Grad Rijeka Vas poziva na međunarodnu konferenciju “Culture in the post-pandemic period – a chance for growth and new opportunities” koja će se održati u srijedu, 30. studenog 2022. godine s početkom u 10 sati u Dječjoj kući u sklopu kompleksa Benčić, te u četvrtak, 01. prosinca s početkom u 9 sati u prostoru Ri Huba na adresi Ivana Grohovca 1/A.

Konferencija se održava u sklopu projekta MESOC (Measuring the Social Dimension of Culture) koji je financiran sredstvima iz Obzora 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovaciju (broj Ugovora 870935). Krajnji, očekivani ishod projekta je slobodan i otvoreni pristup, internetska usluga (nazvana MESOC Toolkit) koja bi mogla koristiti istraživačima i stručnjacima za mjerenje društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi.

Inače, Rijeka je jedan od 10 europskih gradova uz Atenu, Barcelonu, Cluj, Gent, Issy-les-Moulineaux, Milano, Turku, Valenciju i Varšavu koje će provesti pilot istraživanje kao evaluacijsko sredstvo za procjenu društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi povezanih s trima crossover temama Nove Europske agende za kulturu: zdravlje i blagostanje, urbana i teritorijalna renovacija i regeneracija te uključivanje i sudjelovanja građana.

Upravo teme urbane i teritorijalne renovacije i regenreracije te uključivanja i sudjelovanja građana bit će u fokusu dvodnevne konferencije.

Kroz panel rasprave prvog dana konferencije porazgovarat ćemo o demokratizaciji kulture, sudioničkom upravljanju i uključenju građana (panel rasprava pod nazivom “New and/or shared spaces in culture”) ali i odnosu tradicionalne i digitalne kulture te perspektivama u budućnosti. Predstavit ćemo i uspješnu revitalizaciju i prenamjenu industrijske baštine u kvart kulture Benčić ali i naslijeđe uspješnog projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture te primjere dobrih praksi europskih gradova.

Prosljeđujemo Vam program konferencije “Culture in the post-pandemic period – a chance for growth and new opportunities”.

Prijaviti se možete putem registracijskog linka, a vrijedi istaknuti kako smo osigurali i mogućnost live stream praćenja.