Bojan Kurelić (AM) – Vijećnik Kurelić dobio je pisani odgovor na svoje prethodno pitanje vezano uz Festival Republika u kojem piše da je taj Festival dio Kulturne strategije Grada Rijeke. Odgovorom nije zadovoljan jer je Festival najavljen mjesec dana prije nego je ta Strategija usvojena na Gradskom vijeću. Kurelić je citirao gradonačelnikovu izjavu 2005. vezanu uz Harteru i Centar mladih čije je osnivanje najavio još 2005.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je mislio da su izbori završili, a sada je očito da nisu. Gradonačelnik je kazao kako je u proračunu za 2013. g., u programu Javnim potrebama u kulturi predviđena pozicija Projekti od strateškog interesa za Grad Rijeku, pa prema tome ništa nije skriveno i netransparentno. Obersnel je kazao kako je bio na mnogim predavanjima u okviru Festivala Republika te naglasio kako mu je žao što tamo nije bilo puno vijećnika jer su teme bile vezane uz mlade i politiku prema mladima. Rezultati i odjeci Festivala Republika su više nego izvrsni, ne samo u kontekstu popunjenosti hotela nego i odjeka u međunarodnoj javnosti.
Što se tiče uređenja prostora Hartere to ne ovisi samo o Gradu Rijeci koji je vlasnik samo dijela Hartere, odnosno prostora Marganova. Prostor se ne može staviti u funkciju dok se infrastrukturno s ostalim vlasnicima i suvlasnicima objekata koji su prodani u stečajnom postupku, ne riješe imovinsko-pravni odnosi, kao što je to bilo između ostalog za cestu koja ide kroz Harteru. U tijeku je izrada DPU Hartere a kojom će dinamikom detaljni plan biti definiran ovisi o drugim pravnim osobama – vlasnicima u čijem je vlasništvu gotovo 80% prostora jer se moraju znati njihove potrebe i želje. Obersnel je kazao kako je sa Hrvatskim vodama pokrenut projekt uređenja šetnice od Marganova prema Orehovici koji će ići u realizaciju iduće godine. Također, napomenuo je kako Marganovo mogu koristiti svi koji su to željeli poput Festivala malih scena, Riječkih ljetnih noći drugih.
Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavio je pitanje vezano uz plažu Ploče i situaciju koja je nastala davanjem te plaže u koncesiju. Prema rezultatima gradonačelnikovih e-konzultacija, dogovoreno je da Ugovorom o koncesiji ulaz neće naplaćivati već će koncesionar moći zarađivati iznajmljivanjem opreme i organizacijom raznih sadržaja. Nigdje u gradskim odlukama ne piše da se mogu naplaćivati tuševi, kabine za svlačenje i toaleti. Postavio je pitanje je li to regulirano Ugovorom o koncesiji i je li ugovorom određeno da Grad podmiruje troškove potrošene vode. U odluci o koncesiji također je navedeno da će se naplaćivati 1 kuna po usluzi, a naplaćuje se dvije kune.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je činjenica je da je pri preuzimanju plaže bilo nekih nespretnosti koncesionara, no to je otklonjeno. Grad je koncesionaru dao suglasnost za naplatu tuševa, kabina za presvlačenje i korištenje toaleta. Na mnogim se plažama koje su u koncesiji naplaćuju tuševi i tu nije ništa sporno. Obersnel je kazao kako korištenje plaže ne možemo sagledavati isključivo u kontekstu našeg komoditeta već koncesiju treba sagledavati i u kontekstu da je koncesionar zaposlio 18 ljudi, a s djelatnicima zaposlenim kod podkoncesionara ukupno je zaposleno 25 ljudi, što također ne treba smetnuti s uma.

Duško Milovanović (SDP) je postavio pitanje vezano uz kvalitetu mora u riječkom akvatoriju jer je primijetio veću količinu krutog otpada u luci z ulicu Riva. Pitao je li grad upoznat s time da je more u luci prljavo i kakve su radnje poduzete da se to očisti. Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je kvaliteta mora na području grada Rijeke prema mjerenjima Zavoda za javno zdravstvo izvrsna. Područjem riječke luke upravlja Lučka uprava koja ima sklopljen ugovor s koncesionarom za održavanje čistoće. Pojavu krupnog otpada u luci su zamijetile i gradske komunalne službe pa je Grad uputi zahtjev Lučkoj upravi da se to očisti.

Ivan Kirin (HSP AS) je postavio pitanje može li se nešto učinit kako bi se poboljšala medicinska skrbi građanima u primarnoj zašiti u ambulantu u Cambierrijevoj ulici koja subotom i nedjeljom radi od 7 do 21 sat. Kirin je kazao kako od 2011 ambulanta primarne zaštite ne postoji u Hitnoj medicinskoj pomoći. Kada se zatvori ambulanta u Cambierrijevoj ulici , u Hitnom traktu se stvaraju gužve čime se opterećuje služba, a kada građani kojima treba zdravstvena usluga i dođu na red i budu pregledani ne mogu doći do lijeka jer im recept treba napisati recept jedino liječnik primarne zaštite. Taj problem muči i strane turiste i studente koji nisu iz Rijeke. Odgovor je zatražio u pisanom obliku.
Ivan Bogdanić (HDZ) postavio je pitanje o KD Čistoća ponukan činjenicom da građani imaju naviku pokraj kontejnera stavljati i drugi otpad koji ne ide u kontejnere; od madraca do građevnog materijala. Kamioni čistoće ne mogu to odvesti i onda to stoji danima. Bogdanić je pitao zašto ne postoji služba KD čistoća koja bi dežurala i obilazila grad manjim kamionom te skupljala i odvozila takav krupni otpad i je li moguće reorganizacijom Čistoće ustrojiti takvu službu.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je u skladu sa zakonima KD Čistoća zaduženo prvenstveno za odvoz sitnog komunalnog otpada. Krupni se otpad ionako ne može voziti kamionima za odvoz komunalnog otpada. To ujedno i nije predmet obračuna komunalnih usluga. Ipak, uz angažman Grada Rijeke, KD Čistoća na poziv MO ili na poziv pojedinca organizira postavu baje u koju se može odložiti takav otpad a ta se usluga ne naplaćuje. Obersnel je kazao kako je potrebno samo malo više dobre volje i odgovornosti svakog pojedinca da se takav otpad ne odlaže uz kontejnere za smeće, nego da se naruči baja. KD Čistoća ipak ima službu koja obilazi grad i sakuplja takav otpad iako im to nije obaveza. Takav se otpad ne može deponirati na odlagalištu komunalnog otpada.

Danijel Paliska (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavio je pitanje vezano uz snalaženje slijepih i slabovidnih osoba u vožnji autobusom koje se ne mogu orijentirati tijekom vožnje jer nemaju po čemu. Pitao je da li se razmatra mogućnost ugradnje uređaja koji će obavještavati slijepe i slabovidne osobe o stanicama.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je u pripremi projekt koji će riješiti problem, ali ne samo za slijepe i slabovidne već za sve korisnike usluga javnog prijevoza. Tako će od iduće godine i na autobusnim stajalištima biti najavljivano vrijeme dolaska slijedećeg autobusa.

Vesna Buterin (HDZ) je ustvrdila kako će Grad Bakar uskoro postati gospodarski i logistički centar cijele županije. Ukoliko se to ostvari to će biti veliki poraz za Grad Rijeku. Pitala je kako gradonačelnik misli zaustaviti industrijsko i prometno propadanje Rijeke i kako misli konkurirati drugim gradovima u tom kontekstu

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da brojke same govore za sebe te da bi bilo bolje postaviti pitanje kako ostali gradovi misle konkurirati Rijeci. Nakon dugog niza godina ignorantskog odnosa Vlade RH prema razvoju riječkog prometnog pravca on je konačno prepoznat od sadašnje koalicijske Vlade. U realizaciji su veliki infrastrukturni projekti, od izgradnje terminala na Zagrebačkoj obali, za koji su novci osigurani još 2003., a zašto se gradi tek sada, to bi mogli i odgovoriti vijećnici HDZ-a jer je njihova Vlada bila ta koja to nije realizirala. Obersnel je kao primjer naveo da je interesantno da u grad koji po vijećnicima oporbe propada, dolaze filipinski investitori i investiraju 30 milijun Eura u opremu u luci. Obersnel je kazao kao je na nedavnom sastanku sa gospodarstvenicima vezanim za Strategiju razvoja doznao kako će tvrtka Saipem koja već zapošljava oko 300 ljudi širiti svoje poslovanje. Još tri-četiri tvrtke u Rijeci rade projekte koji se realiziraju širom svijeta pa se može reći Rijeka postaje centar inženjerskog poslovanja za dobar dio Europe. Obersnel je kazao da u razvoju grada ne vidi tako crnu sliku kakvu vidi oporba. Također, kazao je kako je zahvaljujući briljantnoj odluci HDZ-ove Vlade početkom 90-tih godina Grad Rijeka ostao bez industrijske zone koju su osmislili, gradili i investirali Riječani.

Ida Mahmutefendić (SDP) je postavila pitanje vezano uz otežani pristup plaži koja se nalazi uz bivši hotel Park na Pećinama. Naime, glavni ulaz zgrade Hotela Park je zatvoren pa građani moraju koristiti alternativne pravce da bi došli do plaže. Plažu koriste stariji sugrađani, a alternativa tom pravcu su uske i strme stube.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako zna za navedeni problem i pokušao ga je riješiti. No taj prostor nije u vlasništvu Grada i ne može se utjecati na to. Inače, ulaz pješacima nije zabranjen, već je samo zabranjen pristup automobilom.

Danko Švorinić (Ri) je postavio pitanje vezano uz poslovni prostor u tzv. Karolini riječkoj. Kazao je da se danas tamo otvara trgovina tvrtke H&M koja nije sudjelovala na natječaju. Prema njegovoj tvrdnji postoji opravdana sumnja da je prostor dan u podnajam po većoj cijeni od one koju je izlicitirao zakupnik. Švornić smatra da je ta razlika u cijeni koju je izlicitirala tvrtka ZBIG mogla završiti u gradskom proračunu i pitao zašto Grad nije sposoban direktno sklopiti posao, nego to radi prekupac koji ga onda prostor daje u podnajam, na čemu zarađuje. Također Švorinić tvrdi da u natječaju nije bila navedena mogućnost podnajma jer da je bila navedena vjerojatno bi se javili i drugi ponuditelji. Po Švoriniću Grad bi trebao biti posrednik stoga je zaključio kako gradonačelnik nije u stanju to napraviti ili tu postoji nekakav dogovor ispod stola.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je točno kako je natječaj proveden te kako je u njime dozvoljen podzakup. Ono što je rekao da je Švorinić zaboravio spomenuti kako je uvjet natječaja bio da se podmire dugovanja prethodnog zakupca u iznosu preko 2 milijuna kuna. Jamčevina je bila milijun kuna i ona je također uplaćena. Kao rezultat te priče, što se prilikom raspisa natječaja nije znalo, Rijeka je dobila atraktivan poslovni prostor u koji je švedska tvrtka H&M investirala preko 2 milijuna eura, pa smatra da je napravljen dobar posao. Dakle, plaćeni su dugovi, ubirat će se zakupnina, dobili smo reprezentativni poslovni prostor u Rijeci, a uloženo je oko 2 milijuna eura. Gradonačelnik je upozorio Švornića da premda ga zakon u neku ruku štiti bira riječi i ne koristi olako tvrdnje o manipulaciji ili zločinu te ponovio da ako vijećnik Švorinić smatra da je nešto rađeno mimo propisa, neka to prijavi relevantnim službama. Gradonačelnik je kazao kako se direktan kontakt sa potencijalnim zakupcima ostvaruje samo onda kada za to postoji poslovna politika onog tko dolazi otvarati poslovni prostor: Velik broj poznatih modnih marki se ne želi baviti problemima zakupa i vlasništva već za to traže posrednike koji za njih rješavaju probleme nalaženja prostora. Tako se radi ne samo kod nas, već u cijelom svijetu i Grad ne može utjecati na poslovnu politiku multinacionalnih brendova.

