Podsjetivši na prošli tjedan održano slavlje maturanata na Korzu, koje je završilo bacanjem brašna na Korzu, Ljiljana Cvjetović (HSU) upitala je gradonačelnika bi li Grad Rijeka trebao, u suradnji s roditeljima i ravnateljima, omogućiti učenicima drugi način zabave uz glazbu i ples.
Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je kako je Grad Rijeka posljednjih sedam godina u nekoliko navrata pokušao organizirati zabavu za maturante na Gatu Karoline Riječke, no divljanje maturanata se nakon Korza, nastavilo i na Gatu.
“Spreman sam ponuditi logističku i financijsku potporu, no ukoliko se u organizaciju ne uključe škole, bojim se da neće biti iskoraka. Da može biti drugačije, pokazala je ove godine Sušačka gimnazija,” kazao je Obersnel.

Dušan Sekulić (PGS) upitao je kada će se brod Galeb staviti u funkciju grada i građana.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je upravo danas na riječkom lukobranu pristao Galeb, budući da će se na brodu početkom lipnja održati izložba avangardne umjetnosti za koju postoji velik interes domaćih i inozemnih medija te stručnjaka. Ideja izložbe je predstaviti avangardnu umjetnost na brodu koji je simbol koji neki doživljavaju kao simbol diktature, ali i pobuditi interes javnosti za budućnost broda.
“Upravo završavaju pripreme za natječaj za davanje broda u koncesiju, a ako se nađe adekvatni partner, brod bi bio preuređen u ploveću jahtu, s time da bi jedan dio broda, sukladno zahtjevima konzervatora, trebao ostati kao memorijalni dio vezan uz Tita, uz obvezu koncesionara da brod nekoliko mjeseci provede u riječkoj luci u funkciji muzeja. Ako to ne uspije, brod će biti uređen iz gradskog proračuna, nadam se iz državnog te ostalih donatora, između ostaloga i europskih fondova, nakon čega bi bio stalno privezan u riječkoj luci kao muzej s ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima,” kazao je Obersnel.

Lidija Flas (SDP) upitala je u kojoj je fazi izgradnja zgrade u sklopu programa poticane stanogradnje na Drenovi, podsjetivši kako je lista za kupnju stanova utvrđena još 2008. godine.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je sve pripremljeno za izgradnju 80 stanova na Drenovi, jedino se još čeka potvrda na glavni projekt, odnosno građevinska dozvola, a jedini razlog što nije izdana je činjenica da je manji dio zemljišta u državnom vlasništvu. Dogovor o tom problemu bio je postignut s Uredom za upravljanje državnom imovinom, no sve je zakočeno osnivanjem Agencije za upravljanje državnom imovinom, koja do danas nije uspjela razriješiti već riješeni spis.

Oskara Skerbeca (IDS) zanimalo je postoji li interes investitora za razvoj rekreativno-turističke zona Preluk.
Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je kako je prije nekoliko godina pokrenuto rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području Preluka, odnosno prostora od obale do bivšeg motela Panorama. U tom kontekstu Raiffeisen banka kupila je veći dio zemljišta od Trgovačkog Opatija, a to je područje Grad Rijeka uzeo u najam, kako bi mogao utjecati na smjer njegova razvoja. U međuvremenu je Raiffeisen banka kupila i neke druge dijelove zemljišta, a Grad Rijeka rješava imovinsko-pravne odnose na prostoru stanice za tehnički pregled. Pojavio se španjolski investitor sa zanimljivim projektom, koji se odnosi na područje od mora preko autokampa do Pavlovca i, ako se razriješe imovinsko-pravni odnosi i usuglase ideja investitora s prostorno-planskom dokumentacijom, izgradnja bi mogla početi već početkom iduće godine.

