Za financiranje širih javnih potreba osnovnog školstva će se iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 1.715.100,00 kn, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je također ustrojen i Zimski stožer te donesen Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno – prometnih površina u zimskim uvjetima.

Financiranje širih javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke

Grad Rijeka će u školskoj 2019./2020. godini financirati šire javne potrebe osnovnog školstva s ukupnim iznosom od 1.715.100,00 kn. Kako je na gradonačelnikovom kolegiju rečeno, riječ je o programima: Moja Rijeka te Rano učenje informatike od 1. do 4. razreda koji se u Rijeci provode kao nadstandard. Program Rano učenje informatike za riječke učenike je besplatan dok će roditelji učenika koji nema prebivalište na području grada Rijeke sudjelovati u cijeni programa s iznosom od 60 kn mjesečno.

S gradonačelnikovog kolegija

S gradonačelnikovog kolegija

Nadalje, financirat će se i programi za darovite učenike u dvije osnovne škole: OŠ Gornja Vežica – program “E-matematička učionica” i OŠ Nikola Tesla – program “LIADO”  te programi u osnovnim školama drugih osnivača, odnosno Nastava euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi za 70 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, s ukupnim iznosom od 24.500,00 kn.
Pročelnica Sanda Sušanj je naglasila kako u riječki nadstandard spadaju i programi pomoćnika u nastavi, produženi boravak, cjelodnevni boravak i kao i programi učitelja koji učenicima romske nacionalne manjine pomažu u u svladavanju školskog gradiva te pisanje zadaća. Ukupno se godišnje za sve navedene programe iz proračuna izdvaja oko 10. milijuna kuna.
Također, prihvaćen je i zaključak kojim se odobrava se financiranje dijela troškova rada učitelja koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada učenika od 1. do 4. razreda u školskoj 2019./2020. godini roditeljima odnosno starateljima učenika koji će ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 100,00 kuna mjesečno u razdoblju rujan 2019.- svibanj 2020., isplaćivat će se mjesečno osnovnim školama prema njihovim zahtjevima.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je govoreći o izdvajanjima Grada Rijeke za financiranje ovih programa kazao kako će ih iduće godine biti teško financirati, s obzirom na poreznu reformu, odnosno porezna rasterećenja koja je donijela Vlada RH, a koja će proračun Grada Rijeke „olakšati“ za 20-30 milijuna kuna. „Nisam protiv rasterećenja davanja, ponajprije za mlade ljude, ali ako mlade ljude rasteretite davanja na plaćama, i time smanjite prihod proračuna, onda će jedinica lokalne samouprave morati primjerice povećati cijenu dječjeg vrtića, koju će pak opet morati platiti ti isti mladi ljudi“, kazao je Obersnel“.

Natječaji za poslovne prostore kojima je istekao ugovor o zakupu, a za koje se zakupnicima ne može ponuditi sklapanje ugovora bez provođenja javnog natječaja

S gradonačelnikovog kolegija

S gradonačelnikovog kolegija

Gradonačelnik Vojko Obersnel je komentirao informaciju o natječajima za poslovne prostore kojima je istekao ugovor o zakupu, a za koje se zakupnicima ne može ponuditi sklapanje ugovora bez provođenja javnog natječaja. „Mijenjajući zakon Vlada je išla na štetu onih poduzetnika koji uredno podmiruju sve svoje obaveze prema Gradu i prema državi, odredivši obavezu objavljivanja natječaja za zakup poslovnog prostora za zakupce kojima je istekao ugovor o zakupu, a kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora bez provođenja javnog natječaja. Tim izmjenama sadašnji bi zakupac trebao osloboditi prostor od osoba i stvari i prijaviti se na natječaj. Dakle, da bi pristupio natječaju doslovce treba prestati raditi. Grad Rijeka je pokušao ispraviti tu nelogičnu odredbu dopuštajući sadašnjim zakupnicima tih poslovnih prostora obavljanje ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru za vrijeme trajanja postupka provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, uz plaćanje naknade za korištenje istog sukladno visini ugovorene zakupnine, uz obvezu dostavljanja potpisane i solemnizirane izjave kojom daju suglasnost Gradu Rijeci da slobodno uđe u posjed poslovnog prostora ako ne budu utvrđeni najpovoljnijim natjecateljima u postupku javnog natječaja te da pristaju snositi sve troškove oslobađanja poslovnog prostora od stvari“, kazao je gradonačelnik. Zakupnici, odnosno korisnici takvih poslovnih prostora, ujedno su dužni omogućiti razgled istih zainteresiranim gospodarskim subjektima za vrijeme trajanja postupka javnog natječaja.

Poklon-bonovi umirovljenicima povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana

Kako bi se pomoglo umirovljenicima s najnižim mirovinama, a povodom predstojećih
božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Rijeka će i ove godine podijeliti poklon-bonove umirovljenicima za nabavu namirnica. Poklon-bon u vrijednosti od 300,00 kuna, moći će se iskoristiti u trgovinama tvrtke “Plodine” d.d. Rijeka. Poklon-bonovi dodijelit će se i osobama starijim od 65 godina bez prihoda, koji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć.

