12. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 25.09.2014. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

 2. Točka 2.

  Izbori i imenovanja

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.