Od 26. listopada do 24. prosinca 2020. prekopat će se i sanirati trup nerazvrstane ceste u Ulici Vlade Grozdanića, u svrhu građenja sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka od raskrižja s Radničkom ulicom ( cca 80 metara dužine ), te istovremeno će se organizirati gradilište i uspostava privremene regulacije prometa.

Investitoru se nalaže da postavi i ukloni prometnu opremu i prometne znakove za obavještavanje i zaštitu sudionika u prometu i poduzme sve mjere sigurnosti kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama ( signalizacija, fizičke prepreke, pokrivanje i dr. ).