Grad Rijeka je i ove godine je povećao cenzus mirovine za dodjelu poklon-bona sa dosadašnjih 1.400,00 kn na 1.700,00 kn. Time će pravo na poklon bon ostvariti svi umirovljenici s prebivalištem na području grada Rijeke čija mirovina ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna (računajući u iznos mirovine i zaštitni dodatak uz mirovinu). S obzirom na to da umirovljenici s mirovinom do 1.400,00 kn, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke već ostvaruju novčanu pomoć te su evidentirani u bazi podataka Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, poklon-bon će im biti dostavljen na kućnu adresu.

Ostali umirovljenici, ukoliko žele ostvariti pravo na poklon-bon, trebali bi u razdoblju od 15. studenog do 10. prosinca 2019. godine dostaviti zahtjev te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (preslik osobne iskaznice, OIB, zadnji odrezak od mirovine ili obavijest banke o mirovinskim prihodima u RH i/ili potvrdu o visini mirovine u kunama iz inozemstva i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u RH), te potpisati izjavu o neposjedovanju nekretnine (druge nekretnine za stanovanje, poslovnog prostora ili kuće za odmor) na području Republike Hrvatske.

Poklon bonovi će biti poslani na kućnu adresu. Preuzimanje namirnica putem istih bit će moguće u razdoblju od 16. prosinca 2019. godine do 20. siječnja 2020. godine, u trgovinama “Plodina” d.d. Rijeka.

Procjenjuje se da će navedeno pravo, uz oko 740 umirovljenika koji već ostvaruju pravo na novčanu pomoć, ostvariti i oko 560 umirovljenika s mirovinom između 1.400,00 i 1.700,00 kn, te oko 100 osoba starijih od 65 godina koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda. Ukupno potrebna sredstva u iznosu od 420.000,00 osigurat će se u financijskom planu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2020. godinu.

Grad Rijeka je još 2005. godine započeo s dodatnom zaštitom najugroženije kategorije umirovljenika dodjeljivanjem poklon-bonova određene novčane vrijednosti za preuzimanje namirnica u pojedinim trgovinama povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Godišnje se dodjeljivalo oko 1.000 poklon bonova, a za ovu je namjenu u proteklih 14 godina izdvojeno 4.276.040,00 kuna, odnosno oko 300.000,00 kuna godišnje.

S gradonačelnikovog kolegija

S gradonačelnikovog kolegija

Stožer zimske službe i Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno – prometnih površina u zimskim uvjetima 2019/2020.

Grad Rijeka donio je Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine. Trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, donijeli su i međusobno uskladili svoje operativne programe. Hrvatske autoceste Zagreb za održavanje zaobilaznice; Hrvatske ceste za održavanje državnih cesta; Rijeka promet d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta; KD “Čistoća” za održavanje javno-prometnih površina namijenjenih za kretanje pješaka i KD “Autotrolej” za održavanje voznog parka i obavljanje javnog gradskog prijevoza.

Hrvatske ceste i Rijeka promet su poslove održavanje prohodnosti cesta na području grada Rijeke, u periodu od 15. studenog 2019. do 15. ožujka 2020. godine ugovorili s tvrtkom Ceste-Rijeka d.o.o. na iznos od 3.555.961,00 Kn s PDV-om.

Na području grada Rijeke ukupno ima 383,40 km cesta, od toga 345,20 km nerazvrstanih cesta i 38,2 km državnih cesta. Zavisno od prognoze meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika Operativnim Programima održavanja cesta utvrđena su četiri stupnja pripravnosti. U prvi prioritet uključene su sve državne ceste, glavni cestovni pravci bivših županijskih i lokalnih cesta, a sada na upravljanju Grada Rijeke i sve nerazvrstane ceste po kojima se odvija intenzivan javni gradski prijevoz te prilazi bolnicama, toplanama, deponiju smeća i sl. U drugi prioritet uključeni su cestovni pravci bivših lokalnih cesta koji nisu obuhvaćeni prvim prioritetom i nerazvrstane ceste manjeg prometnog značaja kojima se ne odvija autobusni promet. Prema operativnim planovima, radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz drugog prioriteta moraju se završiti u roku od 12 sati od prestanka padalina i računajući od početka intervencije.

Uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na javnim površinama namijenjenim za pješake (javna stubišta, trgovi, autobusna stajališta i nogostupi uz koje nisu izgrađeni poslovni i stambeni objekti) u obvezi je Komunalnog društva Čistoća, dok je uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na nogostupima ispred poslovnih i stambenih objekata u obvezi vlasnika ili korisnika tih prostora. Direkcija za komunalno redarstvo uputit će svima obavijest u kojoj će navesti koje su obveze i tko su obveznici uklanjanja snijega i leda s javnih površina, odnosno posipanja solju ili pijeskom javnih površina.

Formiran je i Stožer zimske službe na čijem je čelu Elio Biasiol iz TD Rijeka promet. Glasnogovornica stožera zimske službe Kristina Prijić – KD Autotrolej.