Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna, koji je pokazao kako su u prvih šest mjeseci prihodi ostvareni s 36,9%, a rashodi s 38,0% godišnjeg plana.

Osuda vandalskog čina

Gradski vijećnici osudili su vandalski čin kojim je sinoć napadnuta nekretnina zamjenika riječkog gradonačelnika Nikole Ivaniša. Između ostaloga, istaknuto je kako svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali ga treba iznijeti na civiliziran način.

Izvršenje gradskog proračuna u prvih pola godine obilježeno epidemijom koronavirusa

Iznoseći podatke o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za prvih šest mjeseci ove godine gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako se Polugodišnji izvještaj odnosi na plan proračuna usvojen u prosincu prošle godine, s obzirom na to da je Rebalans proračuna usvojen u srpnju, nakon što je širenje bolesti COVID – 19 već izazvalo ogromne posljedice na ukupnu gospodarsku aktivnost na svjetskoj razini. Nastupom pandemije u Republici Hrvatskoj, Vlada je donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu, među kojima i one koje se direktno odražavaju na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke poput obustave, odgode, djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe.

Gradonačelnik Obersnel odgovara na pitanja vijećnika na Aktualnom satu

Gradonačelnik Obersnel odgovara na pitanja vijećnika na Aktualnom satu

Istovremeno je i gradonačelnik donosio zaključke vezane za mjere pomoći svima koji su pogođeni pandemijom. Mjere su se odnosile na odgodu, umanjenje ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, od zakupnina za poslovne prostore, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uporabu javnih gradskih površina, zatezne kamate i dr. Donesene su i odluke o neplaćanju roditelja za boravak djece u vrtićima i produženom/cjelodnevnom boravku u osnovnim školama. Utvrđene su mjere štednje kako bi se proračunska potrošnja smanjila u skladu sa smanjenim priljevom prihoda te izrađen Rebalans proračuna.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u prvih šest mjeseci 2020. godine iznose 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana. Konsolidirani manjak iznosi 1,1, milijun kuna, a ovako mali manjak u odnosu na pad prihoda je rezultat drastičnih smanjenja rashodovne strane jer se odustalo od mnogih aktivnosti i programa koji nisu od presudne važnosti. Jedine skupine prihoda koje su veće u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od pomoći i primici od zaduženja što je povezano s investicijama, prvenstveno u kulturnu infrastrukturu, koje se financiraju iz navedenih prihoda.

Vijećnici različitih pogleda na prvi dio proračunske godine

Vijećnik Josip Ostrogović je ispred kluba vijećnika HDZ-a istaknuo kako su, u usporedbi s istim razdobljem protekle godine, rezultati lošiji na prihodovnoj i rashodovnoj strani.
„Realizacija proračuna iz godine u godinu  u prvom polovici godine sve lošija, što ne možemo pripisati sam padu PDV-a na nacionalnoj razini uzrokovanoj samo epidemijom koronavirusa, već  razloge trebamo tražiti u lanjskim godinama i lošim odlukama. Sukus svega je da Grad Rijeka loše upravlja proračunom, što je rezultat deficita još iz prošlih godina, a ova kriza nas je samo dotukla“, istaknuo je vijećnik Ostrogović.

Navodeći primjere za svoje tvrdnje, vijećnik Ostrogović je istaknuo kako nisu završeni radovi u kompleksu Benčić, koji su trebali biti perjanica projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, po njemu preskupo ulaganje u Kazališni park, kao i činjenicu da su ukupne dospjele nepodmirene obveze Grada na zadnji dan lipnja iznosile preko sto milijuna kuna, dok je za 36 milijuna kuna plaćanje dospjelo više od godinu dana.

Vijećnik Hrvoje Burić (NL Bura) ukazao je kao stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada za prvih šest mjeseci iznosi 170,3 milijuna kuna. Istaknuo je kako smatra da se sredstva proračuna neracionalno troše, a kao primjer je naveo da se umjesto u kupovinu zgrade Teatra Fenice, sredstva izdvajaju za obnovu broda Galeb.

29. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici raspravljali o izvršenju gradskog proračuna

Vijećnik Duško Milovanović (SDP) istaknuo je kako valja čitati opise projekata, poput uređenja Kazališnog parka, gdje je popisano što sve uključuje investicija te da, smatraju li vijećnici da se u bilo kojem slučaju radi o nelegalnom poslovanju, trebaju obratiti nadležnim institucijama.

Vijećnica Petra Karanikić istaknula kako vijećnici kluba SDP-Laburisti-SDSS, s obzirom na iznenadne okolnosti koje su nas zatekle zbog širenja bolesti COVID-19, smatraju da možemo biti djelomično zadovoljni sa stanjem, iako će se prava slika vidjeti tek u narednom razdoblju.
„Unatoč mjerama štednje i evidentnom smanjenu prihoda, nastojalo se maksimalno rastereti građane Rijeke kako smanjenjem tako i neplaćanjem određenih obveza, sve kako bi u da što manjoj mjeri osjetili utjecaj krize“, kazala je vijećnica Karanikić, istaknuvši kako su unatoč krizi nastavljeni važni infrastrukturni i kapitalni projekti te implementacija različiti projekti financirani iz EU fondova.

Gradsko vijeće podržalo je izvještaj o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci jednoglasno, no u vrijeme glasovanja u dvorani nije bilo vijećnika HDZ-a te Hrvoja Burića (NL Bura), koji su sudjelovali u raspravi o ostvarenju proračuna.

Prihvaćeno je i izvješće o radu gradonačelnika u istom razdoblju, a vijećnici Hrvoje Burić (NL Bura) i nezavisna vijećnica Ivona Milinović istaknuli su kako smatraju da izvješće ima manjkavosti, budući da nisu navedeni svi događaji koji se tiču, primjerice, projekta Europske prijestolnice kulture, Urbane aglomeracije Rijeka ili pak uređenja autobusnog kolodvora.

Gradsko vijeće odbilo ponudu za korištenje prava prvokupa Teatra Fenice

Gradski vijećnici većinom su glasova odbili ponudu u visini od 11,5 milijuna kuna za korištenje prava prvokupa zgrade kazališta Teatra Fenice. Ponudu je u ime vlasnika, tvrtke Rijekakino, podnio stečajni upravitelj, a Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave ostvaruje pravo prvokupa budući da se radi o  nekretnini sa svojstvom kulturnog dobra.

Gradsko vijeće protiv kupnje Teatra Fenice po 11,5 milijuna kuna

Gradsko vijeće protiv kupnje Teatra Fenice po 11,5 milijuna kuna

Kako je tijekom aktualnog sata istaknuo gradonačelnik Obersnel, iako bi cijena od 11,5 milijuna kuna bila prihvatljiva u nekim drugim okolnostima, u trenutnoj situaciji nije moguće izdvojiti tolika sredstva. Posebice što stečajni zakon traži da iznos plati unutar dana, a jedini načini koje bi Grad mogao eventualno iskoristiti su ili plaćanje na rate ili zaduživanje. Gradonačelnik je kazao kako se nadao da će možda doći do dogovora sa Primorsko-goranskom županijom, no i oni imaju istu odluku o odbijanju ponude na današnjoj sjednici Skupštine.

Gradonačelnik je ukazao na činjenicu da, ako nitko ne podnese ponudu za kupnju, stečajni upravitelj je dužan ponoviti natječaj s nižom cijenom. No, ukazao je kako se ne radi samo o izdvajanju sredstava za kupnju, već i ulaganje u zgradu, za što bi prema prvim procjenama trebalo izdvojiti oko 25 milijuna kuna.
„U svakom slučaju čak i da netko Teatro Fenice kupi, tu zgradu može jedino koristiti kao kino, kazališni ili kongresni centar bez nekih većih intervencija u i na prostoru, a ne za druge komercijalne svrhe, jer je pod zaštitom“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Odluka o odbijanju ponude za ostvarivanje prava prvokupa je donesena s 19 glasova za, protiv je glasovala nezavisna vijećnica Ivona Milinović, a suzdržan je bio vijećnik Hrvoje Burić (NL Bura).

