Petak, 9. travanj 2021.

Remont NN mreže i zamjena stupova

U Ulici Franje Matkovića od kućnih brojeva 1 do 10, izvršit će se remont niskonaponske mreže i zamjena stupova od strane HEP – ODS d.o.o., Elektroprimorja Rijeka, u priodu od 1. travnja 2021. do 31. svibnja 2021. godine.

Više informacija

Ponedjeljak, 29. ožujak 2021.

Strože mjere pri korištenju prostora mjesne samouprave

Počevši od 29. ožujka 2021. godine utvrđuju se nove upute vezano uz održavanje redovnih sjednica vijeća mjesnih odbora i privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave, svim postojećim (dosadašnjim) korisnicima na način i pod uvjetima određenim sukladno Zaključku gradonačelnika. Danom stupanja na snagu ovih Uputa prestaju važiti sve ranije upute.

Više informacija