Na radionici održanoj 14. svibnja 2019. u Gradskoj vijećnici, projektni partneri iz Italije i Hrvatske predstavili su preliminarne rezultate mjerenja koncentracije čestica u zraku u Rijeci i Veneciji te demonstrirali EcoMobility aplikaciju razvijenu tijekom projekta.

Aplikacija daje informacije o stanju u okolišu na osnovi analize trenutnih koncentracija polutanata. Pomoću interaktivne mape i plana putovanja, korisnik može doći do podataka za odabir ekološkog, tj. zelenog putovanja.

U sklopu manifestacije Riječki zeleni tjedan u Gradskoj vijećnici održan je skup “Zelenih predavanja” na kojima su prezentirani brojni projekti koji se bave prostornom i okolišnom tematikom, a održana je i radionica EU projekta ECOMOBILITY u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata.

Cilj projekta ECOMOBILITY je promicati inovacije u glavnim područjima transporta u priobalnim područjima i njihov ekološki pristup radi povećanja ekološke održivosti kopnenog i pomorskog prometa. Nakon početne faze ispitivanja utjecaja 6 različitih veličina čestica uzrokovanih brodskim prometom, Ecomobility će razviti pametni alat namijenjen tijelima koja upravljaju prometom te će im taj alat omogućiti upravljanje dotokom vozila ovisno o koncentraciji čestica u zraku. Alat će prikupljati ekološke podatke iz mjernih postaja raspoređenih po gradu te će u realnom vremenu nadležnim tijelima za upravljanje prometom omogućiti pokretanje odgovarajućih aktivnosti. Podaci prikupljeni u realnom vremenu koristit će i za razvoj aplikacije za planiranje ekološkog putovanja kao dodatnom pogodnošću za putnike koji već koriste neki oblik pomorskog prijevoza i time će korisnici izravno moći utjecati na proces smanjenja onečišćenja.

 

Skip to content