Žestoka rasprava potaknuta izvještajem o zahvatima unutar pogona INA d.d. Maziva Rijeka i njihovom utjecaju na kakvoću zraka od travnja do lipnja ove godine, obilježila je 31. sjednicu Gradskog vijeća. Prema riječima direktor INA Maziva d.d. Rijeka, Borisa Barkovića, neugodni mirisi te prateće onečišćenje prouzročeni su neadekvatnom opremom za tzv. vakuum destilaciju koju je isporučio francuski proizvođač.

Informacija o zahvatima unutar pogona INE Maziva Rijeka i njihovom utjecaju na kakvoću zraka u Rijeci

Nakon višesatne rasprave donesen je zaključak kojim Gradsko vijeće inzistira da INA u što kraćem roku instalira odgovarajuću opremu te da od francuskog proizvođača zatraži naknadu štete. “Dobivena naknada upotrijebit će se za nabavku dodatnih mjernih instrumenata kojima će se pratiti kvaliteta zraka na području INE”, naglasio je gradonačelnik Vojko Obersnel. Doneseni zaključci upotpunili su zaključke Poglavarstva koji, između ostalog, inzistiraju na dosljednom provođenju Programa mjera, kao i redovitom izvješćivanju o maksimalnim satnim indikatorima onečišćenja.
Raspravu je otvorio Željko Glavan (HSLS) inzistirajući na činjenici da se mora pronaći odgovorna osoba i zatražiti odšteta od francuskog proizvođača. “Vidimo li svoju gospodarsku šansu u turizmu svatko tko se ogriješi na ovakav način mora snositi posljedice. Ne podnese li se zahtjev za odštetu takve će se pogreške ponavljati”, naglasio je. Ivan Ivaniš (SDP) upitao je zašto se u INI ne koristi miješani plin, istaknuvši da ne podržava zatvaranje postrojenja na Mlaki, ali da građani Rijeke imaju pravo na čist zrak. Ispričavši se građanima na prouzročenim neugodnostima Barković je rekao kako će se odsada u procesu proizvodnje INA koristiti isključivo plinom, a ne lož uljem. Darko Franić (HDZ) ustvrdio je da se od francuskog proizvođača ne može i ne smije prihvatiti samo isprika. Šimu Jagičića (HNS) zanimalo je zašto INA nije intervenirala odmah, čim je problem uočen. Pitao je i zašto INA vrši mjerenja, ako o njihovim rezultatima građani nisu izvješteni, pritom ustvrdivši da tromjesečna izviješća o kvaliteti zraka nikako ne mogu dostatna. Barković je rekao da se reagiralo čim su problemi zamijećeni te da je pomoć zatražena i od Tehničkog fakulteta.

31. sjednica Gradskog vijeća

Vijeće raspravaljalo o zahvatima unutar pogona INA d.d. Maziva Rijeka i njihovom utjecaju na kakvoću zraka

Gradonačelnik Vojko Obersnel ustvrdio je da se odgovornost ne može prebaciti na Poglavarstvo, jer je inzistiranje Poglavarstva na dosljednom provođenju mjera utvrđenih Programom za smanjivanje onečišćavanja zraka, polučilo znatnim poboljšanjem. Obersnel je naglasio da niti u jednom trenutku nije bila ugrožena zdravstvena sigurnost građana te da su tvrdnje o kancerogenosti spojeva u potpunosti neutemeljene.

Da neugodni mirisi koje su žitelji utjecajnog područja rafinerije podnosili tijekom posljednjih mjeseci ne ugrožavaju njihovo zdravlje, potvrdila je i voditeljica Odsjeka za kontrolu zraka iz Zavoda za javno zdravstvo Ana Alebić-Juretić, kao i ravnatelj Zavoda Vladimir Mićović. “Povećane koncentracije vodikova sulfida (H2S) i sumporova dioksida (SO2) niti u jednom tenutku nisu ugrozile zdravlje građana”, zaključili su. “Opasnost za zdravlje ljudi može nastupiti kod tisuću puta većih koncentracija od onih koje su zabilježene”, rečeno je.

