Gradsko vijeće Grada Rijeke na posljednjoj sjednici pred ljetnu stanku prihvatilo je Izvješće o proračunu Grada Rijeke za 2012.g. Vijeće je također Dječjem vrtiću “Rijeka” dalo suglasnost za zaduženje putem kredita kod OTP banke iz Zadra do iznosa od 25 milijuna kuna radi financiranja izgradnje novog Dječjeg vrtića na Pehlinu.

Izvješće o proračunu Grada Rijeke za 2012.

Podnoseći Izvješće gradonačelnik Obersnel je kazao kako je Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu rađen prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske prema kojima se očekivao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i rast bruto domaćeg proizvoda. S obzirom na to da u 2012. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova, to se, uz nedostatak velikih investicija, kao i loše gospodarsko stanje u okruženju, odrazilo na izvršenje proračuna Grada Rijeke.
Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu 749.657.349,43 kuna ili 87,6% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 778.975.869,01 kuna ili 91,0% godišnjeg plana. Pojedine vrste prihoda ostvarene su u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka prihoda proračuna u iznosu 29.318.519,58 kuna.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2012. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 87,5%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 7,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 4,6%. S obzirom na okolnosti, gradonačelnik je naglasio da je zadovoljan ostvarenim prihodima od poreza i poreza na dohodak na što su utjecale izmjene Zakona o porezu na dohodak.

Investicijski ciklus Grada Rijeke je zadržan, a nastavilo se i sa mjerama za poticanje gospodarstva. Što se tiče rashoda, gradonačelnik je kazao da se unatoč mjerama štednje nije išlo na smanjivanje rashoda koji bi utjecali na izvršenje socijalnog programa. S obzirom na to da je ipak prisutan trend laganog porasta prihoda Obersnel je kazao kako je unatoč svemu zadovoljan izvršenjem proračuna jer Grad Rijeka nije prezadužen, sve obveze se redovito izvršavaju, a jamstva koja su dana vezanu uz CZGO Maršićina ne ulaze u stopu zaduženosti Grada Rijeke.

Vijećnici HDZ-a su kroz raspravu kazali kako smatraju da je o Izvješću trebalo biti raspravljano ranije te da je manjak proračuna zabrinjavajući, a također zabrinjavajućim smatraju i zaduženje Grada navodeći da ono iznosi 416 milijuna, pa su postavili pitanje hoće li se u budućnosti dugovi moći vraćati. Vijećnik Burić (HDZ) je izjavio da sumnja u vjerodostojnost ovih podataka i kako će se prava istina o stanju proračuna doznati tek kada na vlast u Rijeci dođe netko drugi. O prevelikoj zaduženosti Grada govorili su i vijećnici Laburista -Stranke rada.

Marko Filipović i Vojko Obersnel

Marko Filipović i Vojko Obersnel

Na primjedbe da je Izvješće došlo prekasno, Obersnel je kazao kako se o Izvješću nije niti moglo raspravljati ranije, jer je ono bilo izrađeno u vremenu kada su bili provedeni izbori. Gradonačelnik je ponovio da se oko Izvješća bespotrebno polemizira jer je njegovo podnošenje zakonska obaveza. Poražavajućim je ocijenio da vijećnici HDZ-a nakon toliko godina rada u Vijeću nisu bili u stanju naučiti kako se raspravlja na Gradskom vijeću, kako se sa samo prikupljenih sedam potpisa vijećnika može zahtijevati da se na Vijeću raspravlja o bilo kojoj temi, a na njihovu izjavu da će se prava istina o stanju proračuna doznati tek kada na vlast u Rijeci dođe netko drugi, rekao je da ako nastave s ovakvom politikom nikad neće doći na vlast. Obersnel je rako da je svjestan kako nikome nije lako i da problema ima, ali da Grad uredno rješava sve kredite i svoje obveze. Na optužbe o rastrošnosti kazao je kako je ono što je najvažnije činjenica da krediti nisu trošeni za poslovanje nego za izgradnju sportskih objekata, komunalne infrastrukture, škola i vrtića, jer je to obaveza lokalne samouprave i to neće financirati privatni kapital. A kada to ne bi gradili, onda bi morali privatnim licima plaćati najam takvih objekata, rekao je gradonačelnik.

Suglasnost za zaduženje Dječjem vrtiću “Rijeka” za izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu

Gradsko vijeće dalo je suglasnost Dječjem vrtiću “Rijeka” za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita do iznosa od 25.000.000,00 kuna radi financiranja izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu. Najbolju ponudu dala je OTP BANKA d.d., a kredit će se isplaćivati 10 godina nakon isteka počeka, uz efektivnu kamatu od 3,66%. Novi Vrtić imat će neto površinu 1443 m2 na čestici površine 5121 m2. Imat će uvjete za formiranje 5 odgojnih skupina (2 jasličke i 3 vrtićke skupine) i mogućnost obuhvata oko stotinu djece. U vanjskom prostoru predviđa se uređenje igrališta sa spravama i pješčanikom, prostor za igru s vodom, zelene površine i drugo. Vrtić bi trebao biti gotov do početka iduće odgojno-obrazovne godine.

Gradsko vijeće prihvatilo je i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. g. te Izvješće o ostvarenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2012. godinu.

Razrješenja i imenovanja

Hrvoje Buric i Vesna Buterin

Hrvoje Burić i Vesna Buterin

Gradsko vijeće predložilo je da Županijska skupština Primorsko-goranske županije za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuje Borisa Marinca, Zvonimira Peranića, dr.sc. Biserku Rukavina, mr.sc. Editu Stilin, Srećka Šegotu i Bojana Šikanjića. Milena Kraljević razriješena je dužnosti potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke, a umjesto nje imenovana je Any Velnić Perkić.

Također, za predsjednika Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovan je Ivan Bogdanić, za potpredsjednika Mile Opačić, a za članove su imenovani: Suada Šahini, mr.sc. Mensur Ferhatović, Čedomir Salević, Milena Kraljević i Danko Švorinić. Vijeće je također imenovalo novi Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke.