Aktualni sat, 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, otvoren je pitanjem predsjednika Gradskog vijeća mr.sc. Željka Glavana (HSLS) o sanaciji rupa na cestama nastalim tijekom građevinskih radova na plinofikaciji. Naime, zbog radova neke su ulice, poput Trinajstićeve i Laginjine, u katastrofalnom stanju. Područje oko šahta nije asfaltirano, a postojeće rupe, nakon svake kiše, postaju sve veće. U odgovoru je Darko Crnković, član poglavarstva zadužen za područje komunalnog sustava, istaknuo da su radovi u tijeku te da se odvijaju predviđenom dinamikom. Upotpunio ga je Zlatko Štok, direktor TD Energo, naglasivši da se radovi na plinofikaciji odvijaju na pet lokacija te da će se tek po završetku radova ceste vratiti u prvobitno stanje. Nezadovoljan odgovorom mr.sc. Glavan ponovio je pitanje osvrnuvši se još jednom na problematičnu Trinajstićevu ulicu. Nakon što je objasnio proces rada na plinofikaciji Štok je istaknuo da je upravo u spornoj ulici u tijeku prebacivanje s gradskog na miješani plin i najavio da će se po završetku radova, za 10-ak dana, pristupiti cjelokupnoj sanaciji.

Ivan Farkaš (SDP) zanimao se za problematiku vezanu uz nedavna događanja u HNK Ivana pl. Zajca, odnosno za izvanredni otkaz ravnatelja Talijanske drame Sandra Damianija i njegov spor s intendanticom HNK-a Mani Gotovac. Odgovorila je izvr.prof. Maja Franković, članica poglavarstva zadužena za područje kulture, naglasivši da problem nije isključivo na relaciji intendantice Gotovac i ravnatelja Damianija. Istaknula je da je Talijanska drama sastavni dio Hrvatske drame, štoviše sastavni dio kulture grada, a ne isključivo talijanske manjine. Naglasila je i da Talijanska drama nije vodila dobru politiku sa glumačkim ansamblom, jer unatoč stipendijama Ansambl nije pomlađen i bez pomoći glumaca iz Hrvatske drame ne može funkcionirati. Osnovni problem leži u osobnom nezadovoljstvu ravnatelja Damianija, zaključila je.

Ivica Pađen (IDF-FDI) postavio je pitanje o kriteriju dodjeljivanja povlaštenih karata za javni gradski prijevoz, odnosno kojim se kategorijama invalida one dodjeljuju i zašto invalidi rada nisu izrijekom navedeni u kriterijima. Zanimalo ga je također brine li Grad o sudbini 10.000 nezaposlenih, bivših radnika Tvornice papira, Torpeda i Rikarda Benčića, jer u posljednje vrijeme više se pažnje posvećuje zaštiti industrijske baštine. Na oba pitanja odgovorio je gradonačelnik Obersnel. Objasnio je da je u suglasnosti uprave Autotroleja i Nadzornog odbora utvrđeno subvencioniranje gradskog prijevoza i svi koji posjeduju rješenje o invaliditetu u određenom postotku te pripadaju kategoriji invalida s lokomotornim problemima, moći će ostvariti pravo na povlaštenu mjesečnu kartu. Takva karta stoji 38 kuna. Gradonačelnik je istaknuo da je za osobe s većim invaliditetom nabavljeno posebno vozilo koje se, također, financira iz gradskog proračuna.

«Drugo je pitanje postavljeno na krivom mjestu i krivoj osobi», rekao je Obersnel istaknuvši da Grad nije sudjelovao u stečaju niti jedne od navedenih tvrtki. Grad je otkupio dio imovine Tvornice papira, a tim je novcem namiren dio potraživanja radnika. Isti radnici korisnici su socijalnog programa Grada Rijeke, a učinjeno je i mnogo napora za otvaranje novih radnih mjesta, naglasio je. Neosporna je činjenica da su spomenute lokacije industrijska baština te ih, stoga, kao takve treba i očuvati. Spriječi li se propadanje, ti bi prostori mogli osigurati i otvaranje nekih novih radnih mjesta. Nezadovoljan odgovorom Pađen je ustvrdio da iako firme više ne rade komunalni se troškovi, u iznosu od 100,000 kuna, naplaćuju te da će kompenzacijom Grad Rijeka ostvariti pravo na te prostore. Gradonačelnik je opovrgnuo navod naglasivši da Grad Rijeka nije biti jedan dio imovine tvrtki u stečaju kupio kompenzacijom za komunlanu naknadu. Daljnji pregovori o kupnji dijela imovine u interesu su radnika kojima će se na taj način isplatiti dio potraživanja.

