Certifikacijska kuća URSA Adriatica, dio URS (United Registrar of Systems) grupe iz Velike Britanije uručila je Gradu Rijeci certifikat ISO 50001:2018. Naime, u sklopu projekta Compete4SECAP za dvije upravne zgrade Grada Rijeke uspostavljen je sustav upravljanja energijom i certificiran prema normi ISO50001:2018.

Projekt Compete4SECAP promovira usvajanje normiranog sustava gospodarenja energijom u gradovima kroz koordinaciju nacionalnih natjecanja i radionica razmjene znanja. U sklopu tog  projekta za dvije upravne zgrade Grada Rijeke uspostavljen je sustav upravljanja energijom i certificiran prema normi ISO50001:2018. Takva vrsta održivog gospodarenja energijom zahtijeva kontinuirano povećavanje energetske učinkovitosti, a time i smanjivanje troškova i pripadajućih emisija stakleničkih plinova iz gradskih potrošača energije. Grad Rijeka, zajedno sa Zadrom, Velikom Goricom i Osijekom je među prvim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj koje uvode sustavno upravljanje energijom prema normi ISO50001:2018.

Certifikat ISO 50001:2018. - Korzo 16Aktivnosti koje se provode jesu nadogradnja na postojeće obveze predviđene Zakonom o energetskoj učinkovitosti, a to su prije svega donošenje lokalne politike sustavnog gospodarenja energijom, uspostava energetskih (EE) timova, te praćenje i izvještavanje potrošnje električne i toplinske energije te vode putem ISGE aplikacije.

Uz to planiraju se i provode netehničke mjere kao što su edukacija s ciljem promjene ponašanja zaposlenika i bolja regulacija potrošnje energije u zgradama kroz automatizaciju ili unaprjeđenje procedura. Prema dosadašnjim iskustvima procjenjuje se da će se u zgradama uštedjeti od 5-10% ukupne potrošnje energije nakon potpune primjene sustava.

U sustav su za sada uključene upravne zgrade na adresama Korzo 16 i Titov trg 3 kao značajni potrošači energije, a najvećim dijelom to je električna energija za klimatizaciju i uredsku opremu te energija za grijanje.

Uvođenje sustavnog gospodarenje energijom provodi se u okviru projekta Compete4SECAP čija je ukupna vrijednost 13.298.000 kuna, a koji se financira iz Europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Hrvatski partner na projektu je udruga DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja).

Skip to content