U okviru EU projekta COGOV Grad Rijeka istražio je nove načine uključivanja građana u osmišljavanje i provedbu Riječkog programa lokalnog partnerstva.

Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) je identificiran kao najprikladniji program za poticanje zajedničkog stvaranja s građanima. Naime, od 2005. godine u okviru tog programa provedeno je 106 projekata koje su vodili građani, udruge, sportski klubovi i mjesni odbori. Program uključuje projekte poput projektiranja, upravljanja i izgradnje igrališta, parkova za djecu, zelenih površina i uređenja lokalnih škola.

Zadani ciljevi i predložena poboljšanja

Ciljevi unaprjeđenja programa RPLP u okviru COGOV projekta bili su:

 1. Učiniti informacije o prethodnim RPLP projektima dostupnijima građanima
 2. Uključiti građane u proces odabira RPLP projekata za financiranje
 3. izraditi novi okvir evaluacije za RPLP projekte u suradnji s građanima i dionicima

COGOVKako bi se povećao suradnički proces u RPLP-u, u listopadu 2020. formiran je stručni tim koji se sastoji od dva COGOV istraživača i tri stručnjaka iz područja participativnog upravljanja (voditeljica programa RPLP, vanjski stručni konzultant, konzultant NGO-a s prethodno sudjelovanje u razvoju RPLP).

Tim se sastao kako bi se identificirale trenutne prepreke unapređenja suradničkog procesa i razgovarao o načinima poboljšanja RPLP programa. Kao rezultat toga, predložena su tri područja poboljšanja:

 1. Izrada baze podataka i GIS kartu svih projekata financiranih u okviru RPLP-a od početaka programa do danas
 2. Promjena sastava povjerenstva za odabir projekata na način da se uključe aktivni građani u povjerenstvo
 3. Razvijanje dosljednijeg procesa evaluacije projekata unutar godišnjeg ciklusa RPLP-a

Konačni cilj bio je stvoriti detaljno i kontekstualno znanje o tome što funkcionira kada su u pitanju strateški napori Grada Rijeke da potakne zajedničko stvaranje s građanima.

Postignuti rezultati u sklopu projekta

Online repozitorij i GIS karta RPLP projekata

U sklopu portala e-usluga Grada Rijeke izgrađen je repozitorij RPLP projekata. Također, izgrađena je GIS baza podataka i podaci su objavljeni na web karti. Dostupnost GIS podataka daje građanima priliku da procijene prostornu distribuciju lokalnih projekata koje financira grad.

Unaprjeđenje Riječkog programa lokalnog partnerstva Rijeka u okviru projekta COGOV

Online repozitorij i GIS karta RPLP projekata

Uključivanje aktivnih građana u povjerenstvo za odabir projekata

Kao rezultat projekta, dva aktivna građanina s prethodnim iskustvom u RPLP projektima uključena su u povjerenstvo za odabir projekata počevši od 2022. godine. Ažurirana je Odluka o načinu financiranja aktivnosti RPLP-a koja sadrži novi sastav komisije za odabir projekata je usvojilo Gradsko vijeće.

Unaprjeđenje Riječkog programa lokalnog partnerstva Rijeka u okviru projekta COGOVRazvijen je proces evaluacije unutar godišnjeg postupka RPLP

Dok je proces dodjele RPLP-a već uključivao smjernice i kriterije, praćenje osoblja i terenske posjete te izvješćivanje sudionika, nedostajao je formalniji proces evaluacije i način za usporedbu uspjeha različitih projekata.

Stoga je predloženo da se proces zajedničkog stvaranja usredotoči na participativni razvoj kako bi se poboljšao evaluacijski okvir za pojedinačne RPLP projekte. Okvir evaluacije uključuje ciljeve evaluacije, prema vrsti evaluacije; ključna evaluacijska pitanja; proces prikupljanja, analize i prezentacije podataka; sustav bodovanja; metodologija za dijeljenje, razmišljanje i učenje; i naznaku kako će se rezultati evaluacije i učenje koristiti u izmjeni programa.

Evaluacija projekata RPLP sastoji se od:

 1. Evaluacija prije projekta (ex-ante)
  • evaluacija projektnih prijedloga iz pozicije tehničke izvedivosti i potencijala za razvoj zajednice
  • omogućiti prijaviteljima poboljšanje projektnih prijedloga u svrhu bolje održivosti
 2. Evaluacija u tijeku provođenja projekata
  • Provođenje upitnika sa sudionicima projekta kako bi se prikupilo razmišljanje aktera o projektnim aktivnostima
 1. Evaluacija u sredini provođenja projekata
  • otkrivanje poteškoća tijekom provedbe u svrhu pružanja pomoći projektnim partnerima da uspješno završe projekt
 1. Završna evaluacija
  • u svrhu pisanja završnog izvješća
 1. Evaluacija po završetku projekata
  • kako bi se uočili dugoročni utjecaji i održivost projektnih zahvata te učilo iz iskustava rada na projektu

Kako bi se zajednički stvorio unaprijeđeni evaluacijski okvir, provedeno je 145 anketa na licu mjesta, 8 intervjua s ključnim partnerima i 2 diskusije u fokus grupama.

Unaprjeđenje Riječkog programa lokalnog partnerstva Rijeka u okviru projekta COGOV 3Mjerenje ishoda

Iako je početna anketa među dionicima RPLP-a već pokazala visoku razinu povjerenja, osnaživanja, otpornosti, sudjelovanja i formuliranja izvedivih strategija, sve su se te dimenzije poboljšale kao rezultat projekta COGOV. Dva područja koja su u početku bila manje razvijena, proizvodnja inovativnih, ali izvedivih rješenja politike ili usluga, i zajedničko formuliranje ciljeva koji su motivirali aktere na zajednički rad, pokazala su dramatična poboljšanja. Doista, sudionici eksperimenta  uspjeli su proizvesti inovativan okvir evaluacije za Grad stvoren kroz zajedničku suradnju, te su postigli, pa čak i nadmašili zajednički formulirane ciljeve.