Gradsko vijeće odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke u 2021. godini, odnosno prijedlogu da se nagrada za životno djelo dodijeli Orlandu Rivettiju, posmrtno, i riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću.

Gradsko vijeće o dobitnicima javnih priznanja i drugim točkama dnevnog reda odlučuje na svojoj 34. sjednici, koja se zbog prevencije širenja koronavirusa, odvija na način da se danas u Centru Zamet uživo i putem aplikacije za održavanje sjednica na daljinu održala rasprava. Vijećnici će danas elektronskim putem glasovati o predloženim amandmanima, a sutra o točkama dnevnog reda.

S obzirom na životna postignuća kandidata te njihov doprinos u dugogodišnjem radu i promicanju ugleda i interesa Grada, predloženo je da se ove godine dodijele dvije nagrade za životno djelo – sportskom novinaru Orlandu Rivettiju, preminulom protekle godine, za izniman dugogodišnji doprinos razvoju sporta, novinarstva i humanitarnog djelovanja te promociju Grada Rijeke te riječkom nadbiskupu mons. dr. sc. Ivanu Devčiću za otvoreni dijalog s društvom, prosvjetom i znanošću, pastoralom, socijalom i ekumenizmom, kojim je zadužio Rijeku trajnim darom.

Kako je pojasnio predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat, ujedno i predsjednik Odbora za javna priznanja, takav prijedlog odluke u suglasju je s Odlukom o javnim priznanjima Grada Rijeke kojom je utvrđeno da se godišnje dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, međutim da se iznimno mogu dodijeliti najviše dvije nagrade za navedeno javno priznanje. Stoga za nagradu za životno djelo nije mogao biti predložen mr. ph. Ivo Usmiani, u društvu prepoznati poduzetnik, koji je također predložen za dobivanje tog najvišeg priznanja Grada Rijeke. Stoga je predloženo da se Ivi Usmianiju dodijeli Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ za izniman doprinos u kontinuiranom stvaranju novih vrijednosti u farmaceutskom poslovanju te povezivanju poduzetništva, znanosti i kulture.

Gradsko vijeće o dobitnicima javnih priznanja odlučit će elektronskim glasovanjem

Gradsko vijeće o dobitnicima javnih priznanja odlučit će elektronskim glasovanjem

Zaslužni građani predloženi za Zlatne plakete i Godišnje nagrade

Gradsko vijeće odlučivat će i o dobitnicima Zlatne plakete Grb Grada Rijeke, za koju su, osim Ive Usmiania, predloženi i Udruga za razvoj visokog školstva Universitas za izniman doprinos u dvadesetogodišnjoj javnoj djelatnosti na unapređivanju visokog obrazovanja, prof. dr. sc. Neda Vitezić za dugogodišnji znanstveni i stručni doprinos razvoju ekonomike poduzeća posebno kontrolinga, kao i unapređenju ekonomike javnog zdravstva, mr. sc. Ivan Vukić za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i iznimnu posvećenost odgoju i obrazovanju generacija učenika Grada Rijeke, Kulturno-umjetnička udruga „Jeka Primorja“ Rijeka za 50 godina djelovanja u području glazbenog amaterizma i očuvanja glazbene baštine te Antonio Mozina za izniman doprinos glazbenoj umjetnosti i promicanju ugleda Grada Rijeke.

Za Godišnju nagradu Grada Rijeke predloženi su Velid Đekić za doprinos poznavanju riječke kulturne baštine i njezinu promoviranju, Damir Čargonja Čarli za izniman doprinos očuvanju identiteta grada kroz poticanje riječke nezavisne scene, suvremene umjetnosti i kulture, Slaven Tolj za umjetnički doprinos projektu Rijeka 2020 – EPK, a posebno za svečanost otvorenja u Riječkoj luci, izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović za istaknuti doprinos istraživanjima u području informacijskih znanosti usmjerenim na dobrobit zajednice te izv. prof. dr. sc. Marko Medved za kapitalno izdanje o riječkim Augustincima kojim nadopunjuje identitet grada Rijeke.

Zbog skorih lokalnih izbora ove se godine odluka o nagrađenima javnim priznanjima donosi ranije nego što je to uobičajeno, budući da novi sastav Gradskog vijeća ne bi stigao donijeti odluku do 15. lipnja, Dana grada Rijeke, kada se dodjeljuju javna priznanja Grada Rijeke. Kako je kazao predsjednik Gradskog vijeća Poropat, ovo je najvjerojatnije posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom mandatu, uz mogućnost da se, bude li potrebno, održi još jedna.

