S ciljem poticanja razvoja poduzetništva riječkim poduzetnicima u 2018. godini dodijeljeno je 2,69 milijuna kuna bespovratnih subvencija.

Grad Rijeka već jedanaestu godinu za redom raspisuje Javni poziv za realizaciju mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, putem kojeg se riječkim poduzetnicima dodjeljuju potpore malih vrijednosti. U proteklih 11 godina riječkim je poduzetnicima odobreno 1.106 potpora u ukupnom iznosu od 15,4 milijuna kuna.

Na prošlogodišnji poziv, raspisan u rujnu, pristiglo je 317 prijava, od čega je 259 ocijenjeno prihvatljivim. S obzirom na ograničenje sredstava, stručno povjerenstvo je prihvatilo njih 185, na temelju čega su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.692.500,00 kuna.

Od svih 259 prihvatljivih prijava, prijavitelji su investirali sredstava u iznosu od preko 9 milijuna kuna, na temelju kojih su tražili subvencije. Investirana sredstva prijavitelja koji su ostvarili pravo na subvenciju iznose 6,75 milijuna kuna, što znači da su poduzetnici korisnici potpora malih vrijednosti u prosijeku ostvarili 40% subvencije na troškove koje su prijavili na Javni poziv.

U 2018. godini dodijeljeno preko 500 tisuća kuna potpora poduzetnicima više u odnosu na godinu ranije, odnosno dodijeljeno je 76 subvencija više u odnosu na 2017. godinu.

Najviše subvencija za nabavu i ugradnju strojeva i opreme

Najveći iznos sredstava od 971 tisuće kuna ili 29% ukupnog broja subvencija dodijeljeno je poduzetnicima koji su podnijeli prijave za nabavu i ugradnju strojeva i opreme.

Kroz mjeru subvencioniranja troškova poduzetnika početnika dodijeljeno je nešto više od 750 tisuća kuna, a subvenciju je ostvarilo 40 poduzetnika početnika, odnosno 22% od ukupnog broja korisnika.

U okviru prijava na mjeru Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, poduzetnici su ostvarili iznos nešto veći od 419 tisuća kuna i s udjelom od 21% od ukupnog broja korisnika, potvrdili višegodišnji znatan interes za ovu mjeru.

Mjera Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, još je jedna od mjera za koju od prve godine raspisivanja Javnog poziva postoji veliki interes. Ove je godine na temelju prijava po toj mjeri dodijeljen iznos od 156 tisuća kuna, kojeg je ostvarilo 26 poduzetnika.

U okviru navedene četiri mjere poduzetnicima odobren iznos od 2,3 milijuna, odnosno 85% ukupnog iznosa subvencija, kojeg je ostvarilo 85% svih korisnika u 2018. godini.

Presudni kvalitativni kriteriji, a ne brzina prijave

Za razliku od prethodnih godina, u 2018. godini, za redoslijed na listi bili su presudni kvalitativni kriteriji, a ne redoslijed prijave.

Prvi od definiranih kriterija odnosio se na usklađenost ulaganja koja su prijavljena za subvenciju sa Strategijom razvoja Grada Rijeke 2014.- 2020. Ostali su se kriteriji odnosili na vrednovanje prijava temeljem veličine poduzetnika/prijavitelja, potencijala zapošljavanja, poticanja mladih poduzetnika (do 29 godina), poticanja žena poduzetnica te horizontalnih kriterija. Horizontalnim su kriterijima vrednovane prijave u odnosu na ekološku korist prijavljenih ulaganja, promicanje socijalne uključenosti ranjivih skupina i promociju društveno odgovornog poslovanja od strane prijavitelja te na status vlasnika subjekta koji podnosi prijavu (status hrvatskog branitelja).

Za mjeru Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata prijave su vrednovane i na temelju broja članica klastera/udruge, sinergijskog učinka udruživanja članica te transfera znanja, vještina, sposobnosti i iskustava između članica klastera/udruge.

Također, u odnosu na godinu ranije prijaviteljima je dana mogućnost prijave na dvije mjere, putem kojih se mogao ostvariti najveći ukupni iznos od 75.000,00 kuna nepovratnih subvencija.