Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 03. travnja 2018. godine do 15,30 sati.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – kantine. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

VAŽNO:

Prilikom podnošenja prijave za javni natječaj, među ostalim, potrebno dostaviti:
a) neopozivu izjavu vlastoručno potpisanu i ovjerenu pečatom kojom se zakupnik obvezuje primjenjivati cjenik objavljen uz ovaj natječaj – (klikni za izjavu)
b) neopozivu izjavu vlastoručno potpisanu i ovjerenu pečatom kojom se zakupnik obvezuje da pripremu toplih jela osigura izvan poslovnog prostora Titov trg 3/C – (klikni za izjavu)

NAPUTAK:

  • da biste otvorili tabelarni pregled natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – popis prostora, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
  • da biste otvorili tekstualni dio natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – uvjeti natječaja, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
POPIS OGLAŠENIH POSLOVNIH PROSTORA 
Redni broj Poslovni prostor Korisna površina u m² Položaj na karti grada Rijeke
ZONA Adresa i tlocrt u pdf. formatu
1 2 3 4 6
1 II Titov Trg 3/C
(Gradska uprava – Sušak)
64 google map

Popis ulica po zonama, karte ulica poslovnih prostora po zonama, početne cijene zakupnine po grupama djelatnosti te normativni akti koji reguliraju zakup poslovnog prostora mogu se preuzeti na stranicama Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene.

NAPOMENA: Javni natječaj za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke bit će objavljen na web stranici Grada Rijeke dana 27. ožujka 2018. godine.