Gradonačelnik Obersnel sa zamjenicima i suradnicima

Gradonačelnik Obersnel sa zamjenicima i suradnicima

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

Pred gradskim vijećnicima našao se i Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 1.092.065.513 kuna, a ostvareni su u iznosu 1.066.529.019 kuna ili 97,7% godišnjeg plana. U odnosu na 2019. godinu veći su za 113,6 milijuna kuna ili za 11,9%. U 2020. godino ukupni proračunski rashodi i izdaci planirani u iznosu 1.112.900.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.025.953.098 kuna ili 92,2% godišnjeg plana. Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini veći su za 136,7 milijuna kuna ili za 15,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je pojasnio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, na ostvarenje proračuna u protekloj godini u najvećoj je mjeri utjecala pandemija koronavirusa. S jedne strane, smanjenje gospodarske djelatnosti utjecalo je na punjenje proračuna, kao i mjere pomoći poduzetnicima i građanima za lakše prevladavanje koronakrize. Naime, prvo je Vlada RH donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu, koje su se direktno odrazile na smanjenje prihoda gradskog proračuna Proračuna Grada Rijeke (obustava, odgoda ili oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe). U isto vrijeme je i Grad Rijeka donosio mjere pomoći iz djelokruga svoje nadležnosti, odričući se dijela prihoda u korist poduzetnika i građana.

U srpnju je donesen prvi rebalans proračuna za 2020. godinu kojim su izvršena smanjenja na gotovo svim stavkama prihoda te posljedično i na stavkama rashoda, uz nadu da će se u drugom dijelu godine situacija popraviti. To se nije dogodilo i s daljnjim nastavkom pandemije Grad Rijeka je nastavio s mjerama pomoći poduzetnicima i građanima.

Na povećanje visine proračuna u 2020. godini utjecala je promjena u načinu iskazivanja prihoda za zaposlene u osnovnim školama. Radi se o iznosu od 147,5 milijuna kuna koji se od 2020. godine po prvi put uključuje u Proračun Grada. Jedine skupine prihoda koje su ostvarene u većim iznosima u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od pomoći i primici od zaduživanja, što je povezano s investicijama, prvenstveno u kulturnu infrastrukturu, koje se financiraju iz navedenih prihoda.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat

U 2020. godini provedene značajne investicije

Najvažnija ulaganja u gradske projekte u 2020. godini u prvom se redu odnose na nastavak ulaganja u kulturnu infrastrukturu s iznosom od 97,3 milijuna kuna, odnosno dva EU projekta koji se odnose na ulaganja u kompleks Benčić. Nastavak ulaganja u projekte energetske obnove vrijedan je 15,2 milijuna kuna, dok je niz projekata koji predstavljaju nastavak ulaganja u ceste i javne površine: uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture u sklopu kompleksa Benčić (24,5 mil kn), pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo (7,8 mil kn), rekonstrukcija Opatijske ceste (5,8 mil kn), semaforizacija postojećih raskrižja uz nabavu pametnih semafora (2,9 mil kn) ili pak uređenje šetnice ispod Turističkog naselja Costabella (0,9 mil kn).

Nastavljaju se i ostali značajni gradski projekti, kao što su Proizvodni park Torpedo (4,3 mil kn), ulaganja u objekte osnovnih škola (2 mil kn) ili pak opremanje vatrogasne postrojbe i ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova VP Centar (1,2 mil kn).

„Zahvaljujući mjerama štednje i opreznom planiranju rashoda, kao i beskamatnom kreditu iz državnog proračuna kojim se proračunima lokalnih jedinica nadomjestio gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu koje se odnose na oslobođenje, odgodu i/ili obročnu otplatu poreza na dohodak, u 2020.g. ostvaren je višak od 40,6 milijuna kuna. Ukupan iznos zajma koji je Grad koristio u 2020. godini je 39,8 mil. kuna, a s obzirom na to da su sredstva zajma kratkoročne naravi u trajanju od godine dana, Grad Rijeka je već u 2020. godini počeo vraćati zajam, pa je na kraju godine je preostao iznos od 15,4 mil. kuna koji će Grad vratiti u 2021. godini. Tih 15,4 milijuna kuna je dio tog viška, a preostali iznos će se iskoristiti za pokriće prethodnih gubitaka,“ rekao je gradonačelnik.

Vijećnici nisu mnogo raspravljali o prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, jedino je vijećnica Tamara Martinčić u ime kluba vijećnika SDP-Laburisti-SDSS istaknula kako je u situacije pandemije koronavirusa i to u trenutku kad je nosio titulu Europske prijestolnice kulture, Grad Rijeka napravio najviše što se moglo napraviti.

Uz izvještaj o izvršenju gradskog proračuna vezani su i prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu, izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja  komunalne infrastrukture za 2020. godinu, kao i izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2020. godinu.

