim investicijskim ciklusom. Tako su u sklopu programa poticane stanogradnje dovršeni stanovi na Drenovi, nastavljeni su radovi na Hostovom bregu te na pripremi izgradnje stanova na Martinkovcu. Vodovod i kanalizacija izveo je ili ugovorio radove u vrijednosti od 100 milijuna kuna, a i sva druga komunalna i trgovačka društva imala su značajna ulaganja, pa su tako nabavljeni novi autobusi, proširena groblja, nastavljena izgradnja plinovoda, završena sanacija odlagališta opasnog otpada Viševac, a kraju je gotovo privedena izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, koji bi uskoro trebao započeti s radom.
Vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) zamjerio je što u izvješću nije izneseni podaci o ostvarivanju Strategije razvoja grada Rijeke do 2020. godine te ocijenio kako brojni međunarodni kontakti nisu urodili plodom, Ljubica Dujmić-Kosovac (Hrvatski laburisti) upitala je zašto se u izvješću ne nalaze podaci o tome zašto se odustalo od pojedinih projekata, dok je Nikola Ivaniš (PGS) istaknuo kako izvješće ne daje cjelovitu sliku o gospodarstvu Rijeke, jer nema podataka o tvrtkama koje rade u Rijeci, ali im se sjedište nalazi u drugom gradu, budući da su ti podaci temelj razvitka grada i planiranja gradskih projekata.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je, vodeći se mišljenjima vijećnika, polugodišnje izvješće o radu svedeno na 15-ak stranica, a kad bi se u njemu nalazili svi podaci koji zanimaju vijećnike, imalo bi ih puno više. Istaknuo je kako se podaci o ostvarenju projekata koji su sastavni dio Strategije razvoja nalaze u proračunu.

Izvješća o radu gradskih komunalnih i trgovačkih društava u 2013. godini

Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o poslovanju komunalnih društava Autotrolej, Čistoća, Kozala te Vodovod i kanalizacija, kao i trgovačkih društava Rijeka promet, Energo i Rijeka sport. Autotrolej je zabilježio 140,9 milijuna kuna prihoda i 16.558 kuna dobiti, Čistoća 98,2 milijuna prihoda i 1,68 milijuna kuna prihoda, Kozala 26,6 milijuna kuna prihoda i 78.771 kuna dobiti, Vodovod i kanalizacija 115,2 milijuna kuna prihoda i 2,6 milijuna kuna dobiti, Rijeka promet 67,8 milijuna prihoda i 1,73 milijuna kuna dobiti, a Rijeka sport 55,2 milijuna kuna prihoda i 100.945 kuna dobiti.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo poslovanjem gradskih komunalnih i trgovačkih društava u 2013. godini, budući da su u teškim gospodarskim vremenima sva osim Energa iskazala dobit, a Energo je smanjio gubitak iz prethodne godine za 50%. Bez značajnijih promjena cijena usluga i uz stabilno poslovanje, komunalna i trgovačka društva u protekloj su godini investirala preko 200 milijuna kuna. Također, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, društva daju značajan doprinos u ostvarenju socijalnog programa Grada Rijeke te ostalih gradova i općina suvlasnika, budući da je vrijednost subvencioniranih usluga iznosila 1,28 milijuna kuna.

Vijećnik Hrvoje Burić (Klub HDZ-HSP) naglasio je kako se iz ovakvog izvješća ne može točno procijeniti poslovanje Grada i njegovih komunalnih i trgovačkih društava, budući da se u izvješću ne nalaze podaci o dugovima Grada prema tvrtkama i obratno.

Vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) kazao je kako je smiješno da se poslovanje ocjenjuje prema plusu ili gubitku društava.
“Ako su u plusu, zašto ne razmislimo o smanjenju cijena, koje su među višima nego u drugim gradovima,” upitao je vijećnik Švornić.

Gradonačelnik Obersnel upitao je koje bi mjerilo uspješnosti rada komunalnih i trgovačkih društava trebalo uvesti, ako kriterij nisu ni ostvarena dobit, ni kvaliteta usluga, ni visina investicija. Osvrnuo se na ocjenu da su cijene komunalnih usluga u Rijeci među višima, istaknuvši da se nalaze na sredini skale cijena ostalih hrvatskih komunalnih društava.
“Investicije imaju svoje cijenu kapitala, no kako da ih financiramo, zar ćemo dizati cijenu usluga ili odustati od investicija. Sva su društva, osim Energa, ostvarila minimalnu dobit, koja nije tolika da bi ukazivala na potrebu smanjenja cijena usluga. Godinama slušam o prezaduženosti društava i njihovoj propasti, ali društva ostvaruju minimalnu dobit što ukazuje na racionalno gospodarenje, povećavanju kvalitetu usluga, investiraju, sve bez povećanja broja zaposlenih i plaća,” zaključio je gradonačelnik Obersnel.

Osnovana Radna grupa za utvrđivanje činjenica o poštivanju koncesijskog ugovora na plaži Ploče

Gradsko vijeće rujan 2014 3

Sa sjednice

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog oporbenih vijećnika da se osnuje Radna grupa za utvrđivanje činjenica o poštivanju koncesijskog ugovora na plaži Ploče, koju će činiti po tri člana Gradskog vijeća iz vladajućih i opozicijskih stranaka. Njezin zadatak je sakupljanje svih relevantnih činjenica i dokumentacije te priprema materijala za narednu sjednicu Gradskog vijeća.