Uslijedilo je negodovanje Marka Ivanovića (HSLS) koji je upitao zar su građani Rijeke životinje za eksperiment. Ivanović je predložio i uvođenje ekološke rente. Odgovorio mu je Gradonačelnik objasnivši da se ekološka renta ne može uvoditi na razini jedinice lokalne samouprave. Ante Matana (HDZ) ukazao je na činjenicu da je ovaj ekološki incident nepomirljiv s imidž

om “Rijeke zdravog grada”. Jadranko Jelić (HKDU) upitao je čemu monitoring, ako nam zdravlje nije ugroženo. Ognjen Crnković (HDZ) predložio je da se napravi analiza zdravstvenog stanja stanovnika ugroženog područja te da se podaci usporede sa zdravstvenim problemima stanovnika drugih dijelova grada.

Izmjene i dopune proračuna za 2004.

Na sjednici su prihvaćene izmjene i dopune proračuna te izmjena Odluke o izvršavanju ov

ogodišnjeg proračuna koji je povećan je za 25,7 mil. kuna, odnosno 3,7 posto te iznosi 726,3 mil. kuna. Također su prihvaćene izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2004. godinu.

Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava

Željko Glavan

Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog vijećnika HDZ-a i HKDU-a da se o poslovanju komunalno-trgovačkih društava raspravlja zasebno, stoga su članovi spomenutih stranki napustili Gradsku vijećnicu. Nakon njihova odlaska vijećnici su prihvatili izvješće o financijskom poslovanju trgovačkih društava KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, TD Energo d.o.o. Rijeka, KD Kozala d.o.o. Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i TD Rijeka Promet d.o.o. Rijeka za proteklu, 2003. godinu. Među riječkim komunalno-trgovačkim društvima jedino je KD Vodovod i kanalizacija u protekloj godini poslovanje zaključilo s gubicima, no unatoč tome 2003. godina uspješnija je od prethodne.

Prijedlog Poglavarstva o modernizaciji poslovanja Autotaksi prijevoza u Rijeci, kojim bi se unaprijedile usluge, postigla popularnija cijena i stvorila prepoznatljivost same djelatnosti prema građanima, a koji su taksisti odbili, Gradsko je vijeće prihvatilo u cijelosti. Iako je Marijan Perica, predsjednik Autotaksi sekcije, u ime taksista izrazio negodovanje prijedlogom Odluke, naglasivši da se favorizira dolazak novih koncesionara što može ugroziti riječke auto taksi prijevoznike, prihvaćena je odluka o autotaksi prijevozu o kojoj se raspravljalo na prošloj sjednici Poglavarstva. Prihvaćen je i način provjere znanja kojim će taksisti morati pokazati poznavanje osnovnih kulturnih, gospodarskih, turističkih, prometnih i drugih značajnih objekata.

Mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića “Rijeka” od roditelja-korisnika usluga

Gradsko vijeće usvojilo je i prijedlog kojim će Dječji vrtići “Rijeka” smanjiti učešće u punoj cijeni usluga za roditelje kojima više od jednog djeteta istodobno boravi u riječkim vrtićima. “Punih šest godina cijene riječkih vrtića se nisu mijenjale. Iako su svi očekivali da će cijene porasti uvodimo daljnje olakšice. Istovremeno, trudimo se poboljšati uvjete odgojno-obrazovnog rada što smatramo velikim doprinosom pronatalnoj politici”, istaknula je Ivana Jurčić (SDP).

Prihvaćen je i prijedlog za razrješenje i izbor člana Školskog odbora Osnovne škole “Eugen Kumičić”. Dužnosti je razriješen, na vlastiti zahtijev, Nikica Čorak. Za novog člana Školskog odbora imenovan je Darko Defrančeski. Vijeće je razriješilo i Nanu Palinić članstva u Inicijativnom odboru “Rijeka – Europska metropola kulture”. Prihvaćena je i odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i javne rasvjete.