Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području Grada Rijeke.

Cjelovit tekst možete pogledati u privitku ovog članka.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3 do 01. ožujka 2021. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.