Od 1. siječnja 2022. godine Grad Rijeka započet će se sa sufinanciranjem čuvanja djece u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dadilja.

Kako bi što veći broj djece bio obuhvaćen programom predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi djece rane i predškolske dobi, Grad Rijeka osim što omogućuje smještaj djece u gradske vrtiće, sufinancira rad privatnih vrtića u Rijeci te smještaj djece u vrtiće na području drugih gradova.

Kako, unatoč uloženim naporima, trenutni kapaciteti nisu dostatni kako bi se svu djecu čiji roditelji za to imaju potrebe uključilo u vrtićki program, Gradsko vijeće na jučerašnjoj je sjednici donijelo Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, istodobno – prihvaćanjem gradskog proračuna za 2022. godinu – osiguravši 288 tisuća kuna za provedbu odluke.

„Iako se djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama, a koji se prvenstveno odnosi na jasličku dob djece, starosti od 6 mjeseci do 3. godine. Želja nam je zaposlenim roditeljima, koji zbog ograničenih kapaciteta vrtića na našem području nisu uspjeli upisati djecu u vrtiće omogućiti čuvanje djece“, kazala je predstavljajući prijedlog odluke pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.

Pravo na sufinanciranje za djecu od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu moći se ostvariti ukoliko budu zadovoljeni svi postavljeni uvjeti. Tako dijete i roditelj, odnosno roditelji s kojim dijete živi u kućanstvu moraju imati prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno stalni boravak za strance i osobe bez državljanstva, a oba djetetova roditelja moraju biti zaposlena. Pravo na sufinanciranje ostvarit će dijete koje nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u niti jednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. U Plan mreže dječjih vrtića, osim gradskih vrtića, nalaze se i niz vrtića drugih osnivača.

Roditelj plaća 720 kuna, ostatak do maksimalnog iznosa od 2.800 kuna pokriva Grad

Roditelji bi u sufinanciranju smještaja djece u vrtiće sudjelovali s mjesečnim iznosom od 720 kuna, dakle s istim iznosom koji plaćaju roditelji djece smještene u gradske ili privatne vrtiće. Grad Rijeka će obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dadilja isplaćivati ostatak iznosa pune mjesečne cijene usluge dadilje, ali maksimalno do iznosa pune mjesečne cijene usluge od 2.800,00 kuna.

Uvidom u registar dadilja koji vodi nadležni Obiteljski centar pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, utvrđeno je da na području grada Rijeke do izrade Prijedloga ove Odluke postojao je samo jedan obrt registriran za obavljanje djelatnosti dadilja. Iako se na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća moglo čuti kako je u međuvremenu registrirano još obrta, odlučeno je da će sufinanciranje moći ostvariti obrti registrirani ne samo na području grada Rijeke, već cijele Primorsko-goranske županije, a u kojima će se na čuvanju, brizi i skrbi nalaziti djeca s područja grada Rijeke.

Priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje provodit će Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, temeljem zahtjeva obrta registriranog za obavljanje djelatnosti dadilje za sufinanciranje.

Prihvaćen dio prijedloga građana pristiglih na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kako je naglasila pročelnica Mušković, u sklopu pripreme odluke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na kojeg je pristiglo čak 19 prijedloga, od kojih su neki prihvaćeni i ugrađeni u konačni tekst odluke.

Tako je, nakon provedenog savjetovanja, dobna granica djeteta za koje je moguće ostvariti sufinanciranje smještaja kod dadilja smanjena s godine dana na šest mjeseci.

Rasprava na sjednici Gradskog vijeća – dadilje kao privremeno rješenje do izgradnje vrtićkih kapaciteta

Odluka je donesena na temelju prijedloga gradskih vijećnika – u proteklom mandatu Gradskog vijeća na potrebu sufinanciranja dadilja ukazao je PGS, dok je u ovom mandatu pitanje podrške obrtima registriranim za djelatnost dadilja pokrenuo vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda.

Vijećnici su tijekom rasprave na sjednici Gradskog vijeća naglasili kako sufinanciranje obrta registriranih za djelatnost dadilja treba biti prijelazno rješenje prema konačnom rješenju, odnosno osiguravanju dostatnih vrtićkih kapaciteta kako bi se zadovoljile sve potrebe.

Zamjenica riječkog gradonačelnika Sandra Krpan naglasila je kako je trenutna vlast prilikom dolaska na vlast suočila s velikim brojem neupisane djece u dječje vrtiće.
„Kad smo preuzeli grad, zatekli smo 331 neupisano dijete u vrtiće, pretežno u jaslice. S današnjim danom neupisano je samo jedno dijete vrtićkog uzrasta i 128 djece jasličke dobi“, kazala je zamjenica Krpan, podsjetivši kako su djeca smještena u novootvorene skupine te je zaposleno novih 26 odgajateljica.

Naglasila je kako Grad Rijeka nastavlja s osiguravanjem dodatnih kapaciteta, pa se tako očekuje otvaranje dodatnih vrtićkih i jasličkih kapaciteta, ne čekajući početak iduće pedagoške godine.