Gradsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o razrješenju predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke Ivone Milinović.

Prijedlog odluke podnio je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, razmatrajući javni istup Ivone Milinović u jednom televizijskom gostovanju tijekom kojeg je govorila o broju Srba u Rijeci i dalmatinskim selima.

„Odbor je raspravljao o ovom sramotnom slučaju govora mržnje, kojim je predsjednica Odbora za nacionalne manjine i članica Gradskog vijeća Ivona Milinović osramotila sebe i cijelo Gradsko vijeće. Ovakvom huškačkom govoru nema mjesta u javnom prostoru i bez obzira na naknadnu ispriku i relativizaciju onoga što je izgovorila, Ivona Milinović mora odgovarati za svoje postupke, pogotovo iz razloga što joj to nije bilo prvi put. Odbor je već pred nešto manje od godinu dana zatražio od HDZ-a da upozori Ivonu Milinović da svojim istupima u javnosti ne zastupa interese nacionalnih manjina, već suprotno, svojim istupima u javnosti, posebice na društvenim mrežama, omalovažava sve pripadnike nacionalnih manjina, što je potpuno nespojivo s funkcijom koju obnaša. Radilo se o njezinom izjednačavanju talijanske manjine s fašizmom u javnim nastupima te o izjavi prema kojoj je dožupana Primorsko-goranske županije nazvala neprijateljem kojeg je potrebno uhititi ili deportirati iz Hrvatske“, kazao je u ime Odbora vijećnik Valter Volk. Dodao je kako je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja od HDZ-a zatražio dostavu novog prijedloga kandidata za izbor predsjednika Odbora za nacionalne manjine.

Javni istup vijećnice Milinović osudili su klub vijećnika SDP-Laburisti-SDSS, klub vijećnika HSU-IDS, klub vijećnika HNS-a, klub vijećnika PGS-a, klub vijećnika Liste za Rijeku, Akcija mladih i MOST, ističući kako se radi o neprimjerenoj izjavi i neprihvatljivom govoru mržnje.

Vijećnik HDZ-a Josip Ostrogović podsjetio je kako je vijećnica Milinović već podnijela neopozivu ostavku na mjesto predsjednice Odbora za nacionalne manjine, ocijenivši raspravu nepotrebnom.

Vijećnici su osudili istup vijećnice Ivone Milinović

Vijećnici su osudili istup vijećnice Ivone Milinović

„U mom privatnom, poslovnom i političkom životu važna su djela, a ne riječi. Ponosna sam na rad Odbora za nacionalne manjine, jer smo  nakon više od desetljeća uspjeli za 50 posto povećati sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, jer je prihvaćen naš amandman. Što se tiče izjave, tko želi biti zlonamjeran, bit će i izvući će izjavu iz konteksta, a tko nije, bit će objektivan i pogledat će cijelu emisiju. Tu nije bila nikakvog govora mržnje, moja izjava je bila izrečena u kontekstu osude šovinističkog ispada dijela Tordice i incidenta u Uzdolju. Bila je to moja namjera, nažalost nesretno sam se izrazila, želeći braniti Rijeku i od osude biltena koji je grad na zvao netolerantnim“, kazala je vijećnica Milinović, izrazivši ujedno žaljenje što niti jedan političar, a posebno gradonačelnik Vojko Obersnel, nije također progovorio o toj temi.

Vijećnik Zvonimir Peranić (Klub vijećnika Liste za Rijeku), podsjetivši kako na glavnom odboru HDZ-a nije jednoglasno osuđen istup vijećnice, predložio je zaključak kojim se osuđuje svaki oblik mržnje, odnosno svaki istup koji  na bilo koji način narušava integritet svake osobe.
„Poziva se vijećnica Ivona Milinović da zbog skandaloznih izjava i promoviranja govora mržnje podnese ostavku na dužnost gradske vijećnice. Radi se o skandaloznoj i tužnoj izjavi“, kazao je vijećnik Peranić.

Zaključak je usvojen s 20 glasova za (SDP, PGS, HNS, IDS, HSU, SDSS, Lista za Rijeku i nezavisni vijećnik Marinko Koljanin), 6 protiv (HDZ i MOST) i 2 suzdržana (Akcija mladih), no vijećnica Milinović je istaknula da ne namjerava podnijeti ostavku na dužnost gradske vijećnice, odnosno smatra kako je pokazala svoju političku odgovornost podnijevši ostavku na mjesto predsjednice Odbora za nacionalne manjine te kako kao vijećnica odgovara samo biračima. Iako je sudjelovao u raspravi, vijećnik Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura) nije učestvovao u glasovanjima vezanim uz ovu točku.

Sjednica Gradskog vijeća

Anet Trope, Josip Ostrogović, Petra Mandić, Josip Kukuljan, Danko Švorinić, Zvonimir Peranić

Prihvaćena izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu

Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o radu u 2018. godini komunalnih i trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu. Pozitivni poslovni rezultat ostvarila su komunalna društva Čistoća i Kozala te trgovačka društva Energo, Rijeka promet, Poslovi sustavi i Rijeka plus, a negativni komunalna društva Autotrolej te Vodovod i kanalizacija.

KD Autotrolej je ostvario prihod od 141,2 milijuna kn, što je za 4,1% manje od prošlogodišnjeg, dok rashodi iznose 151,2 milijuna kn i veći su za 3,2% od prošlogodišnjih, što je rezultiralo knjigovodstvenim gubitkom prije poreza od 10 milijuna kn.