Osvrnuvši sena gradonačelnikovu odluku da se iz sredstava pričuve proračuna izdvoji 260 tisuću kuna za naknadu troškova nastalih nakon neuspjelog projekta paviljona za Međunarodnu izložbu arhitekture u Veneciji, Danko Švorinić (Lista za Rijeku) upitao je gradonačelnika znači li ova odluka da se smatra odgovornim za neuspjeh projekta, odnosno ako se ne smatra, namjerava li od odgovornih tražiti naknadu štete.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se ne smatra odgovornim za neuspjeh paviljona, budući da se radi o projektu Ministarstva kulture, koje je izabralo kustosa i izvoditelja programa te odredilo Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka (MMSU) kao organizatora nastup Hrvatske na Bienalu.
„Jedini razlog što sam intervenirao sredstvima iz pričuve je u činjenici da je, budući da Ministarstvo kulture nije osiguralo dodatna sredstva, prijetila blokada računa MMSU od strane dobavljača kojima nisu bile plaćene usluge. Kako se djelomice radi o kompenzaciji s 3. majem, smatrao sam da je to dobro rješenje koje će prije svega omogućiti normalno funkcioniranje MMSU-a, iako priča o troškovima još uvijek u potpunosti nije razriješena,“ kazao je Obersnel, koji je, osvrnuvši se da napise iz medija da bi se šteta mogla namiriti od osiguranja od odgovornosti koje arhitekti plaćaju Hrvatskoj komori arhitekata, istaknuvši kako se ovdje nije radilo o građevini, već o umjetničkom djelu.

Ivan Ivaniš (SDP) upitao je gradonačelnika da razjasni način na koji je Grad Rijeka dao pravo građenja za Sveučilišni kampus, osvrnuvši se na mišljenje HDZ-a često da je Grad trebao dati zemljište u vlasništvo.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je napomenuo da je pravo građenja najjače pravo poslije prava vlasništva, od kojeg se razlikuje samo po tome što se daje na određeni rok. Istaknuo je kako postoji više načina na koji se definira pravo građenja: s jedne strane, davatelj prava građenja nakon određenog roka može obeštetiti onoga koji je izgradio građevinu nakon isteka prava građenja ili pak dati pravo građenja dok postoje građevine. Grad Rijeka je Sveučilištu u Rijeci dao pravo građenja dok postoje objekti Kampusa i to bez naknade, koja bi, da je naplaćena, iznosila oko 200 milijuna kuna.

U kontekstu najava da Bistra pored Zagreba dobije utrke Formule 1, Denis Pešut (Lista za Rijeku) upitao je zašto je propala ideja dovođenja Formule 1 na Automotodrom Grobnik.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je više puta o toj temi razgovarao s vlasnikom Formule 1 Bernijem Ecclestonom, koji je svaki put ponudio isti odgovor: izgradite prateću infrastrukturu, platite licencu pa ćemo razgovarati o dovođenju Formule 1.
“Dovođenje Formule 1 na Grobnik bez interesa jakog investitora priča je za malu djecu, kao što je priča za malu djecu dovođenje Formule 1 u Bistru, s obzirom na zakone u Hrvatskoj i potencijalno tržište. Mislim da je realnije da se koncentriramo na dovođenje motociklističkih trka – već smo ostvarili kontakte s vlasnikom licence, a da interes za takve utrke postoji, dokaz je upravo održan Croatia Rally, čiju utrku na Preluku pratilo između više od 10 tisuća gledatelja,” kazao je Obersnel.

Nastavivši se na svoje pitanje na prošloj sjednici Gradskog vijeća o izradi dopuna Detaljnog plana uređenja Pehlina, vijećnik Ivan Bogdanić (HDZ) upitao je kad će građanima biti odgovoreno na primjedbe koje su podnijeli tijekom javne rasprave. Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je primjedbi jako puno i njihova obrada zahtijeva određeno vrijeme, budući da se svaka primjedba pojedinačno obrađuje i analizira može li se prihvatiti. Čim sve budu analizirane, građani će biti upoznati s rezultatima, a Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem organizirat će uz pomoć MO Pehlin još jedan javni skup, na kojem će biti prezentirano zašto su neke primjedbe prihvaćene, a druge nisu.

Osvrnuvši se informaciju iznesenu na okruglom stolu “Muzej torpeda – muzej industrijske baštine?” da se još uvijek ne zna što će se dogoditi s eksponatima nakon zatvaranja izložbe “Riječki torpedo – prvi u svijetu” u Muzeju grada Rijeke u rujnu, Nikola Ivaniš (PGS) upitao je što će se dogoditi s eksponatima s izložbe, koji uključuju i torpeda te lansirne cijevi.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se pokušava pronaći prostor za adekvatan smještaj eksponata. Postoji nekoliko mogućnosti, a iako se trenutno teško može govoriti o trajnom postaju muzeja torpeda ili muzeja industrijske baštine, ne postoji bojazan da izlošci neće biti postavljeni na adekvatan način sukladno traženju struke.