Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. prosinca 2024. godine.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3, do 11. studenog 2020. godine do 09,00 sati, bez obzira na način dostave.