U ime predlagača, vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo je kako su tijekom ljetne sezone građani iznijeli veći broj pritužbi na ponašanje koncesionara na plaži Ploče, tvrtku Hemingway, odnosno njezino kršenje koncesijskog ugovora, a odstupanja u odnosu na koncesijski ugovor su zabilježili i komunalni redari koji su pojačano provodili inspekcije na području plaže.
“Unatoč medijskim obećanjima gradonačelnika, točka dnevnog reda kojom bi se vijećnici informirali o situaciji i donijeli odgovarajuće odluke po pitanju koncesijskog ugovora na plaži Ploče, nije uvrštena na aktualnu sjednicu Gradskog vijeća u redovnoj proceduri. Prema dostupnim informacijama, svoje izvješće nije poslalo ni Povjerenstvo za praćenje koncesijskog ugovora. Zbog komplicirane i dugotrajne procedure donošenja eventualne odluke o oduzimanju koncesije i izbora novog koncesionara, smatramo da daljnje odugovlačenje sa stavljanjem ove točke na dnevni red Gradskog vijeća može uzrokovati kašnjenje priprema potencijalnog novog koncesionara za narednu ljetnu sezonu što Gradu Rijeci može uzrokovati financijsku štetu,” obrazložio je vijećnik Švorinić.

Gradonačelnik Obersnel kazao je kako nema ništa protiv osnivanja Radne grupe, no upozorio je kako donošenje odluke Gradskog vijeća o raskidanju koncesije na temelju izvješća Radne grupe ne bi bio u skladu sa zakonom i koncesionar bi je zbog greške u proceduri mogao vrlo lako osporiti.
“Zakon o koncesijama vrlo jasno propisuje pravila o postupku davanja, kontroliranja ili oduzimanja koncesije – jedino nadležno tijelo je Povjerenstvo za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, kojeg čine po jedan predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, Porezne uprave i Grada Rijeke,” kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako za ovu sjednicu Gradskog vijeća nije predložio točku o plaži Ploče, jer još nije pristiglo izvješće Povjerenstva, iako se njegova izrada očekuje vrlo skoro. Naime, Povjerenstvo izvješće inače podnosi krajem godine, a ovog puta je zamoljeno da zbog situacije na plaži izvješće sastavi po završetku sezone kupanja, koja je službeno završila 15. rujna.

Vijećnik Bojan Kurelić (Klub PGS – Akcija mladih) istaknuo je kako namjera opozicijskih vijećnika koji su predložili uvrštenje ove točke na dnevni red nije kršenje zakonske procedure, čime bi se onemogućilo oduzimanje koncesije, ako se utvrdi da je koncesionar kršio ugovor, već osnivanje tijela koje će biti svojevrsni nadzor nad cjelokupnim postupkom sagledavanja jesu li se ili nisu kršile odredbe koncesijskog ugovora.

Razvojna agencija Porin postaje Riječka razvojna agencija Porin

Prihvaćena je odluka prema kojoj će Grad Rijeka od Primorsko-goranske županije steći poslovni udjel u trgovačkom društvu Regionalna razvojna agencija Porin u visini od 700 tisuća kuna, bez naknade. Naime, PGŽ je već pokrenula ustrojavanje svoje regionalne razvojne agencije, ali kao javne ustanove, dok će RRA Porin postati Riječka razvojna agencija Porin.

Vijećnik Bojan Kurelić istaknuo je kako nema smisla imati i gradsku i županijsku razvojnu agenciju. Gradonačelnik Obersnel je podsjetio kako je Porin započeo kao gradski poduzetnički inkubator, koji je na inicijativu Županije prerastao u regionalnu razvojnu agenciju, da bi najnovija promjena uslijedila ponovno na inicijativu Županije.
Gradonačelnik Obersnel izrazio je žaljenje što se Porin gasi kao regionalna agencija, no dodao je kako će i dalje nastaviti s aktivnostima zbog kojih ga je Grad Rijeka 1996. godine i osnovao, u prvom redu kao podršku poduzetnicima kroz inkubatore, ali i kao partner u traženju EU izvora financiranja i strateških ulagača za razvoj gradskih projekata.

DPU radno-servisne zone na Rujevici

Gradsko vijeće odlučilo je o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici. Postupak stavljanja izvan snage DPU-a, donesenog 2003. godine, pokrenut je zbog odustajanja privatnog investitora od uređenja radno-servisne zone na Rujevici te kao preduvjet za realizaciju Sekundarnog gradskog središta Rujevica. Tijekom javne rasprave nije pristigla niti jedna primjedba građana ni javnih tijela.

Prostor u Križanićevoj na upravljanje MMSU-u

Usvojene su izmjene Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke, kojim se iz Odluke izuzima prostor u Križanićevoj 6a. Kako je dogovoreno s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, u prostoru će se, uz izložbe i obrazovne programe, ubuduće provoditi programi korisnika Rezidencijalnog programa “Kamov”.