Rezultat poslovanja Autotroleja znatno odstupa od prošlogodišnjeg kada je rezultat poslovanja bio dobitak (437.347 kn). Smanjen je prihod od redovne djelatnosti (manji broja korisnika mjesečnih radničkih karata, mirovinskih i socijalnih karata te karata prodanih u vozilu i izvan vozila), smanjen je prihod od ugovorenih vožnji i ostalih poslovnih prihoda (najvećim dijelom zbog prihoda od prodaje 10 autobusa u prethodnoj godini). Istovremeno povećani su materijalni troškovi (gorivo, rezervni dijelovi, usluge održavanja), troškovi osoblja (uveden mjesečni dodatak na plaće ostalih zaposlenih od 1. siječnja 2018. godine), rezerviranja (neiskorišteni godišnji odmori, otpremnine) te vrijednosnog usklađenja imovine.

Direktor Autotroleja Alberto Kontuš naglasio je kako vjeruje da će činjenica što su plaće približile onima na razini regije dovesti do smanjenja fluktuacije radne snage.

Upravo se o poslovanju Autotroleja najviše raspravljalo na sjednici, gdje su vijećnici ukazivali na neodrživost takvog načina poslovanja, a raspravljalo se i o poslovanju Energa. TD Energo je ostvario ukupan prihod 106,6 milijuna kuna, dok je ukupan rashod 105,5 milijuna kuna. Povećanje prihoda rezultat je najvećim dijelom povećane prodaje prirodnog plina i toplinske energije. Dobit u iznosu od 1,1 milijuna kn korist će se za pokriće prenesenih gubitaka proteklih razdoblja.

Odgovarajući na vijećnička pitanja, direktor Energa Sanjin Kirigin istaknuo je kako i dalje stoji odluka tvrtke HERA S.p.A, talijanskog suvlasnika o prodaji poslovnih udjela u Energu, no suvlasnici su spremni čekati da Energo pronađe pravog strateškog partnera. Govoreći o izgradnji benzinske postaje na mjestu toplane Krnjevo, a za koju je gradonačelnik dao suglasnost za kredit, Kirigin je istaknuo kako je proteklo previše vremena od početka realizacije da bi bila isplativa.

KD Vodovod i kanalizacija završilo je 2018. godinu s negativnim financijskim rezultatom, ostvarivši gubitak od 4,5 milijuna kn. Ukupni prihodi iznose 121,1 milijuna kn, dok su ukupni rashodi 125,6 milijuna kn. Direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini istaknuo je kako se razlozi gubitka nalaze su povećanju izdvajanja za zaposlene zbog izmijenjene sistematizacije, ali i povećanju troškova HEP-a i izvođača radova.

Sjednica posvećena radu komunalnih i trgovačkih društava

Sjednica posvećena radu komunalnih i trgovačkih društava

KD Čistoća ostvarilo pozitivan poslovni rezultat

KD Čistoća u 2018. godini ostvarena je dobit u iznosu od 14.971.707 kn. Društvo je u ranijem razdoblju ostvarivalo gubitke zbog troškova prijevoza otpada na odlagališta izvan područja Primorsko goranske županije, koji nisu bili pokriveni prihodom, stoga je u 2018. godini bilo nužno stabilizirati poslovanje. Iz ostvarene dobiti Društvo će pokriti ukupan preneseni gubitak iz prethodnih godina u iznosu od 13.847.984 kn, a ostatak dobiti od 1.123.723 kn rasporediti u zadržanu dobit.

Direktorica KD Čistoće Jasna Kukuljan je naglasila kako je društvo nabavilo spremnike, ali ne mogu ići u nadogradnju sustava bez spremnika koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mora nabaviti na natječaju, koji će se raspisati tek sljedeće godine. Odgovarajući na vijećnička pitanja o cijeni usluge prikupljanja otpada, koja je među višima u Hrvatskoj, gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako su samo Primorsko-goranska i Istarska županija sagradile centre za gospodarenje otpadom, a kako u ostalim dijelovima Hrvatske još nisu implementirali takvu vrstu zbrinjavanja otpada, njihove cijene su očekivano manje.

KD Kozala zabilježilo je pozitivan rezultat poslovanja kroz ostvarene ukupne prihode u iznosu od 27,8 milijuna kn, ukupne rashode u iznosu od 27,5 milijuna kn, iskazanu dobit prije oporezivanja od 312 tisuća kn, te dobiti nakon oporezivanja od 87 tisuća kn.

TD Rijeka promet ostvarilo je ukupne prihode od 30,1 milijuna kuna te ukupne rashode u iznosu od 29,7 milijuna kuna, dobit prije oporezivanja iznosi 432 tisuće kuna, a nakon oporezivanja 318 tisuća kuna.

TD Poslovni sustavi ostvarilo je prihode u iznosu od 18,4 milijuna kn, rashodi su iznosili 17,6 milijuna kn, dobit prije oporezivanja iznosi 785 tisuće kuna, a nakon oporezivanja 635 tisuća kuna.

TD Rijeka plus ostvarilo je prihode u iznosu od 71,8 milijuna kn, rashodi su iznosili 65,6 milijuna kn, dobit prije oporezivanja iznosi 6,1 milijuna kuna, a nakon oporezivanja 5,1 milijuna kuna.

Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnosti na Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. Godinu. Također, usvojene su i izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Skip to content