Osvrćući se na medijske napise da je zatvoreno odlagalište opasnog otpada Sovjak ekološka bomba, s obzirom na to da su zamijećene oscilacije razine tekućine, Šime Jagičić (HNS) postavio je pitanje postoje li nova saznanja o stanju tog odlagališta, dok je vijećnik Ivan Bogdanić (HDZ) prenio zabrinutost stanovništva koje živi u blizini jame Sovjak.
Gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je kako prema svim poznatim i relevantnim pokazateljima, nema zabrinjavajućih promjena u odnosu na posljednje godine. Naime, i do sada su bile zabilježene oscilacije nataloženog materijala, no nikad do sada nisu zamijećene nikakve promjene na izvorištima pitke vode, koji se nalaze niže od Sovjaka, niti u moru. Unatrag šest godina zbrinjavanje opasnog otpada prešlo je u nadležnost države i u tom trenutku Grad Rijeka je prekinuo planirane aktivnosti – u prvoj fazi sanacije cilj je bio natkriti jamu Sovjak, kako bi se spriječio dotok oborinskih voda, što je najčešće imalo za rezultat promjenu razine tekućine u jami. Prema informacijama iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, intenzivno se radi na projektu sanacije jame Sovjak, koja neće biti ni jeftina niti jednostavna, s time da se očekuje da će se dio sredstava moći osigurati putem fondova EU.

Waltera Volka (SDP) zanimala je mogućnost semaforizacije ceste A koja prolazi kroz Drenovu, na kojoj je nakon rekonstrukcije ubrzan promet, ali su time zbog neodgovornih vozača dovedeni u opasnost pješaci, posebice učenici koji pohađaju obližnju osnovnu školu.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je Grad Rijeka u suradnji s ŽUC-om i HC-om, a putem Rijeka prometa, pokrenuo projekt Automatskog upravljanja prometom, no zbog teške gospodarske situacije, ŽUC i HC nemaju dovoljno sredstava i zato je u ovom trenutku teško reći kada će secijeli obim planirane semaforizacije ceste A , moći provesti sukladno planu. Gradonačelnik je kazao kako će se s Rijekaprometom izvidjeti mogućnost da se postave semafori barem u blizini škole.

Oskar Skerbec (IDS) upitao je da li se radovi u Zvonimirovoj ulici odvijaju sukladno planiranoj dinamici i hoće li novo ugibalište umanjiti postojeću zelenu površinu. Gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je kako su završeni radovi na sjevernom kolničkom traku postavljanjem novih instalacija i kompletne infrastrukture te se pristupilo radovima na južnom kolniku. Radovi na sjevernom kolniku su kasnili, prije svega zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, no ukoliko ne bude dodatnih iznenađenja, kazao je gradonačelnik, sve bi se moglo završiti u predviđenom planu, ali cilj je izvođača radova i Grada Rijeke je da se radovi završe do kraja svibnja 2011. Radovima će se dobiti šira ulica i nogostupi, nova autobusna ugibališta postavljena po pravilima struke, prilaz za Zapadni trgovački centar te biti rješeni prilazi za zgrade sjeverno od Zvonimirove uz uređenje parkirališta, s ciljem da se građanima izađe maksimalno u susret. Zbog radova su neka stabla posječena, a druga su izvađena s korijenom i bit će vraćena u Zvonimirovu ulicu. Svako posječeno stablo bit će nadomješteno novim stablom i u konačnici će hortikulturno uređenje Zvonimirove ulice biti bogatije.

Hrvoje Burić (HDZ) upitao je kad će biti vraćeno 24 milijuna kuna, koja su koncem prosinca 2007. godine s posebnog računa namjenskih sredstava razvoja, na račun proračuna prenesena na temelju ugovora zaključenog s komunalnim društvom za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom u suvlasništvu Grada. kako tvrdi Burić, do sada je vraćeno samo 500 tisuća kuna, a ostatak bi se trebao vratiti do kraja 2010. godine.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je navedenim sredstvima financiran završetak izgradnje dvoranskog plivališta, jer od Vlade nije dobivena suglasnost za izdavanje obveznica potrebnih za tu svrhu. Dio sredstava će biti vraćen 2010., a dio 2011. godine, a gradonačelnik je naglasio kako će sredstva biti potrošena za namjenu i za koju su bila planirana – sanaciju odlagališta na Viševcu – uz napomenu da sanacija nije bila ugrožena ni usporena zbog navedenog prijenosa sredstava.

Mate Tomljanović (HNS) upitao je o dinamici izgradnje dječjeg vrtića u sklopu privatne investicije na području bivšeg Instalatera na Rastočinama.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je zbog teške gospodarske situacije došlo do usporavanja projekta, no u prvom kvartalu 2011. godine trebalo bi se u suradnji s investitorom iznaći model financiranja vrtića, a bude li sve išlo planiranom dinamikom, početkom 2012. godine moglo bi se pristupiti njegovoj izgradnji.

Ivana Jurčić (SDP) je upitala o zaključcima ovotjednog sastanka s predstavnicima Podravke na temu pogona bivšeg Istravina.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je na sastanku usuglašeno da će za desetak dana uprava Podravke opet doći u Rijeku s prijedlogom iznalaženja mogućnosti nastavka dijela proizvodnje u Rijeci ili bližoj okolici te da se višak radnika zbrine na adekvatan način. Dodao je kako nema govora o nuđenju radnih mjesta izvan grada, uz napomenu kako je Podravka zainteresirana za izgradnju logističkog centra u Rijeci ili okolici.

Teu Čaljkušić-Mance (HDZ) zanimalo je kad će biti dovršena cesta 233 koja preko Srdoča spaja Rijeku i Kastav.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je dio ceste izgrađen i pušten u upotrebu, a u međuvremenu je Grad Kastav prepoznao kao prioritet jednu drugu dionicu te prometnice. No, gradonačelnik ima uvjerenja da će nakon sada građene dionice, Grad Kastav krenuti u realizaciju nedostajućeg dijela između Rijeke i Kastva te da je već pokrenut postupak imovinsko pravne pripreme. Grad Rijeka će, sukladno mogućnostima, nastaviti gradnju prema Gornjem Zametu, pa se trenutno radi na glavnom projektu proširenja ulice koja bi spojila Ulicu Tina Ujevića i Dražičku.

Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) upitala je zašto se od učiteljica koje su zaposlene u programima produženog boravka i cjelodnevne nastave u riječkim osnovnim školama očekuje da preuzmu dužnost administratora te im se prijeti da, ne učine li to, da im neće biti isplaćena plaća.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je Grad Rijeka pokrenuo program produženog boravka, koji je rezultirao otvaranjem novih 86 radnih mjesta. U kontekstu gospodarskih kretanja Grad Rijeka nije više mogao u potpunosti pokrivati plaće iz proračuna, pa je uvedeno minimalno sudjelovanje roditelja. No, naglasio je Obersnel, iz Grada Rijeke nitko nije dao upute da potvrde o uplatama primaju učiteljice, dodavši kako će se raspitati o toj temi.