Usvojen prijedlog Liste za Rijeku o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite s okolnim općinama i gradovima

Usvojeni su Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2019. godini te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Prihvaćen je i zaključak koji je predložio klub Liste za Rijeku, kojim se zadužuje gradonačelnik da zainteresiranim gradovima i općinama riječkog prstena predloži zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat i tajnica Vijeća Mirna Pavlović-Vodinelić

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat i tajnica Vijeća Mirna Pavlović-Vodinelić

Kako je u ime kluba pojasnio vijećnik Danko Švorinić, posljednji događaji vezani uz koronakrizu pokazali su kako je važno imati dobro organiziran sustav civilne zaštite.
„Iskustvo posljednjih mjeseci je pokazalo kako primjena nekih mjera kriznog stožera nailazi na probleme zbog nelogičnog teritorijalnog ustroja, koji je od 90-ih u potpunosti izjednačio općine s nekoliko stotina i gradove s nekoliko stotina tisuća stanovnika. Upravo iz tog razloga je ovo Gradsko vijeće u travnju donijelo odluku o pristupanju Koordinaciji Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo. Cilj tog sporazuma je bio da se omogući slobodno kretanje građana između administrativnih granica ovih općina i gradova, bez ishodovanja propusnica. Kao što se na kraju ispostavilo, bili smo na dobrom tragu, jer je županijski Stožer civilne zaštite proširio područje od Mošćeničke Drage do Novog Vinodolskog. Kako Zakon o sustavu civilne zaštite u članku 18. predviđa mogućnost da se zajednički organiziraju poslovi civilne zaštite, pa čak i zajedničke postrojbe civilne zaštite, predložio je ovaj zaključak kako bi na sustavniji način pokušali riješiti funkcioniranje civilne zaštite u narednom periodu“, pojasnio je vijećnik Švorinić.

Usvojena izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi

Usvojena su izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi u 2019. godini – HNK Ivana pl. Zajca, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Gradske knjižnice Rijeka, Art kina, Muzeja grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Najviše je rasprave izazvalo izvješće o radu HNK Ivana pl. Zajca, no manje se govorilo o samom izvješću za proteklu godinu, a više o transparentnosti rada kazališta, aktualnom stanju i tekućim projektima.

Nakon što je nezavisna vijećnica Ivona Milinović je istaknula kako, zbog neodgovaranja na vijećnička pitanja o honorarima umjetnika na određenim predstavama, pravdajući se poslovnom tajnom, kontaktiran Povjerenik za informiranje, intendant HNK Marin Blažević istaknuo je kako su danas na mrežnim stranicama kazališta, u roku dobivenom od povjerenika, pod rubrikom Transparentno kazalište, https://hnk-zajc.hr/transparentno-kazaliste/ objavljeni podaci o troškovima predstava „Tristan i Izolda“, „Vježbanje života – drugi put“ i „Plamteća voda“.

Intendant Blažević je istaknuo kako su sada dostupni podaci za sve tražene honorare u dvama projektima koje HNK producira u sklopu projekta EPK za koje su traženi podaci i za treći, oko kojeg je također bilo spora u javnosti.

„U trenutku kad je vijećnik Zvonimir Peranić postaio pitanje o visini honorara, koji nikad to pitanje nije postavio na Kazališnom vijeću, čiji je član, nismo bili u mogućnosti dati te podatke iz dva razloga. Prvi puta, zato što su projekti bili u fazi realizacije u kojoj se potpuni podaci nisu mogli dati, a drugi puta, jer postoji pravilnik kazališta o poslovnoj tajni, kojeg nisam ja sastavio, ali sam na prošloj sjednici Kazališnog vijeća tražio da se taj pravilnik stavi van snage, kako ne bi nikakvim internim aktima bio ograničen u davanju informacija javnosti ili gradskim vijećnicima. Kazališno vijeće, nažalost, nije prihvatilo moju inicijativu te smo našli druge načine kako te informacije učiniti dostupnima“, kazao je intendant.