Vijećnici će glasovati o nizu važnih odluka za gradski život

Vijećnici će glasovati o nizu važnih odluka za gradski život

Odluke vezane uz javne potrebe u predškolskom odgoju, kulturi i tehničkoj kulturi

Gradski vijećnici glasuju o odlukama vezanim uz javne potrebe. Na dnevnom se redu nalazi prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu, kojim se uređuje način funkcioniranja predškolskog odgoja u gradskim vrtićima, ali i sufinanciranja privatnih vrtića te smještaja djece u vrtiće u drugim gradovima i općinama.

Glasuje se i o prijedlogu detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu, sastavljenog na temelju prijedloga projekata i programa pristiglih na javni poziv.

Odlučuje se o imenovanju sedam kulturnih vijeća Grada Rijeke na mandat od četiri godine. Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja te sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke.

Gradski vijećnici odlučivat će i o imenovanju dr.sc. Borisa Ružića i Helenu de Karinu, prof. za predstavnike Grada Rijeke kao osnivača u Upravnom vijeću javne ustanove Art-kino. Također, odlučivat će o imenovanju Bojana Šobera za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Lista za Rijeku predložila izmjene dviju odluka

Lista za Rijeku predložila je donošenje izmjena Odluke o grobljima te izmjena Odluke o komunalnoj naknadi, a oba su prijedloga prošla i e-konzultacije sa zainteresiranom javnošću.

Kako je pojasnio vijećnik Danko Švorinić, izmjene Odluke o grobljima već su se nekoliko puta našle pred Gradskim vijećem i do sada nisu usvojene, a razlog zašto ih se još jednom predlaže pojasnio je željom za pomoći građanima u bitno promijenjenim uvjetima života uzrokovanim pandemijom koronavirusa.

Izmjene dviju odluka predložila Lista za Rijeku

Izmjene dviju odluka predložila Lista za Rijeku

„Građani plaćaju jednokratnu grobnu naknadu za dobivanje grobnog mjesta za korištenje i godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta. Međutim, jedino u Gradu Rijeci oni građani koji su pravo na korištenje grobnog mjesta dobili prije 1998. godine jednokratnu grobnu naknadu plaćaju dva puta. Naime, nakon što im istekne rok od 30 godina, moraju je platiti još jedanput. Smatramo da se radi o nepravdi, jer su građani diskriminirani u odnosu na građane koji su to pravo ostvarili nakon 1998. godine,“ obrazložio je vijećnik Švorinić. Naime, građani koji su pravo na korištenje grobnog mjesta nakon 1998. godine plaćaju naknadu za korištenje grobnog mjesta samo jednom i tako stječu pravo na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se načelno može složiti s konstatacijom o učinjenoj nepravdi, ali je naglasio kako nije siguran je li dobro da se ispravljajući jednu nepravdu čini druga. Naglasio je kako će se, bude li ova odluka usvojena, napraviti nepravda prema građanima koji su ovu naknadu već platili. Naime, ugovori o korištenju grobnog mjesta sklopljeni na određeno vrijeme obnavljaju se počevši od 2000. godine. Ukupno je za obnovu bilo 18.297 ugovora, od kojeg je broja do sada dospjelo na obnovu 13.422 ugovora (73% od ukupnog broja), 2.528 ugovora je dospjelo za obnovu, ali iz objektivnih razloga nije obnovljeno (osobe su odselile, umrle, nepoznatih adresa i slično), dok za obnovu predstoji 4.875 ugovora u idućih 8 godina (27% od ukupnog broja).

Ukoliko vijećnici ne prihvate izmjene Odluke o grobljima, gradonačelnik će KD Kozala predložiti mjere pomoći građanima u uvjetima pandemije koronavirusa. Mjere bi se odnosile na odgodu obveze plaćanja naknade za korištenje grobnog mjesta za 2022. godinu te povećanje broja rata za plaćanje naknade.

Lista za Rijeku predložila je i djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) i proizvodne i/ili prerađivačke djelatnosti što bi trebalo rezultirati uštedama i smanjenjem troškova poslovanja i poboljšanjem investicijske klime u gradu.

Nakon što je prijedlog odluke prošao e-konzultacije, Lista za Rijeku je, kako je pojasnio vijećnik Zvonimir Peranić, doradila prijedlog odluke, jasnije razradivši odredbe na koga bi se odnosile mjere oslobađanja komunalne naknade i neke druge dijelove odluke.

Odluke o pokretanju izmjena Prostornog plana i GUP-a grada Rijeke

Na dnevnom redu su prijedlozi odluka o pokretanju izmjena  Prostornog plana uređenja te Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Također, glasuje se i o prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela.

Gradsko vijeće odlučivat će o prijedlogu Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Također, pred vijećnicima su dva izvještaja: završno izvješće o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020. godine te izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu.