COGOV-Toolkit i iskustva Grada Rijeke u njegovom korištenju prezentirani su na završnoj konferenciji Co-Production and Co-Governance: Strategic Management, Public Value and Co-Creation in the Renewal of Public Agencies across Europe koja se održala krajem travnja 2022. godine u TIAS School for Business and Society, Utrecht (Netherlands).

Co-Gov toolkit je alat koji pruža integriranu podršku javnim organizacijama u provedbi ko-kreacije,  razvijen je u suradnji Fakulteta za javnu upravu Sveučilišta u Ljubljani i tvrtke Span. Grada Rijeka je kao partner u projektu bio glavni suradnik u razvoju alata te je na temelju vlastitog iskustva u primjeni alata doprinio njegovom unaprjeđenju.

Iskustva Rijeke u korištenju alata Co-Gov Toolkit

Tina Jukić i Sanja Vrbek sa Sveučilišta u Ljubljani i Tatjana Perše iz Grada Rijeke prezentiraju COGOV alat

Komplet alata sastoji se od četiri alata koji se bave različitim aspektima koji se odnose na zajedničko stvaranje:

  1. Co-Ready podržava procjenu organizacijske spremnosti za ko-kreaciju;
  2. Co-Serve podržava odabir usluga najprikladnijih za obnovu na načelima ko-kreacije;
  3. Co-Renew podržava ko-kreaciju s korisnicima usluga u kontekstu obnove javne usluge (prethodno odabrano uz pomoć alata Co-Serve); i
  4. Co-Master podržava procjenu kvalitete procesa zajedničkog stvaranja koji se dogodio tijekom obnove usluge.

Na temelju toga, alat Co-Gov će osigurati još relevantnije i korisnije iskustvo za sve javne organizacije zainteresirane za poboljšanje svojih kapaciteta i pristupa zajedničkom stvaranju javnih usluga.

COGOVProjekt COGOV se bavi strateškim pristupom u upravljanju europskim javnim upravama s novim participativnim pristupom kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana diljem Europe.