Nakon postavljanja dodatne zaštitne ograde, helidrom na Delti ponovno je funkciji i koristi se za slijetanje helikoptera u sklopu pružanja hitne helikopterske medicinske pomoći.

Naime, zbog sigurnosti osoba koje su se neovlašteno zadržavale u neposrednoj blizini helidroma, među ostalim i koristeći okolne lokacije koje nisu službene gradske plaže za kupanje odnosno ulazak u more, helidom je bio privremeno zatvoren, i to do završetka radova na postavljanju dodatnih zaštitnih ograda. Nakon provedenih radova, omogućeno je slijetanje helikoptera te je već obavljen i prvi medicinski let nakon stanke.

Ta dodatna ograda postavljena je tijekom rujna i ograđuje površinu heliodroma. Ograda je postavljena na zahtjev Ministarstva obrane i to kako bi se, iz sigurnosnih razloga, onemogućio pristup prolaznicima, ali i spriječila posljedična pojava otpadnog materijala na sletnoj površini.

Ukupna duljina ograde iznosi 140 metara, a za njezino postavljanje te postavljanje ulaznih vrata, utrošeno je 31.250 kuna (s PDV-om).

Helidrom na Delti uredili su Grad Rijeka i Rijeka promet i otvoren je u svibnju ove godine, a naknadno je utvrđeno da je potrebno postaviti dodatne barijere zbog osoba koje su se neovlašteno zadržavale u njegovoj neposrednoj blizini.

U uređenje helidroma, uključujući novu ogradu, utrošeno je ukupno 343 tisuće kuna.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen