Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, poziva neposredne posjednike poslovnih prostora da podnesu zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Tko su neposredni posjednici?

Neposredni posjednici poslovnog prostora su osobe koje su se dan 22. prosinca 2018. godine, odnosno na dan stupanja na snagu navedenog Zakona nalazile u neposrednom posjedu poslovnih prostora, a nemaju sklopljen ugovor o zakupu s Gradom Rijekom u svrhu legaliziranja njihovog statusa..

Kako mogu sklopiti Ugovor o zakupu na rok od 5 godina?

Ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme od 5 godina sklopit će se s onim neposrednim posjednikom poslovnog prostora koji do 30. lipnja 2019. godine podnese zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu, a koji ujedno uredno podmiruje sve troškove proizašle iz korištenja poslovnog prostora ili jednokratno podmiri sva dugovanja proizašla iz korištenja poslovnog prostora.

Kako i do kada podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu?

Neposredni posjednik treba ispuniti Zahtjev neposrednog posjednika za sklapanje ugovora o zakupu te ga poslati preporučenom pošiljkom na adresu Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene,

Zahtjev se možu podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.