Petra Karanikić (SDP) je podsjetila kako je od prije tjedan dana gradonačelnikov Nacrt strategije 2014.-2020 dostupan na gradskim portalima i gradonačelnikovoj web stranici putem e-konzultacija čime se građanima omogućilo da se uključe u raspravu. Pitala je hoće li i vijećnici imati priliku o tome raspravljati.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je kao što je i obećavao tijekom kampanje, neposredno nakon izbora krenuo u izradu Strategije bazirane na metodologiji EU. Najveći dio Nacrta strategije baziran na njegovom predizbornom programu, što je njegovo pravo i obveza. Gradonačelnik je kazao kako želi nastaviti konzultacije pa je u tom smislu već odrađeno desetak radionica na kojima su sudjelovali stručnjaci različitih profila. Strategija će se naći na sjednici Gradskog vijeća u rujnu. Unatoč tome što će vijećnici to dobiti u redovnoj proceduri i o tome raspravljati kroz odbore, krajem kolovoza ili početkom rujna ima namjeru održati radionicu upravo sa vijećnicima, na kojoj će Strategija biti predstavljena zajedno sa do tada pristiglim primjedbama, rezultatima radionica pa očekuje i njihov konstruktivni doprinos.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavila je pitanje vezano uz ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata. S obzirom na podatak kako je u Rijeci zaprimljeno 8.317 zahtjeva pitala je u kojem roku se taj posao planira obaviti i s kojim djelatnicima.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je jučer održan radni sastanak s ministricom Mrak Taritaš na kojem su dogovoreni rokovi. Stav ministarstva je da se poduzmu sve aktivnosti da se ti predmeti riješe do 2015. Nadležni Odjel je već analizirao zahtjeve po strukturi pri čemu je utvrđeno da se 30% zahtjeva odnosi na različite dogradnje i manje složene procese legalizacije, oko 25% se odnosi na složenije objekte veće od 400 m². Procjenjuje se da će više od 10% predmeta biti riješeno jednostavno jer su mnogi predali zahtjev bojeći se da treba provesti legalizaciju na objektima koji ne podliježu zahtjevu. Gradonačelnik je kazao kako će se posao legalizacije riješiti u dvije godine, uz povećanu normu i adekvatno plaćanje djelatnika, ali da to ni u kojem slučaju neće utjecati na posao pri rješavanju redovnih predmeta. Dogovorena je mogućnost zapošljavanja novih djelatnika koji će se plaćati iz dijela naknade za legalizaciju. Do kraja godine će se u praksi utvrditi dinamika rješavanja predmeta, a od iduće godine bi se angažiralo dodatne djelatnike, ukoliko se utvrdi da je to nužno.

Livio Defranza (Ri) je pitao kako će se riješiti problem nezaposlenosti mladih i što gradonačelnik misli poduzeti u tom smislu, odnosno da li to misli riješiti festivalima poput Republike ili šoping centrima, a ako je tako onda to nije dobar način.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako on ne pristupa demagoški tom problemu. To nije samo problem Rijeke nego cijele Europe. O toj temi će se razgovarati i kroz nacrt Strategije. Gradonačelnik je kazao kako smatra da će se uz suradnju sa Sveučilištem taj problem može riješiti dijelom kroz otvaranje Znanstveno-tehnoloških parkova, privlačenje investitora i novih tehnologija.

Teo Božanić (HDZ) je pitao što će biti sa Autotrolejevom linijom 100. Stekao dojam da je taj minibus uvijek prazan pa od gradonačelnika traži da se ta linija ukine jer je uvedena isključivo radi dobivanja izbora, a da se umjesto nje autobusi iskoriste za produljenje linije 4a do sv. Katarine. Božanić je rekao da građani tog područja već dva mjeseca čekaju na odgovor na postavljeni upit o produljenju linije. Božanić je rekao da građani moraju dva kilometra pješačiti do autobusa što je problem posebno za školarce jer moraju 400 m ići kroz šumu. Po njemu, svi tehnički preduvjeti za produljenje linije su zadovoljeni, a sve ostalo je gradonačelnikova demagogija. Ujedno je gradonačelniku predložio da bi bilo najbolje da se linija 100 prebaci na lukobran ili da vozi po atletskoj stazi na Kantridi.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da odluku o tome što će biti s tom linijom donosi on i KD Autotrolej. Ta linija nije uvedena radi izbora nego radi građana. Kao i sa svakom novom linijom, napravit će se analiza njene ekonomičnosti pa će se nakon toga vidjeti što s njom. Za produljenje linije 4a je ponovio da tehnički uvjeti nisu zadovoljeni i da treba napraviti velike zahvate na prometnoj infrastrukturi i proširenje ceste.