Na dodatna vijećnička pitanja pojasnio je kako HNK surađuje s nizom umjetnika i agencija iz inozemstva, s kojima riječko kazalište najčešće dogovori honorare s popustima.
„Honorari umjetnika koji surađuju s našim kazalištem su bitno manji od honorara koji oni ostvaruju u inozemstvu i vrlo se često se susrećemo sa situacijama u kojima oni traže od nas da te informacije ne objavljujemo javno. Zbog toga postoji pravilnik o poslovnoj tajni – on se ne odnosi na cjelokupno korištenje javnog novca, već na vrlo specifične situacije u kojima poslovni partner od nas zatraži da neka informacija o njegovoj suradnji s kazalištem bude tajna. Ono što sam napravio da sam u nekoliko slučajeva, u kojima bismo mogli biti izloženi mogućnosti tužbe, tražio od tih umjetnika da se usuglase sa specifičnom zakonodavnom situacijom u Hrvatskoj. Ni u kom slučaju se ne radi o tajnosti korištenja javnog novca – cjelokupno financijsko poslovanje HNK kao i svih ustanova u kulturi odvija se preko riznice Grada Rijeke,“ kazao je intendant, dodajući kako je mogućnost „mutne igre“ nemoguća jer se svaki račun u lipu vidi u gradskoj riznici.

Intendant se osvrnuo i na zahtjev vijećnika Liste za Rijeku Peranića za informacijom o tome koliko je u posljednjih šest godina izdano ili odbijeno suglasnosti zaposlenicima kazališta za rad izvan matične kuće. Istaknuo je kako se radi o oko tisuću suglasnosti te da su procijenili kako Kazalište ne raspolaže dostatnim ljudskim resursima koji bi mogli osigurati pripremu i davanje odgovora na ovako opsežno pitanje koje je postavljeno, a da se time ne ugrozi njegovo redovito poslovanje.

„Kad se traži suglasnost za rad izvan kazališta, daje se suglasnost za rad izvan radnog vremena“, kazao je, dodajući da će pravna služba gradskom vijećniku uputiti poziv da dođe u kazalište i prouči svu traženu dokumentaciju.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat pozdravio je odluku da se rad kazališta učiniti transparentnijim objavom podataka na web stranicama.
„Nadam se da time ne namjeravate zamijeniti Vašu obavezu odgovaranja na pitanja vijećnika, neovisno od kojeg vijećnika dolazi. I nijedan interni akt ne može biti iznad zakona koji propisuje da trošenje javnog novca mora biti transparentno“, kazao je predsjednik Gradskog vijeća Poropat.

Osim izvještaja o radu HNK Ivana pl. Zajca za proteklu godinu, prihvaćen je i zaključak predložen od strane Liste za Rijeku. Zaključkom je Gradsko vijeće dalo uputu predstavnicima osnivača u Kazališnom vijeću da Kazališno vijeće u roku od 30 dana usvoji zaključak kojim se uprava kazališta obvezuje da u sva buduća izvješća, koje je kazalište obvezno davati sukladno zakonskim propisima, uključi i projektne izvješća, odnosno rekapitulaciju svih isplaćenih i planiranih troškova po svakom pojedinom projektu.

Izmjene detaljnih planova rasporeda sredstava unutar programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi

Usvojene su izmjene detaljnih planova rasporeda sredstava unutar programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi. Što se tiče tehničke kulture, nisu smanjivana ukupna sredstva, već su samo drugačije raspoređena sredstva, dok su smanjena sredstva za sport, ali najviše u dijelu koji se odnosi na organizaciju sportskih manifestacija te sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima, a vezano uz nemogućnost organizacije brojnih događaja zbog epidemije koronavirusa.

S dnevnog reda je povučen prijedlog izmjena i dopuna Odluke o najmu stanova. Naime, početkom rujna Ustavni sud je ukinuo izmjene Zakona o najmu stanova donesene prije dvije godine. Radi se o zakonskim izmjenama koje se tiču zaštićenih najmoprimaca, pa bi, da je danas usvojena, gradska odluka bila u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda.

Prihvaćeno je izvješće, prema kojem je proračunska zaliha u srpnju utrošena u za izvođenje radova na osiguranju posebnog pristupa, odnosno posebnog dizala, u smještajnom objektu kojim upravlja 3. MAJ STM, a u kojem je uređena karantena za turiste zaražene koronavirusom.

Vijećnik Veljko Balaban obavijestio je predsjednika Gradskog vijeća Andreja Poropata kako postaje nezavisni vijećnik.