Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 28. lipnja 2021. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 28. lipnja 2021. godine u 12:00 sati na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Javni natječaj za prodaju stanova neprikladnih za stanovanje u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada Rijeke, kako slijedi:

Stan/poslovni prostor s tlocrtom

Korisna površina u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Slavka Tomašića 6/stan 3/

41,21

google map

2.

Ive Marinkovića 7/stan 2/ 51,76

google map

3.

Zagrebačka 16

/stan 8/1 u 2/3 idealnog dijela/

80,28

google map

4.

Braće Branchetta 9/stan 1/

31,20

google map

5.

Tizianova 12/stan 3/

61,40

google map

6.

Trinajstićeva 14 /stan 3/

56,89

google map

7.

Trsatske stube Petra Kružića 18

/stan 3 u 3/4 idealnog dijela/

78,63

google map

8.

Alessandra Manzonia 3/stan 6/

52,20

google map

9.

Ciottina 28 /stan 2/

26,26

google map

10.

Baštijanova 8

68,76

google map

11.

Antuna Raspora Španca 6

33,50

google map

Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke koje koriste najmoprimci odnosno suvlasnici, kako slijedi:

Stan/poslovni prostor s tlocrtom

Korisna površina
u m²

Položaj
na karti
grada Rijeke

Red. br.

Adresa

1.

Branimira Markovića 13

70,15

Google maps

2.

Baštijanova 10 42,80

Google maps

3.

Frana Supila 13 28,94

Google maps

4.

Meštrovićeva 36 35,98

Google maps

5.

Meštrovićeva 30 36,56

Google maps

6.

Lukačićeve stube 3 75,03

Google maps

7.

Lukačićeve stube 3 84,22

Google maps