Grad Rijeka objavio je Poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2024. godinu.

Pozivaju se grupe građana, udruge i vijeća mjesnih odbora da prijave svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji će neposredno i skupno sudjelovati.

Ciljevi Riječkog programa lokalnog partnerstva

Ovaj Program provodi se već 18 godina, a temeljni su mu ciljevi:

  • potaknuti građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na sudjelovanje u zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici i na rješavanje problema prisutnih u zajednici;
  • omogućiti bržu realizaciju komunalnih projekata za one grupe građana, udruge i mjesne odbore koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje u realizaciji projekata;
  • razvijati partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u realizaciji projekata te omogućiti neposredan utjecaj građana na raspodjelu dijela proračunskih sredstava
  • postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokane zajednice
  • poticanje vrijednosti volontiranja u zajednici te doniranja s ciljem ostvarenja zajedničkog dobra

Riječki program lokalnog partnerstva je u okviru EU Horizon 2020 projekta COGOV prepoznat kao najbolja praksa Grada Rijeke s participativnim  pristupom kao ključni uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanja građana. RPLP ima najmanje četiri vrste ciljeva: poboljšati infrastrukturu, okoliš i životne uvjete u susjedstvu na održiv način, poticati individualnu inicijativu i građansko djelovanje, ojačati odnose unutar zajednice i integraciju zajednice, ojačati suradnju između građana i lokalnih institucija.

Kakvi projekti se mogu prijaviti na ovaj natječaj?

Na ovom natječaju mogu se prihvatiti i vrednovati samo oni projekti čija realizacija je zamišljena na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke. Stoga pozivamo sve zainteresirane grupe građana i udruge da prije prijavljivanja projekata provjere vlasništvo nad lokacijom na kojoj žele realizirati projekt. To je moguće učiniti na više načina koji su opisani u samom natječaju.

Prijava na natječaj uključuje ispunjavanje Obrasca za prijavu i Obrasca proračuna projekta, te dostavu Vizualizacije projekta. Ispunjeni obrasci  uz vizualizaciju mogu se uputiti poštom ili poslati elektroničkim putem. Također, omogućeno je i slanje prijava putem jednostavnog online obrazaca.

Na ovaj natječaj zainteresirani prijavitelji mogu prijaviti samo jedan prijedlog projekta.

Neke od do sada realiziranih projekata možete pronaći u vijestima o Riječkom programu lokalnog partnerstva.

Koliko sredstava može biti odobreno po pojedinom projektu?

Za provedbu „Riječkog programa lokanog partnerstva“ u 2024. godini u Proračunu Grada Rijeke planirat će se iznos od 25.000,00 EUR.  Financijske potpore za odabrane projekte odobravat će se u iznosu do 5.300,00 EUR po jednom projektu.

Do kada je natječaj otvoren?

Natječaj ostaje otvoren do 30. studenog 2023. godine.

Nepotpuni i nepravodobno dostavljeni prijedlozi projekata neće se razmatrati. Prihvaćeni projekti biti će objavljeni i javno dostupni na portalu Grada Rijeke.

Rok za objavu informacije o prihvaćenim projektima je veljača 2024. godine. Odluka će biti objavljena gradskom portalu www.rijeka.hr.

Radionica o pisanju projekata za ovaj natječaj

U srijedu, 15. studenog 2023. godine održat će se radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva” u terminu od 13.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Trpimirova 2, polukat.

Cilj radionice je ukratko predstaviti Program te postupak prijave s pratećim prijavnim obrascem. Radionicu će voditi Igor Bajok, trener/konzultant iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART.

Potencijalni predlagatelji projekata mogu se prijaviti na radionicu putem mail adresa: smart@smart.hr, dragica.fadljevic@rijeka.hr ili vesna.sirola@rijeka.hr. Rok za prijavu na radionicu je 14. studenog do 14:00 sati.

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti u Odsjeku za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, tel. 051/209-296209-297, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.