Na prijedlog gradonačelnika Vojka Obersnela Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je suglasnost za jamstvo za osiguranje avansnih garancija u iznosu od 24,5 milijuna američkih dolara Brodogradilištu 3. maj za gradnju dva broda za švedskog naručitelja, ukoliko Vlada Republike Hrvatske kao većinski vlasnik brodogradilišta u roku od sedam dana ne donese odluku o izdavanju državnog jamstva za njihovu gradnju.

Jamstvo za 3. maj

O davanju jamstava Brodogradilištu 3. maj na sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se više od četiri sata. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je s obzirom na izniman značaj brodogradilišta 3. maj za gospodarstvo Rijeke i zbog očuvanja više od 4 tisuće radnih mjesta u brodogradilištu i kod kooperanata povezanih s 3. majem, predložio da, ako Vlada ne izda jamstva, jamstva za dva od četiri broda koji se grade za švedskog naručitelja izda Grad Rijeka. Ujedno se od Ministarstva financija traži da hitno izda suglasnost kojom Gradu Rijeci odobrava davanje jamstva za osiguranje avansnih garancija.

“Ako se zbroje svi porezi, doprinosi i komunalna naknada Brodogradilišta 3. maj i njegovih radnici, gašenjem 3. maja samo prihodi Grada Rijeke na godišnjoj bi se razini umanjili za 28,63 milijuna kuna. Svjestan sam odgovornosti i zakonskih ograničenja da temeljem zakona Grada može davati jamstvo samo trgovačkim društvima u svom vlasništvu. Grad Rijeka je suvlasnik 3. maja u simboličnom iznosu, ali je barem odgovoran suvlasnik, pa sam spreman prihvatiti odgovornost za izdavanjem jamstva u visini od 24,5 milijuna dolara ili 130 milijuna kuna, što predstavlja prihod proračuna kroz četiri godine od samih brodograditelja,” kazao je Obersnel, istaknuvši kako je njegov prijedlog prije svega motiviran željom da još jednom ukaže na tešku situaciju 3. maja i potrebu da se Vlada tim problemom ozbiljnije pozabavi kao većinski vlasnik brodogradilišta.

Gradonačelnik Obersnel je ukazao kako je Vlada na potezu da da jamstva, i to ne financijska jamstva za kredite, već činidbena jamstva, koja se daju na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke.
“Do sada se nije dogodilo da je bilo naplaćeno činidbeno jamstvo, osim početkom 1990-ih godina, u vrijeme početka Domovinskog rata, a ako bude aktivirano, proračun je dovoljno velik, pa bi to i podnio. Ne postoji dokument koji bi zabranjivao ugovaranje brodova, već samo načelni stav članica EU – Vlada bi trebala uvjeriti Europsku komisiju da su ugovori za gradnju četiri broda u 3. maju sklopljeni prije otvaranja poglavlja o natjecanju te je ugovaranjem ovih poslova 3. maj učinio značajan tehnološki napredak. Da je to moguće pokazuju primjeri iz Njemačke i Poljske, stoga – izlaz postoji,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

15. sjednica Gradskog vijeća

Ako treba jamstvo za 3. maj dat će Grad Rijeka

Da Primorsko-goranska županija podržava napore Grada Rijeke oko 3. maja potvrdio je i zamjenik župana Vidoje Vujić, a zahvale na podršci su uputili član uprave 3. maja Predrag Božanić, Roland Sušanj u ime predstavnika radnika u Nadzornom odboru 3. maja te Vedran Sabljak, povjerenik sindikata Istre i Kvarnera.

Podršku gradonačelnikovom prijedlogu dali su koalicija SDP – HNS – IDS – HSLS – HSS – ARS – SDA, potom PGS, Lista za Rijeku i HSU, dok je klub HDZ-a bio suzdržan. Koalicija osam stranaka poručila je kako stoji uz gradonačelnika, jer bez jamstva nema ni nastavka proizvodnje u 3. maju, a bez 3. maja nema ni Rijeke, dok su vijećnici PGS istaknuli kako daju potpunu podršku ovom prijedlogu, ističući kako su do sada uvijek zalagali za punu podršku industriji u Rijeci. Među zaključke Gradskog vijeća ušao je i nešto preformulirani amandman PGS-a, prema kojem se od Vlade traži da preispita do sada naglašavanu zabranu ugovaranja novih brodograđevnih poslova, jer proces privatizacije traje predugo i time ugrožava brodogradnju. Lista za Rijeku podržala je gradonačelnikov prijedlog, postavivši pitanje hoće li ovakvi zaključci moći pomoći 3. maju da ne ostane bez brodova ili se radi o tome kako će se zaobići zakon. Ako se radi o političkoj deklaraciji, nemamo nikakav problem – hoće li ovi zaključci zaista pomoći da 3. maj ne ostane bez brodova ili se radi samo o političkom proglasu.

Kako su pojasnili vijećnici HDZ-a, oni daju punu podršku nastavku proizvodnje u 3. maju, ali su odlučili da će biti suzdržani, jer smatraju da kao gradski vijećnici ne smiju donositi nezakonite odluke i da odluku valja prepustiti Vladi. Vijećnici HDZ-a stoga su predložili svoj vlastiti zaključak, da Grad Rijeka dugovanja 3. maja za komunalnu naknadu proda poslovnoj banci te da se onda taj novac stavi kao depozit za jamstvo. Gradsko vijeće nije prihvatilo taj amandman.

15. sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće usvojilo je odluku o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok, odluku o mreži osnovnih škola na području grada Rijeke, odluku o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dopunjeni su Odluka o visini spomeničke rente te Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Donesene su i odluke vezane uz prodaju ili zamjenu zemljišta i nekretnina na području Rijeke. Usvojene su izmjene Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti i Tržnog reda.

Dvije točke, Prijedlog odluke o određivanju imena trga na području grada Rijeke te Prijedlog odluke o osnivanju Radne grupe za izradu modela formiranja tijela koje bi u ime Grada Rijeke upravljalo vlasničkim udjelom u trgovačkom društvu Kanal-Ri d.o.o., na prijedlog predlagatelja su povučene s dnevnog reda te će biti stavljene na dnevni red iduće sjednice.

Na početku sjednice Gradskog vijeća minutom šutnje odana je počast preminulom članu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Davoru Bategelju.