Valter Volk (SDP) je pitao od kada su gradski poslovni prostori prazni i koje su mjere poduzete da se oni daju u najam.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako Grad upravlja sa 2000 polovnih prostora, od kojih je prazno 130 prostora, što je manje oko 6,5%. Riječ je o prostorima u dijelovima grada gdje nema interesa za najam. Unatoč tome, a želeći da se i ti polovni prostori stave u funkciju donesen je novi Pravilnik kojim je utvrđeno novo zoniranje i kojim su smanjene početne cijene prostora koji će ići na licitaciju. Također, rekao je gradonačelnik, nisu svi prazni poslovni prostori u gradskom vlasništvu. Ako su zapušteni i prljavi, onda je riječ o privatnom vlasništvu ili prostorima kojima upravlja Agencija za državnu imovinu. Primjer za to je Križanićeva ulica o kojoj se zadnjih dana piše, gdje je od 17 poslovnih prostora, a gdje je Grad suvlasnik 7-8 prostora, a vlasnik samo jednog. Pitanje je također i po kojim cijenama privatne osobe iznajmljuju poslovne prostore. Te se podatke ne može dobiti jer su proglašene tajnom, no evidentno je da veliki broj zakupaca preferira najam gradskih prostora što dovoljno govori o cijenama privatnih prostora.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je pitala hoće li riječki učenici dobiti besplatne udžbenike.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao to neće biti moguće, jer socijalna politika ne znači svima jednako, jer se upravo HDZ zalaže da se svima dijeli prema potrebama. To što HDZ govori je demagogija. Društveni novac treba usmjeriti onima kojim je po moć potrebna, a onaj tko prima plaću 10-12 tisuća ne bi trebao još uz to dobiti i besplatne knjige. Grad ima važeću Odluko o socijalnoj skrbi i svi oni koji ispunjavaju uvjete iz Odluke dobit će pomoć za kupnju knjiga.

Nikola Ivaniš (PGS) je postavio pitanje vezano uz brodogradilište 3. maj. Ivaniš tvrdi da nakon privatizacije, ništa neće biti u redu te da će sredstva koja će u narednim godinama Vlada dati za restrukturiranje umjesto u 3.maju završiti u Uljaniku. Rijeka bi na to trebala politički reagirati i trebala bi to komentirati smatra Ivaniš.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je pitao Ivaniša na koju političku reakciju misli. Unutrašnja organizacija nove tvrtke ovisi o njenom vlasništvu. Možemo špekulirati je li Vlada prodala ili dala 3 maj Uljaniku. Da nije to napravila, s obzirom na prethodne obaveze koje je neka druga Vlada preuzela, sada bi 2000 ljudi bilo na cesti. Obersnel je kazao kako je nedavno razgovarao s upravom brodogradilišta i konzultantima i tek kada program restrukturiranja bude gotov moći će se o njemu raspravljati i na njega reagirati. Gradonačelnik je ponovio kako misli da se u tom procesu ne događa ništa posebno od onog što je dogovoreno.

Hrvoje Burić (HDZ) je postavio pitanje vezano uz plažu Ploče te kazao kako koncesionar u suglasnosti sa davateljem može sklapati ugovor o potkoncesiji. Burić tvrdi da je na toj plaži bio i vido da sada imamo prljavu plažu i nečiste sanitarne prostore, ne radi lift za invalide, nema odbojkaškog igrališta, plaža je nečista, suncobrani su brendirani, što ne bi smjelo biti, a punjenje pitke vode u bocu se naplaćuje. Po njemu devastacija plaže je razvidna pa pita da li se gradonačelnik smatra odgovornim za njenu devastaciju. Tkođer, Burić je ustvrdio da za primjer kako Grad gubi novac ima račun potkoncesionara na kojem se vidi da računi koji se tamo nisu izdaju fiskalizirani i rekao kako ga želi uručiti gradonačelniku da vidi da Grad nema pojma koliko koncesionar uprihođuje a trebao bi znati jer dio tog prihoda ide u proračun Grada.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je ponovio kako je pri preuzimanju plaže određenih problema bilo i oni su razriješeni. Gradonačelnik je kazao kao i on povremeno tamo navrati, a to rade i nadležne službe Grada. Upoznat je da su WC-i bili samo jedan dan nečisti, što je odmah otklonjeno. Bit će postavljene i dodatne slavine za pitku vodu, a voda za piće se ne naplaćuje. A ako Burić misli da je taj natječaj proveden suprotno zakonu, neka se obrati nadležnim službama. Gradonačelnik je rekao da u niti jednom aktu ne piše da se na plažama ne mogu koristiti brendirani suncobrani. To je jedino određeno na Korzu. Što se tiče računa, vjeruje kako su kase fiskalizirane, a i ako nisu, to nije problem gradonačelnika već Porezne uprave.