Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje Javni poziv za privremeno korištenje površine javne namjene za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete pogledati u privitku ovog članka.

Zahtjevi trebaju biti zaprimljeni u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3, do 20. listopada 2021. godine, bez obzira na način dostave.