Nevenka Licul-Nedoh (IDF-FDI) zanimala se za rješavanje problema neadekvatnog prostora Gradske knjižnice Rijeka. Odgovorio je Gradonačelnik naznačivši da Gradska biblioteka nije predmet vijećničkih pitanja, već predmet ovogodišnjeg proračuna. Postoji nekoliko lokacija na kojima bi Knjižnica mogla biti smještena. Za mjesec ili dva bit će određena lokacija kada se iznađe najprihvatljivije financijsko rješenje.

Ognjen Crnković (HDZ) postavio je pitanje naplate usluge grijanja i uvođenja kalorimetra te je li Energo upraviteljima zgrada uputi pisma namjere za uvođenje istih.

Drugo pitanje odnosilo se na obračun utroška tople i hladne vode. Naime, stanari se tuže, jer Vodovod i kanalizacija naplaćuje vodu prema određenim paušalima, iako stanari imaju ugrađena mjerila koja su ugradili samoinicijativno. Opširniji odgovor na oba pitanja dobit će pisanim putem.

U ime Osnovne škole Pećine i mjesnog odbora Pećine, Darko Franić (HDZ) postavio je pitanje o sanaciji urušenog zida u Ulici šetalište XIII divizije, kod autobusnog stajališta, u neposrednoj blizini škole te apelirao na što hitniji popravak. Također je prenio zamolbu roditelja učenika pećinske škole da se u spomenutoj ulici, kod kućnog broja 25, postave ležeći policajci radi sigurnosti djece. Na spornom je mjestu već zabilježena tragična smrt jednog učenika. “Postupak sanacije zida je u tijeku i zid će u najskorije vrijeme biti saniran”, odgovorio Darko Crnković, član poglavarstva zadužen za područje komunalnog sustava. Što se, pak, tiče ležećih policajaca zakon ne dopušta njihovo postavljanje, jer se radi o vrlo prometnoj državnoj cesti, gdje zakon ne dopušta postavljanje ležećih policajaca, stoga će se zaštita pješaka morati drugačije regulirati.

Ima li Rijeka promet d.d. vozilo za interventne usluge koje se koristi za sanaciju oštećenja te ako ga nema misli li ga, možda, uvesti, pitala je mr.sc. Esma Halepović-Đečević (HSS). Halepović-Đečević željela je znati i planira li Energo, po završetku radova na postavljanju plinofikacije, potpunu sanaciju kolnika, jer zakrpan kolnik ne može biti isti kolniku u prijašnjem stanju. Darko Crnković, zadužen za područje komunalnog sustava, odgovorio je da ne postoji ni interventno vozilo, ni interventna ekipa te obećao detaljniji pisani odgovor. Gradonačelnik Obersnel dodao je da Zakon o javnoj nabavi i ustupanju radova ne predviđa mogućnost interventnih zahvata bez provođenja nadmetanja te dok se ne promjeni zakon zahvati se ne mogu raditi interventno, jer mora se čekati na objavljivanje natječaja.

Posljednje pitanje kojom je aktualni sat zatvoren postavio je mr.sc. Željko Glavan. On je želio znati je li Grad Rijeka, koji posjeduje brojne objekte u miješanom vlasništvu, zbog čega dolazi do čestih sukoba između Grada i vlasnika, zadovoljan tvrtkom Rumat koja je upravitelj zgrada i koja upravlja zgradom u Zanonovoj 1, gdje su stanari nezadovoljni upraviteljem. Crnković zadužen za područje komunalnog sustava podsjetio je da odredbama zakona briga o održavanju zgrada prenesena na suvlasnike koji su morali odabrati upravitelja. Posebnih primjedbi na Rumat nema, zaključio je. Nezadovoljan odgovorom Glavan je iznova upitao je li Grad zadovoljan radom upravitelja u Zanonovovoj ulici, na kućnom broju 1. Gradonačelnik Obersnel odgovorio je da je Grad zadovoljan, jer u protivnom ugovor bi bio raskinut. Na spornoj je zgrad građevinska inspekcija izdala rješenje o uklanjanju nedostataka. Temeljem tog rješenja Grad Rijeka je kao većinski vlasnik zatražio od suvlasnici, da kao što nalažu njihove zakonske obaveze, sudjeluju u sanaciji. Stanari su se oglušili, stoga je Grad isfinancirao troškove sanacije koja se naknadno sudski potražuju. Trenutno se vodi 11 sudskih sporova, a dva su riješena u korist Grada.