Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na prvom sastanku partnera kojim je otpočeo novi projekt Ecomobility, financiran iz programa Interreg Italija – Hrvatska.

Ispred Grada Rijeka, sastanku se prisustvovale Eda Rumora, Suzana Belošević Romac i Mirna Hriljac Nikšić.

Partneri okupljeni iz Italije i Hrvatske sastali su se u Mestre, Veneciji, na Sveučilištu Ca`Foscari kako bi započeli suradnju na projektu koji predstavlja nastavak suradnje talijanskih i hrvatskih partnera iz prijašnjih programa te se svrstava u Standard + projekte.

Suradnjom na proteklim projektima, partneri su uvidjeli važnost utjecaja nanočestica uzrokovanih brodskim prometom u samim centrima gradova, obzirom da su i Venecija i Rijeka lučki gradovi sa intenzivnim morskim prijevozom tereta i putnika. Budući da učinak nanočestica nije reguliran europskim propisima, partneri će kroz 18 mjeseci projekta Ecomobility (1.siječnja 2018 – 1. lipnja 2019) detaljno proučiti utjecaj na okoliš od strane emisija sa brodova, na način da će se u Veneciji i Rijeci izvršiti mjerenja šest različitih veličina čestica te će se dobiti sveobuhvatni podaci o utjecaju brodskog prometa na obalno područje. Podaci dobiveni mjerenjima, obrađivat će se u realnom vremenu koristeći inteligentni alat koji će omogućiti lučkim upravama i nadležnima za promet poduzimanje pravovremenih aktivnosti.

Naime, alat će dojaviti nadležnima ukoliko bude prijeđen limit onečišćenja česticama te će omogućiti da se po dojavi, trenutno utječe na pritjecanje novih vozila.

Projektom će biti razvijena i aplikacija za putnike koji se već koriste pomorskim prijevozom te će im ona omogućiti planiranje ekološke rute svojega putovanja, a na taj način će putnici i sami moći izravno utjecati na smanjenje onečišćenja zraka. Građani će pravovremeno biti obavješteni o mogućnostima i besplatnom korištenju aplikacije te o rezultatima provedbe projekta.

Vodeći partner projekta je Ca`Foscari Sveučilište iz Venecije te uz njih iz Italije sudjeluju i Regija Veneto i ISAC – CNR iz grada Lecce. Od hrvatskih partnera, u projekt je, osim Grada Rijeka, na projektu kao partner sudjeluje i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, čiji su predstavnici Ana Alebić-Juretić i Boris Mifka prisustvovali Kick off sastanku.